بروزرسانی : 13 اردیبهشت 1403

نقاط حساس بدن زن و مرد در هنگام رابطه زناشویی (نقاط محرک بدن)

نقاط حساس بدن زن و مرد در هنگام رابطه زناشویی (نقاط محرک بدن)

برای شروع رابطه حتما باید نقاط حساس بدن را بشناسید. در اسلام هم توصیه شده است قبل از رابطه با همسر وی را آماده کنید و بدون مقدمه اقدام به رابطه زناشویی نکنید.

نقاط حساس بدن مرد در رابطه جنسی

با دانستن نقاط حساس بدن زن و مرد در رابطه زناشویی بهتر عمل کنید. قبل از آمیزش بهتر است با تحریک این نقاط توسط طرف مقابل آماده رابطه شوید. یک مطالعه جدید حساسترین نقاط مردان را شناسایی کرده و به زنان پیشنهاد میکند برای این که بیشترین لذت رابه همسرانشان بدهند این قسمتها را درنظر بگیرند.

تالاب: اگر می‌خواهید بیشترین لذت رابه مردی که دوستش دارید بدهید بدن وی را بشناسید  و نقاط حساس بدنش را کشف کنیداین قسمتها همانهایی هستند که هر مردی دوست دارد شریک جنسی‌اش انها را بدون هیچ اشاره‌اي از طرف خودش لمس کند.

سعی کنید دو طرف گردن مرد رابا بوسه‌هاي‌ آرام تحریک کنید. با لمس و بوسیدن این قسمت در حالیکه صدای نفس زنانه در کنار گوش باعث تحریک و لذت مرد می شود، سیستم گردش خون را تندتر می کند و هیجان مرد بالا می رود. به آرامی پشت لاله گوش و گردن را ببوسید و اجازه دهید با زبان نبض گردن مرد را حس کنید.

لب‌ها هم برای مردان و هم زنان از قسمتهای حساس بدن است، لبها را در آغاز هم‌آغوشی ببوسید. خیلی ها معتقدند این زنان هستند که بیشتر با بوسیدن تحریک میشوند اما مردان بوسیدن در آغاز رابطه را عاملی بسیار تحریک کننده میدانند.

بیضه ها با پوست نازک نرمی پوشیده شده است و از قسمتهای محرک بدن مردان است که بیشترین میزان رگ و اعصاب در آنجا جمع شده‌است کشاله ران و بیضه‌ها را  به آرامی لمس کنید و  با انگشتانتان  به صورت دایره‌اي به آرامی بمالید. لمس دهانی بیضه‌ها برای مردان تحریک کننده‌تر و بسیار لذت‌بخش‌تر است.

قسمتهای داخل ران رابا فشار بیشتری مالش دهید .می توانید در حالی‌که مرد را در آغوش گرفتید و پشت گردن و گوشها و لبانش را می‌بوسید از پهلو ران پای خودرا در میان پاهای مردتان قرار دهید آرام با پاهایتان این قسمت را لمس و نوازش کنید.

بجای این که فقط روی نوک آلت تناسلی تمرکز شود سعی کنید تمام آلت مردانه را لمس کنید ودر هنگام تماس زبانی تنها به نوک آلت اکتفا نکنید. زبان رابه صورت دایره وار دور کل آلت تناسلی بچرخانید و از دستانتان برای لمس بیضه‌ها استفاده کنید.

مجله تالاب: بعضی مردان بسیار نوک سینه حساسی دارند.اما برخی خیلی طرفدار این قسمت نیستند. برای این که بفهمید مرد شما جزء کدام دسته است با بوسیدن و نوک زبان، نوک سینه مردان را لمس کنید. از او بپرسید که آیا دوست دارد تا ادامه دهید.

قسمتهایی ازبدن که مرکز تجمع اعصاب است بهترین جا برای به اوج رساندن لذت است میتوان گفت حساس ترین نقطه بدن مرد هم جایی است که بیشترین میزان رگ هاي‌ عصبی آن جاست این قضیه در مورد زنان هم صدق می کند. زیر بیضه‌ها ودر ناحیه مقعد و پشت کشاله ران بسیار حساس است این قسمت رابا زبان وانگشتان به آرامی لمس کنید و سعی کنید با زبان خلاقیت داشته باشید و نوک زبان را در جهات مختلف حرکت دهید.

اطراف ران و استخوان شرمگاهی  یا عانه از محرکترین و حساس ترین  نقطه هاي‌ بدن مرد است که بیشتر زنان ان را نمی دانند. هنگامیکه مرد دراز کشیده است، سمت راست شکمش کمی بالاتر از استخوان شرمگاهی را ببوسیدو با زبان لمس کنید. دو طرف شکم یه سمت پهلوها بالاتر از آلت تناسلی را فراموش نکنید.

درست مانند اطراف گردن، پشت گردن هم دارای مجموعه اعصابی است که بعنوان حساس ترین نقطه بدن مرد شناخته شده است  که با تحریک و بوسیدن این ناحیه سیگنالهای حسی و جنسی رابه مغز می رساند. این قسمت رابا بوسه، ماساژ و مهمتر از همه ی با گرمای نفسهای خود تحریک کنید.

نقاط حساس بدن زن و مرد در هنگام رابطه زناشویی (نقاط محرک بدن)

نقاط حساس بدن زن در رابطه جنسی

مردها برای برقراری ارتباط جنسی به عناصر احساس ؛ پیشنوازی و معاشقه هم چون زنان نیاز ندارند بلکه درصورت مساعد بودن شرایط روحی تنها یک جرقه ذهنی درمغز آن ها کافیست که تحریک شده و برای رابطه جنسی کاملا آماده شوند  ؛ حال آنکه زنان نیاز به پیشنوازی و آماده سازی دارند که دانستن مطالب ذیل در سایت تالاب جهت پیشنوازی توصیه میشود.

نواحى که بايد نوازش کنيد:

1- سر
نه، منظور سر شما يا مال او نيست. از سرانگشتان اشاره و انگشت وسطى براى گرفتن شقيقه هايش استفاده کنيد. بعد، با يک دست شروع به بازى کردن با موهايش کنيد و سپس از کليه سر انگشتانتان براى ماساژ دادن سرش استفاده کنيد. خيلى با ملايمت اين کار را بکنيد.

نکته: در هنگام نوازش، سرش را روى دامنتان بگذاريد تا هم او آسان باشد و هم بتواند واکنشهاى متقابل انجام دهد.

2- گردن
چه از دستهايتان استفاده کنيد يا از دهانتان، اغلب زن ها وقتى مويشان را از روى گردنشان پس ميزنيد و به نرمى آن را نوازش ميکنيد، ميبوسيد، میلسيد، و يواش گاز ميگيريد بسيار لذت ميبرند.

نکته: وقتى به نزديکى استخوان ترقوه ميرسيد اين نواحى را ببوسيد و ليس بزنيد.

3- پشت
من نميتوانم بشما بگويم چه ميگذرد وقتى وی را به پهلو می خوابانید در حاليکه پشتش بطرف شما است ؛ و به نرمى بدنش را از بالا به پائين ميبوسید و نوازش می کنید.

4- رانها
چه او برهنه باشد يا لباسی برای رابطه جنسى پوشيده باشد، پاهايش را از هم باز کنيد و چند دقيقه با دست به نوازش داخل و خارج رانهايش بپردازيد.

5- پشت زانوها
در حاليکه او به پشت دراز کشيده است و يک پايش را بالا برده، آن را در امتداد بدن‌تان قرار داده و به سراغ قسمت پشت زانوها برويد. ببوسيد و به آرامى اين نواحى و اطرافش را بليسيد. اگر روى شکم خوابيده است، کار شما راحتتر ميشود.

نکته: گاز نگيريد يا خيلى محکم نبوسید؛ اين نواحى حساس هستند و صرفا در چنين قسمتهائى فقط نوازش کنيد.

6- دست ها
دستش را بگيريد، طورى که کف دست ها بطرف بالا باشد، و با هردو شست به ملايمت کف دستش را نوازش کنيد ضمن اينکه بقيه انگشتانتان هم زمان سمت ديگر دستش را نوازش ميکند. کم کم به سمت پائين پيشروى کنيد تا کل دستش را نوازش کنيد.

7- مچها
دستش را طورى بگيريد که کف دست به سمت بالا باشد ؛ در حاليکه از وقايع روزانه اش ميپرسيد سر انگشتانتان رابه سمت مچ و ساعدش حرکت دهيد. پس از چند دقيقه نوازش کردن، با لبها، دندان و زبانتان قسمت داخلى مچش را بليسيد و به نرمى گاز بگيريد.
– وقتى که مچش را ميبوسيد، با دستتان دست وی را مقابل صورتتان بگيريد.

8- گوشها
به سراغ گوشش برويد و جمله اى نظير ”امشب شب توست،“ زمزمه کنيد و سپس نرمه گوشش را داخل دهانتان بگيريد و حسابى خيسش کنيد. سپس سراغ قسمت بالائى گوشش رفته و يواش با دندان گازش بگيريد.

-قبل از انجام هر کارى، با انگشتانتان به آرامى موهايش را از روى گوشش کنار بزنيد؛ سپس روى گردنش بسمت بالا نفس بکشيد تا به محل مذکور برسيد.

9- شکم
دور کمرش رابا هردو دست بگيريد و وقتى به اندازه کافى به شکمش نزديک شديد بوى عطرش را استنشاق کنيد. بعد شکمش را از يک سمت تا سمت ديگر ببوسيد و گهگاه با زبانتان آن را بليسيد.

10 – زانوها
چه در حال معاشقه باشيد يا فقط شروع به نوازش کرده باشيد، قرار دادن زانوهايش روى شانه هايتان و مالش آن ها راه خوبى براى تحريک احساسات اوست. هر کدام از زانوها رابا دستانتان نوازش کرده و سپس آن ها را از سمتى به سمت ديگر ببوسيد.

-هنگام بوسيدن زانوها با دست ساق پايش را بالا و پائين ببريد. و مجددا، به هيچ وجه از دندانهايتان استفاده نکنيد.

11 – پاها
چه بعنوان بخشى از عادات معاشقه يا آرامش بخشيدن به او پس از يک روز سخت، مالش پاهاى يک زن به طرز باور نکردنى شما رابه اهدافتان خواهد رساند. کمى روغن ماساژ يا کرم بدن روى دستتان گذاشته و به هم بماليد تا گرم شود و با مالش وسط کف پاهايش شروع کنيد. به آرامى به سمت پنجه ها و سپس به سمت پاشنه برويد.

-مدت زمانى رابه مالش اطراف پاهايش اختصاص دهيد و مواظب باشيد قلقلکش ندهيد.

حالا برويم سراغ اصل مطلب خواه براى عشقبازى باشد يا فقط بخواهيد پيشاپيش وی را آماده کرده باشيد بدين ترتيب او با جلب توجه شما روى قسمتهائى از بدنش غير از آلت و سینه هایش، شما را متوجه خواهد کرد که اين قسمتها نيز باعث تحريک وى ميشود.

علاوه بر اين، او انگيزه پيدا مي کند تا وقتى را براى قسمتهائى از بدن تان غير از جهاز تناسلی، صرف کند … با اينکه شايد شما با همان قسمتها نيز ارضا شويد.

منبع:tanzimekhanevadeh.com

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت