بروزرسانی : 14 بهمن 1398

7 تفاوت میل زن و مرد در رابطه زناشویی + 10 اشتباه زناشویی

7 تفاوت میل زن و مرد در رابطه زناشویی + 10 اشتباه زناشویی

تفاوت میل جنسی زن و مرد در رابطه زناشویی

اگر تفاوت هاي‌ میل جنسی زن و مرد را بدانید در رابطه با همسر خود بهتر عمل خواهید کرد که باعث رضایت بیشتر در زندگی زناشویی خواهد شد. میل به رابطه جنسی در زنان و مردان وجوددارد، اما تفاوت هایي در میل به داشتن رابطه جنسی در زنان و مردان هم وجوددارد. دراین پست در سایت تالاب در مورد این تفاوت ها صحبت میکنیم. و همچنین در آخر در مورد 10 اشتباه در رابطه زناشویی توضیح خواهیم داد که امیدواریم مورد استفاده شما قرار گیرد.

نظر بیشتر مردم این است که خانم ها اهمیت بیشتری به رابطه احساسی در میل جنسی می‌دهند، اما دیده می‌شود که به شدت تحت تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی هم قراردارند.

مردان هر زمانی که باشد می‌توانند به سمتش بروند اما خانم ها فقط وقتی سمت ان می‌روند که شمعهای معطر درخانه روشن باشد و شوهرشان ظرف هاي‌ شام را شسته باشد. این کلیشه است که در ذهن همه ی ما وجوددارد.

7 تفاوت میل زن و مرد در رابطه زناشویی + 10 اشتباه زناشویی

تفاوت های میل جنسی زن و مرد ( زن و شوهر)

آیا میل جنسی در مردها قوی‌تر از زنان است؟ 

بله درست است. تحقیقات بی شماری نشان داده اند که با این که میل جنسی آقایون بیشتر از خانم ها نیست، اما رک و راست تر است. اما برخلاف آقایون، منبع میل جنسی در خانم ها پیچیده تر است.

باور عمومی این است که خانم ها اهمیت بیشتری به رابطه احساسی در میل جنسی می‌دهند، اما دیده می‌شود که به شدت تحت تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی هم قراردارند. پزشک ادوارد لاومن پروفسور جامعه شناسی در دانشگاه شیکاگو میگوید: میل جنسی در خانم ها شدیداً متاثر از محیط و موقعیت است.

هفت الگوی میل جنسی در خانم ها و آقایان 

لازم به توضیح است، یادتان باشد که ممکن است کسانی با این الگوها تفاوت داشته باشند.

1. مردها بیشتر به رابطه جنسی فکر میکنند 

پزشک لومان گزارش می‌دهد که اکثریت مردهای بالغ زیر 60 سال حداقل یک‌بار در روز به رابطه جنسی فکر می‌کنند. اما فقط یک چهارم خانم ها به این میزان روزانه درمورد رابطه جنسی فکر می‌کنند. با بالاتر رفتن سن در خانم و آقایون، این خیال پردازی ها کمتر می‌شود، اما همان‌ گونه خیال پردازی هاي‌ مردان در مورد رابطه جنسی دوبرابر خانم ها باقی میماند.

دریک تحقیق بسیار جامع که در ان مقایسه اي بین میل جنسی خانم ها و آقایان انجام گرفت، روی باومایستر یک روان شناس اجتماعی در دانشگاه ایالتی فلوریدا دریافت که تحریک جنسی ناگهانی در مردها بسیار بیشتر از خانم ها گزارش شده و مردها خیال پردازیهای بیشتر و متفاوت تری دارند.

2. مردها حریصانه تر دنبال رابطه جنسی هستند

 باومایستر گزارش می‌دهد که در ابتدای رابطه، در اواسط ان و بعد از گذشت سالیان سال از ان؛  مردها بیشتر از زنها رابطه جنسی می‌خواهند. این مسئله فقط مختص افراد با گرایش جنسی عادی نیست، مردان همجنس بازهم خیلی بیشتر از زنان همجنس باز در کلیه مراحل رابطه، رابطه جنسی می‌خواهند. مردها حتی تعداد بیشتری شریک جنسی طلب میکنند و علاقه بیشتری به رابطه جنسی هاي‌ اتفاقی دارند.

حتی در مواقعی که رابطه جنسی ممنوع است یا موقعیت ان وجود ندارد، مردها خیلی بیشتر از زنان دنبال رابطه جنسی هستند. پزشک لومان می‌گوید، تقریبا دو سوم آقایون خودارضایی میکنند حتی بااینکه تقریبا نیمی از آن ها درمورد ان احساس گناه می‌کنند.

درعوض تقریبا 40 درصد از خانم ها اقرار به خودارضایی می‌کنند و تکرر این خودارضایی ها هم بین خانم ها کمتر از آقایون است. فحشاء نیز نشاندهنده تمایل مردان به داشتن رابطه جنسی است نه برعکس ان.

زنان راهبه خیلی بهتر از کشیش ها به تعهد خود برای دور ماندن از رابطه جنسی عمل میکنند. آمار نشان میدهد که 62 درصد از کشیش ها به داشتن فعالیت جنسی اقرار کرده اند درحالیکه این شماره در بین زنان راهبه 49 درصد است.

3. طبیعت جنسی خانم ها بسیار پیچیده تر از آقایان است 

چه چیز خانم ها را تحریک می‌کند؟ حتی خودشان هم نمی‌دانند. مردیت چیورز محقق دانشگاه نورس وسترن و همکاران او در تحقیقی فیلم هاي‌ تحریک آمیز به مردان و زنان همجنس باز، مردان و زنان با تمایل جنسی به جنس مخالف نشان دادند و از انها خواستند میزان تحریک جنسی خودرا گزارش کنند و توسط ابزارهایی که به دستگاه تناسلی انها متصل بود میزان تحریک واقعی آن ها را اندازه گیری کردند.

نتایج آقایون قابل پیشبینی بود، مردان با تمایل جنسی به جنس مخالف گزارش دادند که با عکسهای مربوط به رابطه جنسی مرد-زن و زن-زن تحریک بیشتری داشته اند و ابزارهای اندازه گیری هم ادعای انها را تایید کرد.

مردان همجنس باز گزارش دادند که عکسهای مربوط به رابطه جنسی مرد-مرد آن ها را تحریک کرده و بازهم ابزارهای اندازه گیری ادعایشان را تایید کرد. درمورد خانم ها، نتیجه به دست آمده جالب تر بود.

زنان با تمایل جنسی به جنس مخالف ادعا کردند که تصویر مربوط به رابطه جنسی مرد-زن تحریک بیشتری برایشان به وجود آورده اما ابزار اندازه گیری نتایج یکسانی را برای هر سه نوع رابطه جنسی «مرد-زن، زن-زن، مرد-مرد» نشان داد.

مایکل بایلی محقق جنسی در دانشگاه نورس وسترن میگوید، مردها درمورد این که با چه کسی تحریک میشوند، با چه کسی می‌خواهند رابطه جنسی داشته باشند یا عاشق چه کسی می‌شوند بسیار سخت و صریح هستند.

اما در مقابل خانم ها به خاطر میل جنسیشان که نسبت به آقایان چندان رک و راست نیست، تمایل بیشتری نسبت به داشتن رابطه با جنس خود دارند. بایلی میگوید، احتمالاً ظرفیت خانم ها برای علاقه مند شدن به جنس موافق خود از نظر جنسی و عاشق جنس موافق خود شدن ظرفیت بیشتری نسبت به مردها دارند. البته الزاماًً این کار را انجام نمیدهند، اما ظرفیت ان را دارند.

ادعای بایلی را تحقیقاتی تایید می‌کنند که نشان می‌دهند همجنس گرایی در بین خانم ها شایع تر از آقایان است. باومایستر در تحقیق دیگری دریافت که زنان همجنس گرای بیشتری از رابطه جنسی که اخیراً با مرد داشته اند گزارش کردند تا مردان همجنس گرا درمورد داشتن رابطه جنسی با جنس مخالف خود. همچنین خانم  ها خیلی بیشتر از مردان خودرا دو جنسی می‌دانند.

7 تفاوت میل زن و مرد در رابطه زناشویی + 10 اشتباه زناشویی

طبیعت جنسی خانم ها بسیار پیچیده تر از آقایان است ‎

4. تمایل جنسی خانم ها بیشتر از آقایون تحت تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی است 

باومایستر در تحقیقات خود راه هاي‌ مختلفی که گرایشات، رفتارها و تمایلات جنسی خانم ها خیلی بیشتر از آقایان متاثر از عوامل اجتماعی و فرهنگی بوده را نشان داده است. گرایش خانم ها نسبت به آقایان در برابر رفتارهای جنسی مختلف با گذشت زمان بیشتر دستخوش تغییر میشود.

خانم هایي که مرتباً کلیسا می‌روند گرایشات کمتری به رابطه جنسی دارند. اما در بین مردان رابطه اي بین کلیسا رفتن و گرایشات جنسی یافت نشد.

خانم ها خیلی بیشتر از آقایان در تصمیمات خود درمورد رابطه جنسی تحت تاثیر همسالان خود هستند. خانم هایي که تحصیلات بالاتری دارند، فعالیت هاي‌ جنسی متنوع تری را تجربه کرده اند. اما سطح تحصیلات در آقایان تفاوتی ایجاد نمی‌کند. خانم ها نسبت به آقایان تناقض بیشتری در اظهار ارزشهای خود درمورد رابطه جنسی قبل از ازدواج دارند.

اما چرا تمایل جنسی در خانم ها بنظر کمتر است و بیشتر تحت تاثیر قرار دارد؟ برخی میگویند این مسئله به قدرت بیشتر مردها در جامعه مربوط میشود، یا به انتظارات جنسی متفاوت تر مردها در مقایسه با خانم ها.

پزشک لومان مسئله را از دیدگاه جامعه شناختی توضیح می‌دهد. لومان می‌گوید: مردها هرکاری میکنند تا رابطه جنسی داشته باشند تا بتوانند تمایلات دستگاه تناسلی خودرا برآورده کنند.

درمقابل، خانم ها درانتخاب شریک جنسی خود بسیار دقیق هستند چون این انها هستند که در دسترس باردار شدن قراردارند و ممکن است وادار شوند از یک بچه نگه‌داری کنند. کیفیت رابطه برای انها بسیار مهمتر از مردان است چون انها شریکی می‌خواهند که با انها بماند و از فرزندشان نگه‌داری کند. حتی برایشان مهم است که با کسی باشند که وضعیت مالی قابل قبولی داشته باشد تا بتواند از فرزندشان حمایت بهتری بکند.

5. خانم ها برای ارضای جنسی راهی کمتر مستقیم انتخاب میکنند 

خانم ها و آقایان راه هاي‌ متفاوتی را برای رسیدن به میل جنسی خود می پیمایند. استر پرل روان درمانگر می‌گوید: از خیلی از خانم ها می‌شنوم که میل انها بیشتر از بین گوشهایشان شروع می‌شود تا پاهایشان. برای خانم ها حتما باید یک موضوع و طرح اولیه وجود داشته باشد تا رمان عشقیشان نوشته شود. این اشتیاق است که سوخت تمایل انها را تشکیل میدهد.

تمایل جنسی خانم ها خیلی بیشتر وابسته به موقعیت درونی و احساسی است. اما درمقابل مردها نیازی به اینهمه خیال پردازی ندارند، چون رابطه جنسی برایشان بسیار ساده تر و سرراست تر است.

این به ان معنا نیست که مردها به دنبال صمیمیت، عشق، و رابطه نزدیک نیستند. آن ها فقط نقش رابطه جنسی را متفاوت تر میبینند. پزشک پرل اینطور توضیح میدهد که: خانم ها میخواهند که اول حرف بزنند، نزدیک بشوند، و بعد رابطه جنسی داشته باشند، اما برای آقایان رابطه جنسی همان رابطه و نزدیکی است. رابطه جنسی زبانی است که مردها برای ابراز احساسات خود استفاده میکنند. رابطه جنسی زبان صمیمیت مردهاست.

6. ارگاسم و ارضای جنسی در خانم ها با آقایون متفاوت است 

بااینکه محققان دریافته اند که تعیین میزان ارگاسم در خانم ها درمقابل آقایان کار دشواری است، اما درمورد مدت زمانی که میکشد مردها یا زنها به ارگاسم برسند اطلاعات دارند.

براساس گفته هاي‌ پروفسور لومان، برای مردها بطور متوسط چها ردقیقه از زمان داخل شدن تا ارضاء طول میکشد اما این مدت برای خانم ها 10 تا 11 دقیقه است، البته اگر به ارگاسم برسند. این یک تفاوت دیگر بین دو جنسیت است، یعنی چند وقت یک‌بار در طول رابطه جنسی ارگاسم میشوند. درمیان مردان 75% گزارش میدهند که همیشه به ارگاسم می‌رسند و این میزان برای خانم ها 26 درصد است.

7. تمایل جنسی در خانم ها کمتر از آقایان تحت تاثیر دارو است 

ازآنجاکه تمایل جنسی آقایان درمقایسه با خانم ها مستقیم تر وابسته به بیولوژی است، جای تعجب نیست که کم بودن تمایل جنسی در آن ها آسان تر با داروها درمان شود. مردها می‌توانند برای اکثر مشلات جنسی خود از دارو استفاده کنند و نتیجه بگیرند اما درمورد خانم ها استفاده از دارو برای بالا بردن میل جنسی چندان موثر نیست.

تستوسترون هورمونی است که در مردها و زنها به میل جنسی مرتبط است. اما این هورمون درمردها با میل جنسی پایین، سریع تر از زنها عمل  میکند. در میل جنسی یک عامل هورمونی وجوددارد که درمردها بسیار مهمتر از خانم هاست.

یک داروی جنسی به نام Intrinsa در اروپا روی خانم ها خیلی خوب تاثیرگذار بود، اما FDA ان رابه خاطر عوارض طولانی مدت احتمالی تایید نکرد. این مسئله پژوهشگران رابه فکر وادار کرد که آیا برای درمان پایین بودن میل جنسی در خانم ها باید از دارو استفاده شود یا خیر.

سایت تالاب: پژوهشگران به نتایج یک تحقیق بسیار جامع اشاره می‌کنند که نشان داد، 40 درصد از خانم ها نوعی مشکل جنسی را گزارش داده اند که بیشتر پایین بودن میل جنسی بوده، اما فقط 12 درصد از انها نسبت به وضعیت خود احساس ناراحتی داشتند. باتوجه به کلیه عوامل، پزشکان عقیده دارند که دارو باید آخرین چیزی باشد که برای درمان پایین بودن میل جنسی در خانم ها استفاده شود، نه نخستین ان.

7 تفاوت میل زن و مرد در رابطه زناشویی + 10 اشتباه زناشویی

10 اشتباه زناشویی که باید کنار بگذارید:

1. فقط چون ازدواج کرده‌اید انتظار رابطه جنسی داشته باشید.

هر همسری باید وظایف زناشویی خودرا انجام دهد بهمین خاطر همسرتان موظف است که با شما رابطه جنسی داشته باشد. این یکی از فواید ازدواج است.

2. هر هفته فقط دریک زمان و مکان خاص رابطه جنسی داشته باشید.

بااینکار دیگر هیچکدام از شما با یک زمان یا مکان جدید سورپرایز نخواهید شد. “پنج شنبه شب، ساعت نه و نیم، در تختخواب”. مطمئناً هیچ کس از یکنواختی در رابطه جنسی لذت نمی‌برد.

3.برای رابطه جنسی خود هربار از یک الگو پیروی کنید.

دقت کنید که هر بار یک سری کارهای یکنواخت و روتین شده را پشت هم انجام دهید. اصلاً مگر در رابطه جنسی تنوع هم مهم است؟

4. حتما مست باشید تا به اسانی نرم شوید.

در رابطه جنسی فقط خودتان مهم هستید. اگر میدانید که همسرتان از مست شدن شما خوشش نمی‌آید، باید بداند که اگر واقعاً دوستتان دارد باید تحمل کند.

5. فقط با هدف رابطه جنسی به همسرتان دست بزنید.

واقعاً چه کسی به نوازش غیر-جنسی نیاز دارد؟ اینطوری همسرتان می فهمد که نوازش کردن و رابطه جنسی باهم یکسان است.

6. برای برقراری رابطه جنسی پیش نوازی را کنار بگذارید و فوراً بروید سر اصل مطلب!

در دنیایی با این سرعت بالا که ما زندگی می‌کنیم، دیگر چه کسی وقت دارد که آرام آرام رابطه جنسی را شروع کند؟ نیازی نیست اینهمه هم دیگر را اذیت کنید. دست از تلف وقت بردارید و یکسره سراغ عمل اصلی بروید. از این گذشته، هر دوی شما باید صبح بروید سر کار پس باید به اندازه کافی بخوابید.

7. طی رابطه جنسی لباسهایتان را درنیاورید.

نیازی نیست که طی رابطه جنسی کاملاً عریان شوید چون کار بعد از رابطه جنسیتان را هم بیشتر می‌کند که دوباره لباسها را تن کنید.

8. از عملکرد جنسی همسرتان انتقاد کنید.

اگر این کار را نکنید همسرتان چطور باید با عیب و ایرادهای کار خود آشنا شود؟ اگر این کار را نکنید تا آخر میـــخواهد کارهایی را انجام دهد که شما را اذيت میدهد.

9. از ظاهر همسرتان انتقاد کنید.

هرچه سن همسرتان بالاتر میرود و دیگر کمتر به ظاهر خود رسیدگی می‌کند، حتما به او بگویید که چقدر ظاهر او میل جنسی شما را سرکوب می‌کند. این کار باعث میشود کمی به خودش بیاید و به وضع ظاهرش رسیدگی بیشتری کند.

10. موقع رابطه جنسی بگذارید تلویزیون روشن بماند.

نباید بگذارید که رابطه جنسی باعث شود از برنامه تلویزیونی مورد علاقتان عقب بمانید. پس تلویزیون را روشن نگه دارید و حین رابطه جنسی برنامه مورد علاقتان را هم نگاه کنید.

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت