زنان از چه مردانی لذت میبرند ! (تحریک زن برای آمیزش زناشویی)

زنان از چه مردانی لذت میبرند ! (تحریک زن برای آمیزش زناشویی)

جهت رابطه زناشویی نباید بدون مقدمه شروع کرد و حتما قبل از شروع زن را باید آماده رابطه زناشویی کرد. جهت آماده کردن همسر جهت رابطه زناشویی موارد زیر را حتما بخوانید.

 

تحریک زن برای آمیزش زناشویی

 

زنان از چه مردانی تحریک مي شوند؟

مردان تحریک کننده، ؛ آیا دوست دارید همسرتان رابه یکی از این قهرمانان تبدیل کنید؟ اگه دوست دارید سعی کنید جزء این ۲۰ مرد باشید تا ببینید که همسر شما توان رد کردن و پس زدن جنسی شما را ندارد!

این مردان تحریک کننده زنان هستند

۱- آقایانی که به آرامي و با ملایمت عشق ورزی ميکنند، آقایونی که به سرعت ميروند سراغ شورت خانمشان و عمل دخول را شروع ميکنند و فوری و باعجله ميخواهند کار را تمام کنند به این نکته دقت کنند که اگر شعله هاي‌ جنسی خانمشان رابه آرامي روشن کنند این شعله ها تا مدت بیشتری روشن خواهند ماند.

 

۲- آقایانی که در بستر نیز با همسرشان صحبت ميکنند «آقایونی که نميخواهند احساساتشان رابا کلمات عاشقانه در حین رابطه بیان کنند، به این نکته دقت کنند که بیان احساسات عاشقانه در قبل، هنگام و بعد از رابطه به زن احساس محبوبیت و امنیت ميدهد، احساسی که همسرتان رابه وزیری محبوب در دربار شما تبدیل خواهد کرد»

 

۳- آقایانی که در بوسیدن مهارت دارند «هر بوسه عاشقانه که بر لبان همسرتان ميزنید ميتواند به مانند پیامي پرقدرت بر قلب همسرتان فرود مي آید و اورا شعله ور سازد، این جمله را هرگز فراموش نکنید»

 

۴- آقایانی که با چشمان خود به همسرشان نشان ميدهند اورا دوست دارند و به او عشق مي ورزند «این را بدانید که ارتباط چشمي بین دو نفر قدرتمند ترین و موثرترین ارتباطات است که پیامدش فعال شدن چرخه هاي‌ دیگر بدن هردو طرف است، پس با نگاهی عاشقانه به همسرتان احساس محبوبیت بدهید و از مزایای این ارتباط لذت ببرید»

 

۵- آقایانی که لباس هاي‌ همسرشان رابه آرامي در مي آوردند

 

۶- آقایانی که در تحریک کردن همسرشان به وسیله لمس کردن مهارت دارند «زن ها در پروسه آمادگی برای رابطه نیاز دارند که با نوازش و لمس آرام، آماده دخول و عملیات جنسی شوند، این نکته را هم به داشته هایتان اضافه کنید»

 

۷- آقایانی که با مو هاي همسرشان بازی ميکنند

 

۸- آقایانی که از معاشقه با همسرشان لذت ميبرند «خیلی ساده است هنگامي که معاشقه بکنید و احساساتتان رابه بیرون تراوش کنید این خود مهم ترین جذب کننده برای همسرتان است»

 

۹- آقایانی که عشق خودرا در بیرون از اتاق خواب نیز به همسرشان نشان مي دهند و وی را به احساس و باور محبوبیت مجبور مي کنند «یک «دوستت دارم» ؛ یک شاخه گل ؛ یک اس ام اس عاشقانه و یک تک زنگ نیم روزی که به همسرتان احساس محبوبیت بدهد ؛ ميتواند در شب هنگام به طوفانی عشقی تبدیل شود، باور نميکنید، فردا صبح امتحان کنید»

 

۱۰- مردانی که مي دانند چگونه بدن زنانه و موئث همسرشان را ارضاء کنند.

 

۱۱- آقایانی که ميدانند چگونه همسرشان رابه لحاظ جنسی فریبا و دلنشین کنند.

 

۱۲- آقایانی که پیش از عشق ورزی خود رابه لحاظ فیزیکی و جسمانی آماده ميکنند. «کارهایی ماننده معطر کردن دهان، ازاله مو هاي زائد، عطر زدن و دوش گرفتن و … ميتوانند برای آماده کردن جسمي شما موثر باشند»

 

۱۳- آقایانی که به همسرشان احساس زیبا بودن مي دهند. «این جا یک راز را بهتون ميگم ؛ هنگامي که یک زن احساس بکند که برای شما زیبا است، مثل توپ ميترکه! از من گفتن»

 

۱۴- آقایانی که از ماساژ دادن به همسر خود لذت ميبرند. زبان عشق لمس کردن است، دستهای شما زایده هایي فیزیکی نیستند بلکه فرستده هایي قوی اند که نیروی جنسی شما را منتقل ميکنند، با نوازشی عاشقانه معنای واقعی این جمله را درک کنید»

 

۱۵- آقایانی که عاشق در آغوش گرفتن همسرشان هستند.

 

۱۶- آقایانی که دستهای همسر خودرا در دست ميگیرند و ان را نوازش ميکنند.

 

۱۷- آقایانی که پس از گذشت سالیان همان‌ گونه مانند روزهای اول آشنایی شان با همسر خود رفتار ميکنند. آهان این نکته ماله کهنه کاراست، رفقا با تجربه دقت کنند که اگه اجازه ندهید همسرتان برایتان عادی شود و نگاهتان همان نگاه اول باشد، این طوفان عشقی تبدیل به امواجی پایدار خواهد شد که ضامن پایداری رابطه تان در تمام زندگی باقیمانده خواهد شد»

 

۱۸- آقایانی که به همسرشان نشان ميدهند که او تنها زن زندگی آنهاست و به او احساس و باور «خاص بودن» ميدهند.

 

۱۹- آقایانی که همسرشان را دوست دارند و به او عشق ميورزند.

 

۲۰- آقایانی که چنین باور دارند عشق همسرشان تحمل تمامي سختی هاي‌ زندگی را برای آن ها سهل و راحت و حتی از بین مي برند.

 

زنان از چه مردانی لذت میبرند ! (تحریک زن برای آمیزش زناشویی)

تحریک زن برای آمیزش زناشویی

از ویژگی هاي‌ مرد ایده آل در رابطه جنسی مي توان ده مورد زیر را نام برد ؛ به کار گیری این موارد ان چنان دشوار نیست و هر مردی مي تواند از پس ان بر بیاید و برای همسر خود یک مرد واقعی در رابطه جنسی باشد، یک تحریک مناسب توسط شما ميتواند همسرتان رابه اوج ببرد .

 

۱- آقایانی که به آرامي و با ملایمت عشق ورزی ميکنند. برای تحریک همسرشان وقت صرف مي کنند و به او فرصت مي دهند تا شعله ي شهوتش به آرامي روشن شود.

 

۲- آقایانی که در بستر نیز با همسرشان صحبت ميکنند .آقایونی که نميخواهند احساساتشان رابا کلمات عاشقانه در حین رابطه جنسی بیان کنند، به این نکته دقت کنند که بیان احساسات عاشقانه در قبل، هنگام و بعد از نزدیکی به زن احساس محبوبیت و امنیت ميدهد.
دست عاشق

 

۳- آقایانی که در بوسیدن مهارت دارند .هر بوسه عاشقانه که بر لبان همسرتان مي زنید مي تواند به مانند پیامي پرقدرت بر قلب همسرتان فرود مي آید و وی را شعله ور سازد.

 

۴- آقایانی که با چشمان خود به همسرشان نشان ميدهند وی را دوست دارند و به او عشق مي ورزند . این را بدانید که ارتباط چشمي بین دو نفر قدرتمند ترین و موثرترین ارتباطات است که پیامدش فعال شدن چرخه هاي‌ دیگر بدن هردو طرف است، پس با نگاهی عاشقانه به همسرتان احساس محبوبیت بدهید و از مزایای این ارتباط لذت ببرید.

 

۵- آقایانی که با مو هاي همسرشان بازی ميکنند .فکر نميکنم هیچ زنی در دنیاوجود داشته باشد که درهنگام معاشقه از چنگ زدن دستهای همسرش در مو هاي سرش لذت نبرد !این را بدانید که ارتباط چشمي بین دو نفر قدرتمند ترین و موثرترین ارتباطات است که پیامدش فعال شدن چرخه هاي‌ دیگر بدن هردو طرف است.

 

۶- آقایانی که در تحریک کردن همسرشان به وسیله لمس کردن مهارت دارند . زن ها در پروسه آمادگی برای نزدیکی نیاز دارند که با نوازش و لمس آرام، آماده عملیات جنسی شوند.

 

۷ – آقایانی که از ماساژ دادن به همسر خود لذت ميبرند. زبان عشق لمس کردن است، دستهای شما زایده هایي فیزیکی نیستند بلکه فرستده هایي قوی اند که نیروی جنسی شما را منتقل ميکنند، با نوازشی عاشقانه معنای واقعی این جمله را درک کنید.

 

۸- آقایانی که عشق خودرا در بیرون از اتاق خواب نیز به همسرشان نشان مي دهند و وی را به احساس و باور محبوبیت مجبور مي کنند . یک «دوستت دارم» ؛ یک شاخه گل ؛ یک اس ام اس عاشقانه و یک تک زنگ نیم روزی که به همسرتان احساس محبوبیت بدهد ؛ ميتواند در شب هنگام به طوفانی عشقی تبدیل شود.

 

هر مردی باید هنر جاذبه جنسی را خوب بلد باشد

 

۹- آقایانی که پیش از عشق ورزی خود رابه لحاظ فیزیکی و جسمانی آماده ميکنند. کارهایی ماننده معطر کردن دهان، ازاله مو هاي زائد، عطر زدن و دوش گرفتن و … ميتوانند برای آماده کردن جسمي شما موثر باشند.

 

۱۰ _ آقایانی که به همسرشان وفادارند .فراموش نکنید اگر همسرتان حس کند تنها شریک لحظه هاي‌ لذت تان است ،تلاش بیشتری برای لذت بردن مضاعف شما مي کند.

زنان از چه مردانی لذت میبرند ! (تحریک زن برای آمیزش زناشویی)

 

تاثیر طول آلت تناسلی و نوع بکارت در لذت جنسی

هر چند مطالب زیادی در مورد طول آلت تناسلی مردان در پایگاه اطلاع رسانی تنظیم خانواده منتشر گردیده اما با توجه به آنکه واژه تغییر اندازه آلت تناسلی یکی از واژگان پر جست‌وجو ميباشد ؛ لذا دراین پست به صورت پرسش و پاسخ به این موضوع ميپردازیم

 

تاثیر طول آلت تناسلی بر لذت جنسی

از نظر فیزولوژیکی « جسمانی » بزرگی طول و قطر آلت تناسلی تاثیری درلذت جنسی برای خانمها ندارد ؛ بدین ترتیب برای زنان فرقی ندارد آلت تناسلی ۱۳ سالنتیمتر باشد یا ۱۸ سانتیمتر ؛ همچنین برای مردان نیز اندازه آلت تناسلی تاثیری در لذت جنسی انها نداردبطور کلی بد نیست بدانید اکثر خانمها احساس خاصی در دخول جنسی تجربه نميکنند چرا که ۷۰ درصد خانمها از طریق لمس و تحریک ناحیه کلیتوریس احساس لذت ميکنند نه از طریق دخول

 

چرا مردان به دنبال افزایش سایز آلت تناسلی هستند ؟

اول : مردان توانایی جنسی را مرتبط با طول آلت تناسلی خود ميدانند ؛ از اینرو بزرگ بودن آۀت تناسلی در اعتماد به نفس جنسی انها موثر است

 

طول آلت تناسلی مردان به عوامل بسیار مختلفی مربوط است

دوم : متاسفانه آقایان طول آلت تناسلی خودرا با طول آلت تناسلی بازیگران پورنو قیاس ميکنند این در حالیست که ؛ اندازه آۀت تناسلی به‌صورت منطقه اي است ودر مردان برخی کشورها بزرگ تر ودر برخی دیگر از مناطق کوچک تر ميباشد

 

اندازه طبیعی آلت تناسلی مردان ایرانی

اولا اگر نگران ان هستید که آیا اندازه اۀت تناسلی شما طبیعی است یا خیر ميتوانید با کلیک روی این جا به‌ صورت آنلاین از طبیعی بودن اندازه آلت تناسلی خود اطمينان حاصل کنید، بد نیست بدانید بر مبنای اطلس جهانی اندازه آلت تناسلی مردان ایرانی در منطقه اي هستند که طبیعی ترین اندازه آلت تناسلی را دارا هستند حدود ۱۳ تا ۱۵ سانتیمتر به طور ميانگین، این در حالیست که اندازه آلت تناسلی در حالت کشیده ببیش از ۹٫۵ سانتیمتر طبیعی است

 

ميانگین طول آلت تناسلی آقایان در برخی کشورها

سودان – کلمبیا – ونزوئلا -بولیوی با ميانگین ۱۶ تا ۱۸ سانتیمتر

فرانسه – برزیل – کشور مکزیک – مصر با ميانگین ۱۵ تا ۱۶ سانتیمتر

ایران – لیبی – ترکیه – عراق – کانادا-یونان – فنلاند با ميانگین ۱۳ تا ۱۵ سانتیمتر

روسیه – امریکای شمالی با ميانگین ۱۱٫۵ تا ۱۳٫۵ سانتیمتر

چین – هند – پاکستان با ميانگین ۹٫۵ در ۱۱٫۵ سانتیمتر

 

نظر خانمها درم ورد اندازه آلت تناسلی آقایان چیست ؟

برای مشاهده این پاسخ توصیه ميکنیم مطلبی که در اینباره درج شده است با کلیک روی این جا مشاهده نمائید

 

آیا نوع پرده بکارت در لذت جنسی موثر است ؟

به هیچ عنوان ؛ نوع بکارت نقشی در لذت جنسی ندارد ؛ اما ممکن است در افرادی که داری بکارت ارتجاعی هستند با توجه به آنکه طبق معمول این نوع بکارت از طریق دخول از بین نميرود ممکن است درد ان باعث کاهش لذت جنسی شود هر چند روشهایی جهت کاستن از درد ان وجوددارد.

 

نتیجه گیری :

نه اندازه آلت تناسلی و نه نوع بکارت هیچ نقشی در لذت جنسی ندارند ؛ بلکه کیفیت و اثر پذیری رابطه جنسی مستلزم مهارتهای لازم در تحریک ؛ معاشقه و پیشنوازی و انواع حالات نزدیکی است. لذا همواره توصیه ميشود ؛ بجای فکرک ردن به اشکال اندامهای جنسی که هیچ نقشی در کیفیت رابطه ندارند به مطالعه آموزش مهارتهای جنسی بپردازید

 

زنان به کدام نقاط بدن مردان توجه مي کنند

دراین قسمي لیستی از اعضایی كه آقایون طبق معمول به این دلیل كه تصور مي كنند خانمها به ان قسمت ها اهميت نمي دهند، انها را تميز نكرده و مراقبت هاي‌ لازم را در موردشان انجام نمي دهند، را برایتان آورده ایم. اميدواریم پس از مطالعه فهرست زیر، جزء افرادی باشید كه از این نقاط مراقبت كافی مي كنند و اهميت ان را مي دانند.

 

ابرو

او انتظار ندارد كه ابروهای شما همانند خودش كاملا دارای فرم باشد، اما ابروهای پر ودر هم و بر هم نیز، چیزی نیست كه او انتظار دیدنش را داشته باشد.دراین مورد چه كنید: اگر شما جز ان دسته از آقایانی هستید كه ابروهای پری دارند، باید درست كاری را انجام دهید كه خانمها انجام مي دهند: ابروهایتان را بردارید. فقط كافی است مو هاي بین دو ابرو را بردارید «فقط موهایی كه وسط دو ابرو قراردارند». البته اگر قصد دارید مو هاي بیشتری را بردارید، بهتر است نزد یك آرایشگر بروید تا او این كار را برایتان انجام دهد.

 

ناخن

دستان شما نقطه اي هستند كه مطالب بسیاری در مورد نظافت و بهداشت شخصی شما را در اختیار او قرار مي دهند. پس اجازه ندهید تا ناخن هاي‌ چرك و كثیف شما را از دور خارج كنند.دراین مورد چه كنید: لازم نیست هر هفته مانیكور كنید تا ناخن هایتان فرم داشته باشند، بلكه فقط كافیست از داروخانه یك شماره سوهان خریداری نمایید و سختی ها و لبه هاي‌ تیز آن را صاف كنید. هیچ خانم دوست ندارد، كسی وی را با ناخن هاي‌ بد فرم و ناصاف در آغوش بگیرد.

 

پوست

هیچ خانمي نمي تواند از لمس كردن پوست لطیف و صاف اجتناب كند. آیا این دلیل كافی نیست تا شما را ترغیب به داشتن پوستی لطیف و شاداب نماید؟

 

دراین مورد چه كنید: خانمها به وسیله كرم هاي‌ نرم و مرطوب كننده با خشكی پوست در سرما مبارزه مي كنند، آقایون اغلب این كار را انجام نمي دهند. لازم نیست موشك هوا كنید؛ فقط یك قوطی نرم كننده «ترجیحا بدون بو» خریداری كنید و آن را مرتبا بر روی پوست خود بمالید تا خشكی ها از بین بروند. افرادی كه پوست هاي‌ چربی دارند، باید نمونه هایي را خریداری كنند كه بدون روغن «oil free » باشند، به این ترتیب مشكلاتان به اسانی حل خواهد شد.

 

پا

ترك پا، قارچ هاي‌ موضعی، ناخن ها بلند انگشت هاي‌ پا، و بوی بد ان مي تواند به اسانی وی را از برقراری رابطه با شما منصرف كند. متاسفانه زمانی كه شما كفش هایتان را در مي آورید نخستین چیزی كه یك خانم به ان توجه مي كند، همين موارد هستند. اگر نتوانید از این قسمت پنهان بدن خود به خوبی مراقبت كنید، او ممكن است تصور مي كند كه توانایی مراقبت و نگه‌داری از سایر اعضای مخفی را نیز ندارید.

 

موی بینی/ گوش

من موی گوش و بینی یك مرد رابا سبیل هاي‌ بلند و نمایان یك خانم برابر مي دانم. یك خانم برای از بین بردن سبیل ها، انها را موم مي اندازد، دكولوره مي كند و هر كار دیگری كه از دستش بر آید دراین زمينه انجام مي دهد. آیا شما نیز نباید همين كار را انجام دهید؟

 

دراین مورد چه مي كنید: دراین قسمت یك راهنمای ساده وجوددارد كه باید آن را اجرا كنید: زمانی كه مو هاي گوش و یا بینی آن قدر بزرگ شده باشند كه از سوراخ ها بیرون بزنند، باید نسبت به كوتاه كردن انها اقدام كنید.

 

دندان

لبخندی با دندان هاي‌ درخشان تحت هر شرایطی همه ی چیز رابه نفع شما بر مي گرداند. دندان هاي‌ لكه دار، زرد، و پلاك دار وی را به اسانی به سمت دیگری منحرف ميكند.دراین مورد چه كنید: اگر مشكلات دندان هایتان بیش از اندازه حاد شده باید، نزد دندانپزشك بروید؛ اما اگر هنوز به این مرحله نرسیده اید، بهتر است یك خمير دندان سفید كننده و دهان شویه خریداری كنید. البته باید اشاره كنم كه استفاده كردن از آن ها را نیز از یاد نبرید.

 

كمر

كمر شما شهوت انگیزترین نقطه بدن تان است، البته نه زمانی كه پر است از جوش و مو هاي زائد.دراین مورد چه كنید: اگر مشكل شما جوش هاي‌ غرور است، از كرم و یا لوسیون هاي‌ پاك كننده استفاده كنید. در مورد موها هم اگر مقدار انها كم باشد اصلا مسئله اي نیست، تا به حال كمي مو هیچ را اذیت نكرده اما اگر مقدار ان بیش از حد نرمال است باید به سالن زیبایی بروید و انها را اپیلاسیون كنید .

 

جدیدترین مطالب سایت