خرید و فروش در اینترنت

12 مورد از شرایط که زن حق طلاق دارد

12 مورد از شرایط که زن حق طلاق دارد

آشنایی با 12 مورد از شرایط که زن حق طلاق 

در چند مورد از شرایط ازدواج می‌توان طلاق را بدون بخشش مهریه جاری نمود طبق ماده 1133 قانون مدنی «مرد هرگاه بخواهد میتواند زن خود را طلاق هد.» اما زن این اختیار را ندارد

 

با این حال، قانون و شرع اسلام به فکر احقاق حقوق خانم ها هم بوده و شرایطی را تعیین کرده که بتوانند، حتی بدون بخشیدن مهریه هم از همسرشان جدا شوند.

هفته نامه همشهری جوان: طبق ماده 1133 قانون مدنی «مرد هرگاه بخواهد میتواند زن خود را طلاق هد.» اما زن این اختیار را ندارد. با این حال، قانون و شرع اسلام به فکر احقاق حقوق خانم ها هم بوده و شرایطی را تعیین کرده که بتوانند، حتی بدون بخشیدن مهریه هم از همسرشان جدا شوند.

 

طبق قانون، خانم ها هم می‌توانند درخواست طلاق بدهند ولی مشروط به اینکه بتوانند ثابت کنند زندگی مشترک مطلوبی ندارند. پس اول این 12 شرط را بخوانید، اگر شرایط بیشتری نیاز داشتید، میتوانید در زمان عقد شرایط ویژه اي به عقدنامه اضافه کنید.

 

1. خرجی ندادن

«خودداری شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش ماه، به هر عنوان حتی با توسل به اجبار» از نظر قانون، زنی که در امور زناشویی و زندگی هوای همسرش را دارد، باید حق و حقوقی دریافت کند و اگر تا شش ماه، نفقه نگیرد، میتواند درخواست طلاق کند و حتی حکم جلب همسرش را هم بگیرد.

 

2. بی شعوری

«سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل کند.» کتک زدن، فحش دادن و اتفاق هایي از این دست در زیرمجموعه سوءرفتار مرد قرار میگیرد و زن با ثابت در دادگاه می‌تواند طلاق بگیرد و بدون بخشش مهریه جانش را نجات بدهد.

 

3. از سرطان تا ایدز

«ابتلای زوج به مریضی هاي خطرناک و درمان نشدنی به نحوی که دوام زندگی زناشویی را برای زوجه به خطر بیندازد.» اگر خدای نکرده مرد مریضی سختی بگیرد که زن به سختی بیفتد، دادگاه این اجازه را به زن میدهد که از همسرش جدا شود.

 

4. شل مغزی

«جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.» طبق قانون، زنی که همسری دیوانه دارد میتواند با مراجعه به دادگاه درخواست طلاق بدهد. گرچه ثابت دیوانگی مرد به همین سادگی ها نیست و خانم باید مدارک مستدل و مستندی برای این ادعا ارائه کند.

 

5. ندادن اجازه کار

«بی توجهی به رأی دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.» طبق شروط ضمن عقد، اگر مرد شغلی داشته باشد که آبروی خانواده را ببرد، زن می‌تواند ادعا کند می‌خواهد برای حفظ آبرو از همسرش جدا شود.

6. آب خنک خوردن

«محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا اکثر یا به جزای نقدی که بر اثر ناتوانی در پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی منتهی به پنج سال بازداشت یا اکثر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.»

 

7. اهل بخیه بودن

«ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد زیان آور که به تشخیص دادگاه به زندگی خانوادگی خلل وارد کند.» مرد معتاد در هیچ شرایطی، جایگاهی ندارد و زن می‌تواند به سادگی از همسر معتادش جدا شود.

 

8. غیبت کوتاه مدت

«زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند یا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند.» اگر شوهرتان برای گذاشتن آشغال از منزل بیرون رفت، برای طلاق به دادگاه مراجعه نکنید ولی اگر مرد منزل بی علت منزل و زندگی را رها کند یا شش ماه تمام غیبت کند، قانون حق طلاق را به زن می‌دهد.

 

9. جرم و جنایت

به گزارش تالاب:«محکومیت قطعی زوج در ارتکاب به جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر که آبروی زوجه را به خطر بیندازد.» قانون اهمیت زیادی برای آبروی خانواده قائل شده و هر جا که آبروی زن یا خانواده به خطر بیفتد، حق طلاق را به زن میدهد.

 

10. اجاق کوری

«باردار نشدن زوجه از زوج بعد از پنج سال به علت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر» تجربه احساس مادر شدن حق هر خانمی هست و اگر مرد به هر دلیلی توانایی ساخت مانند نداشته باشد، زن میتواند تقاضای طلاق کند.

 

11. سفر بی خبر

«مفقودالاثر شدن زوج و مراجعه نکردن به دادگاه شش ماه بعد از مراجعه زوجه به دادگاه» اگر زن برای دادخواست طلاق به دادگاه مراجعه کند و مرد به هر دلیلی تا شش ماه بعنوان خوانده به دادگاه نرود حق طلاق به زن داده می‌شود.

 

12. دوتا شدن شلوار

«ازدواج مجدد بدون رضایت زوجه یا اجرا نکردن عدالت بین همسران به تشخیص دادگاه». این مورد یکی از پربسامدترین علل درخواست طلاق از سمت خانم هاست. طبق قانون، فیل مرد نمیتواند بدون اجازه همسرش، یاد هندوستان کند و خانم جدیدی اختیار کند. در صورتی که این اتفاق بیفتد، دادگاه حق طلاق را به خانم میدهد و تمام.

 

برچسب‌ها: