دلایلی که باعث می شود شما در 40 سالگی طلاق بگیرید

دلایلی که باعث می شود شما در 40 سالگی طلاق بگیرید

این علائم را نادیده نگیرید کـه در مسیری یک طرفه بـه سوی اسپلیتسویل هستید. دراین قسمت از مجله تفریحی تالاب بـه شـما همراهان عزیز در مورد دلایل طلاق در 40 سالگی خواهیم گفت.

 

دلایلی که باعث می شود شما در 40 سالگی طلاق بگیرید

وقتی اکثر مردم گره میزنند، «من انجام میدهم» کـه در محراب گفته می شود بـه ندرت با «فعلاً» دنبال می شود. با این حال، در حالی کـه مدتی اسـت طلاق ها رو بـه کاهش بوده اسـت، یک گروه وجوددارد کـه بلیط هاي‌ بیشتری را بـه Splitsville می‌خرند: افراد بالای 40 سال.

 

در واقع، طبق مرکز تحقیقاتی Pew، بین سال هاي‌ 1990 تا 2015؛ نرخ طلاق برای متاهل ها بوده اسـت. زوج هاي‌ بین 40 تا 49 سال 14 درصد افزایش یافت. ودر حالی کـه هیچ راه واحدی برای تشخیص این کـه ازدواج شـما در مراحل پایانی خود قرار دارد وجود ندارد، نشانه هاي‌ زیادی وجوددارد کـه می تواند شـما را بـه مشکلی سوق دهد. بنابر این قبل از این کـه برای تمدید عهد برنامه ریزی کنید، مطمئن شوید کـه این نشانه ها را می‌دانید کـه در بالای 40 سالگی طلاق خواهید گرفت. 

 

بیشتر بخوانید: 6 قدم در مورد طلاق و جدایی دائمی

 

1. تنها ارتباط شما با همسرتان فرزندانتان هستند.

دلایلی که باعث می شود شما در 40 سالگی طلاق بگیرید

بچه دار شدن می تواند چیز فوق العاده اي باشد، اما این کافی نیست کـه کل یک رابطه را بر اساس ان بنا کنیم. «هیچ‌کس خانواده‌اي از هم پاشیده نمی خواهد، اما اگر تنها دلیلی کـه شـما با همسرتان هستید، برای بچه‌ها اسـت، احتمالاً وقتی بچه‌هایتان بزرگ میشوند بـه سمت طلاق میروید».

 

“تا زمانی کـه فرزندان شـما بـه خودکفایی رسیده اند، شـما نیز زمان زیادی را در رابطه اي سپری کرده اید کـه ممکن اسـت از ان ناراضی باشید، و برای فرزندان خود الگوسازی کنید کـه ناراضی بودن این روابط اسـت.” 

 

2. هویت شما کاملاً به همسرتان گره خورده است.

دلایلی که باعث می شود شما در 40 سالگی طلاق بگیرید

برای تعداد زیادی از افراد، همسرشان بهترین دوست، بزرگ ترین تشویق کننده، معتمد و منبع اصلی حمایت عاطفی آنهاست. متأسفانه، ندانستن این کـه شـما چه کسی هستید بـه جز عضوی از شراکت مزبور، نشانه مطمئنی اسـت کـه طلاق ممکن اسـت در افق باشد.

 

“بـه عنوان یک درمانگر، یکی از سوالات مورد علاقه من این اسـت کـه از کسی بپرسم کـه چه کسی با این شرایط کـه نمی‌تواند از هیچ نقشی در پاسخ بـه سوال استفاده کند. فرد نمیتواند از مادر، همسر، شوهر، شخص مهم، دختر یا شغل خود استفاده کند. 

 

اگر کسی نتواند بـه این سوال پاسخ دهد – و تعداد زیادی از مردم با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند – ممکن اسـت بـه این معنی باشد کـه یک فرد چیزی در رابطه اصلی خود کم دارد. بـه جای این کـه خودرا با شریک زندگی خود در بین بگذارند، خودشان را گم کرده اند.»

 

3. از گذراندن وقت با طرف مقابلتان می ترسید.

دلایلی که باعث می شود شما در 40 سالگی طلاق بگیرید

اگر پاهای خودرا در دفتر می‌کشید، بـه جای قرار ملاقات با دوستان، نوشیدنی می خورید، یا بـه طور کلی هر کاری کـه می توانید برای دوری از همسرتان انجام می‌دهید، این نشانه خوبی اسـت کـه ازدواج شـما ممکن اسـت بـه نتیجه طبیعی خود برسد.

 

مردم طبق معمولً بـه حدود چهار تعامل مثبت نیاز دارند تا هر یک از تعاملات منفی با کسی را جبران کنند. “اگر از دیدن هم دیگر مهم خود می ترسید، احتمالاً تعاملات منفی شـما آن قدر بیشتر از تعاملات مثبت شـما اسـت کـه بدون هیچ قصد مثبتی ممکن اسـت رابطه بـه اتمام برسد.”

 

4. زندگی جنسی شما از بین رفته است.

در حالی کـه ممکن اسـت در زمانی کـه در دهه 40 خود هستید ان شور و شوقی را نداشته باشید، اگر بـه سادگی علاقه اي بـه داشتن رابطه جنسی نداشته باشید. با شریک زندگی خود، اگر طلاق در راه اسـت تعجب نکنید.

 

“اگر یاد نگرفته اید کـه چگونه زندگی جنسی خودرا زنده نگه دارید، و از بین برود، مجروح در رابطه ایجاد میکنید کـه باعث ایجاد رابطه عاشقانه می شود. اگر مدتی اسـت با شریک زندگی خود رابطه جنسی نداشته اید، شروع بـه صحبت در مورد آنچه اسـت کنید. کار نکردن – یا طلاق می تواند راه حل باشد.

 

“در حالی کـه جنسیت می تواند با بزرگتر شدن ما تغییر کند، و این تجربه تپنده عشق جوان نیست، هنوز هم می تواند لطیف، محبت آمیز و بسیار لذت بخش باشد. مهم این اسـت کـه یاد بگیریم در مورد رابطه جنسی و صمیمیت صحبت کنیم، چگونه بخواهیم چه چیزی را بخواهیم. می خواهید یا نیاز دارید، و چگونه میتوانید کاری را کـه همیشه انجام داده‌اید بـه چیز جدیدی تغییر دهید کـه بهتر عمل کند.”

 

5. همسرتان آشکارا به شما بی احترامی می کند.

دلایلی که باعث می شود شما در 40 سالگی طلاق بگیرید

احترام در هر رابطه اي ضروری اسـت، بـه خصوص در ازدواج. تا زمانی کـه بـه 40 سالگی خود برسید، شـما و همسرتان بـه اندازه کافی بزرگ و بالغ شده اید کـه در ان مکالماتی داشته باشید کـه در ان یک دیگر را تحقیر نکنید یا آشکارا نسبت بـه یک دیگر بی احترامی نکنید. “هیچ چیز در بدو ورود بـه اندازه عدم احترام عمومی کـه توسط شریک زندگی شـما نشان داده می شود بدون هیچ تلاشی برای مخفی کردن ان نمی‌گوید

 

6. شما و همسرتان دیگر صحبت نمی کنید.

دلایلی که باعث می شود شما در 40 سالگی طلاق بگیرید

مکالمه رگ حیاتی هر رابطه خوبی اسـت، و زمانی کـه این رابطه خشک شد، شانس شـما برای باهم ماندن در درازمدت افزایش مییابد. «انصراف عمومی و مکالمه حداقلی» نشانه هاي‌ مطمئنی هستند کـه نشان می دهد رابطه شـما در آخرین مراحل خود قرار دارد.

 

اگر همسرتان آن گونه رفتار می کند، «دیگر اهمیتی نمی‌دهند». با این حال، زمانی کـه رابطه شـما بـه این مرحله برسد، ممکن اسـت برای انجام کارهای زیادی برای ان دیر شده باشد. «انها ممکن اسـت منتظر باشند تا قبل از نقل مکان بـه اندازه کافی پول پس انداز کنند.

 

7. شما اغلب در مورد طلاق صحبت می کنید.

دلایلی که باعث می شود شما در 40 سالگی طلاق بگیرید

طلاق چیزی نیست کـه بتوان ان را ساده تلقی کرد، بنابر این اگر شـما یا همسرتان هر بار کـه دعوا میکنید ان را بـه عنوان یک پیشنهاد مطرح کنید، احتمالاً این تهدیدها در نهایت بـه نتیجه می‌رسند. “دعوا پیشبینی کننده طلاق نیست. پیشبینی کننده طلاق چیست؟ صحبت در مورد طلاق!”

 

“در گرماگرم مشاجره، تهدید بـه ترک رابطه دستکاری و آزاردهنده اسـت. نخستین بار کـه اینکار را دریک مشاجره انجام میدهید، بـه نتیجه اي می‌رسید کـه می خواهید – در دل شریک زندگی خود ترس ایجاد میکنید کـه او با این حال، در نهایت، شریک زندگی شـما شروع بـه فکر کردن با خودش می کند، “زندگی من چگونه خواهد بود؟”” پس، چرا اینچنین نشانه واضحی اسـت کـه رابطه شـما محکوم بـه فنا اسـت؟ 

 

“همسر شـما اکنون شروع بـه فکر کردن بـه زندگی خود بدون حضور شـما کرده اسـت.” “او شروع بـه سرمایه گذاری کمتر، مراقبت کمتر، و بررسی رابطه می کند. اینکار بـه این دلیل انجام نمی‌شود کـه او شـما را دوست ندارد، این یک حفظ نفس ساده اسـت!”

 

8. زمان بیشتری را جدا از هم می گذرانید تا با هم.

دلایلی که باعث می شود شما در 40 سالگی طلاق بگیرید

داشتن علایق و دوستان متفاوت بـه عنوان یک زوج متاهل بسیار خوب اسـت. با این حال، زمانی کـه این بدان معناست کـه شـما زمان بیشتری را بدون شریک زندگی خود نسبت بـه او صرف می‌کنید، ممکن اسـت بـه سمت جدایی پیش بروید. “اگر شـما و شریک زندگی‌تان بیشتر وقت خودرا جدا از هم بگذرانید، رابطه شـما در خطر اسـت. نداشتن علایق مشترک یا ارتباط منظم بـه عنوان یک زوج برای سلامتی ان خطرناک اسـت.”

 

9. همسرتان دیگر نگرانی های خود را به شما بیان نمی کند.

دلایلی که باعث می شود شما در 40 سالگی طلاق بگیرید

«تعداد زیادی از زنان پس از سال‌ها تلاش برای التیام روابط، سکوت می کنند. اگر او دیگر در مورد ان صحبت نمی کند و راه‌حل خاصی اجرا نشده اسـت، ممکن اسـت در حال برنامه‌ریزی برای خروج خود باشد». “تعداد زیادی از مردان از تقاضای طلاق همسرانشان چشم پوشی می کنند، زیرا همه ی چیز برای او خوب اسـت. زنان حدود 80 درصد طلاق ها را تحریک می کنند – تعداد زیادی از انها پس از سال‌ها احساس ناشناخته یا بـه حداقل رساندن نگرانی هاي‌ خود.”

 

10. بچه های شما قبلاً خانه را ترک کرده اند.

دلایلی که باعث می شود شما در 40 سالگی طلاق بگیرید

در حالی کـه فرزندان شـما نباید تنها چیزی باشند کـه شـما و همسرتان را درکنار هم نگه می دارد، اما اگر در سن 40 سالگی شـما خانه را ترک کرده باشند، این ممکن اسـت نشان دهنده این باشد کـه ازدواج شـما برای مدت طولانی تری ادامه نخواهد داشت. فاز آشیانه خالی، زمان آسیب‌پذیری برای ازدواج اسـت. سال‌هاي‌ زیادی صرف بچه‌ها شده اسـت و اکنون این بافر در حال حذف شدن اسـت. 

 

11. همسر شما گروه جدیدی از دوستان پیدا می کند.

دلایلی که باعث می شود شما در 40 سالگی طلاق بگیرید

آن ها می‌گویند بدبختی دوست دارد – و اگر همسر شـما دوستان متاهل بدبختی برای رفت و آمد پیدا کرده اسـت، این نشانه خوبی اسـت کـه ازدواج شـما روی زمین محکمی نیست. اگر «همسر شـما شروع بـه دوستی خوب با افرادی کند کـه طلاق گرفته‌اند یا در ازدواجشان بدبخت هستند»؛ این نشانه خوبی اسـت کـه ممکن اسـت ازدواج شـما زودتر بـه اتمام برسد.

 

12. شما همیشه در حال انتخاب کردن هستید.

دلایلی که باعث می شود شما در 40 سالگی طلاق بگیرید

هیچکس دوست ندارد مورد انتقاد قرار گیرد، بـه خصوص وقتی کـه بـه نظر میرسد شکل اصلی ارتباط بین شـما و شریک زندگی شـما باشد. یکی از نشانه‌هایي کـه نشان می دهد رابطه شـما در خطر طلاق قرار دارد این اسـت کـه تحقیر و انتقاد مداوم نسبت بـه یک دیگر وجود داشته باشد. 

 

13. فرزندان شما تنها محور رابطه شما هستند.

دلایلی که باعث می شود شما در 40 سالگی طلاق بگیرید

فرزندپروری می تواند یک تجربه پیوند عالی باشد، اما اگر بـه قیمت رابطه شـما با همسرتان تمام شود، ممکن اسـت در آینده نزدیک بـه طلاق خیره شوید. «اگر کاملاً روی تربیت بچه‌ها تمرکز کرده اید و رابطه‌تان را کاملاً نادیده گرفته‌اید»؛ این نشانه خوبی اسـت کـه ممکن اسـت طلاق در افق باشد. بچه‌ها می توانند برای روابط متعهد باشند، اما وقتی بزرگ می شوند و کمتر بـه شـما نیاز دارند، اگر تنها تمرکز بچه‌ها باشد، ازدواج کمتر میشود.»

 

14. همسرتان از تلاش برای تغییر اوضاع برای بهتر شدن دست کشیده است.

دلایلی که باعث می شود شما در 40 سالگی طلاق بگیرید

«یکیدیگر از نشانه‌هایي کـه نشان میدهد رابطه شـما در خطر طلاق اسـت، این اسـت کـه زن از نیاز بـه تغییر چیزها شکایت کرده و بدون التیام ان چیزها متوقف شده اسـت». “زنان شکایت می کنند زیرا معتقدند می توانند تغییرات را اعمال کنند. اگر امید خودرا نسبت بـه تغییر اوضاع از دست داده باشند، دیگر نیازی بـه شکایت از ان چیزها احساس نمیکنند.”

 

15. جوان ازدواج کردی

دلایلی که باعث می شود شما در 40 سالگی طلاق بگیرید

اگر چه ممکن اسـت ازدواج پس از پایان دبیرستان یا کالج عاشقانه بـه نظر برسد، اما انجام اینکار ممکن اسـت خطر این را افزایش دهد کـه یکی از ان زوج هایي باشید کـه در دهه 40 زندگی خودرا ترک می کنند. در واقع، انتظار تا 25 سالگی در مقایسه با زوج هایي کـه در 20 سالگی ازدواج کرده اند، خطر طلاق را کاهش می دهد.

 

16. پدر و مادرت طلاق گرفتند

دلایلی که باعث می شود شما در 40 سالگی طلاق بگیرید

حتی اگر سوگند میخورید کـه هیچ شباهتی بـه والدین خود ندارید، بـه این معنی نیست کـه رابطه شـما از انها الگوبرداری نخواهد کرد. بر اساس تحقیقات منتشر شده در مجله روانشناسی خانواده، زنانی کـه والدینشان از هم جدا شده اند نسبت بـه زنانی کـه والدینشان متاهل مانده اند کمتر بـه ازدواج خود متعهد بوده و بـه توانایی خود برای ماندن در ازدواج اعتماد کمتری دارند.

 

17. شما در مورد آینده خود یکسان نیستید.

دلایلی که باعث می شود شما در 40 سالگی طلاق بگیرید

چه تصور کنید کـه بچه هاي‌ بالای 40 سال دارید، امیدوار هستید بـه کشور جدیدی نقل مکان کنید، یا می خواهید شغل خودرا رها کنید و شغل جدیدی را شروع کنید، اگر همسرتان در مورد این اهداف یکسان نیست، این نشانه خوبی اسـت کـه شـما ممکن اسـت در آینده نزدیک اوراق طلاق را امضا کنند. در حالی کـه می توان روی عده اي از اهداف کوچک‌تر شـما مصالحه کرد، عدم توجه بـه اهداف بزرگ تر می تواند بـه سرعت بـه یک معامله‌شکنی تبدیل شود.

 

18. تو بی وفایی

دلایلی که باعث می شود شما در 40 سالگی طلاق بگیرید

“اگر همسر شـما رابطه فعالی دارد و نمی خواهد ان را کنار بگذارد، تقریبا غیرممکن اسـت کـه این ازدواج دوام بیاورد.”

 

19. پدر و مادرت خیلی دعوا کردند.

دلایلی که باعث می شود شما در 40 سالگی طلاق بگیرید

آمدن از خانه اي کـه در ان مشاجرات اصلی معمول بود، می تواند پیشبینی کند کـه شـما و همسرتان بـه طور نامحدود باهم نباشید. بر اساس مطالعه اي، حتی اگر والدین شـما از هم جدا نشدند، اگر زیاد دعوا کردند، ممکن اسـت نشانه طلاق شـما باشد.

 

20. شما علاقه ای به ادامه تحصیل ندارید.

دلایلی که باعث می شود شما در 40 سالگی طلاق بگیرید

وقتی صحبت از حفظ یک ازدواج دست نخورده بـه میان می‌آید، کمی دانش کمک زیادی می کند. بر اساس تحقیقات منتشر شده توسط اداره آمار کار، هر چه اعضای یک زوج تحصیلات بیشتری داشته باشند، خطر طلاق در انها کمتر اسـت. در واقع، در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی، نرخ طلاق حدود 30 درصد اسـت، در حالی کـه برای کسانی کـه هرگز دبیرستان را بـه اتمام نرسانده اند، بیش از 50 درصد اسـت.

 

بیشتر بخوانید: مهم‌ترین دلیل شخصی طلاق‌

 

21. شما هرگز دعوا نمی کنید.

دلایلی که باعث می شود شما در 40 سالگی طلاق بگیرید

در حالی کـه دعوای مداوم هرگز نشانه خوبی نیست، فقدان دعوا می تواند نشان دهنده فقدان ارتباط کلی باشد و ممکن اسـت نشانه این باشد کـه شـما برای مدت طولانی در ان حضور ندارید.

 

«اگر دعوا کرده اید، یا از جنگیدن می ترسید، رفتن بـه مرحله‌اي کـه اصلاً معنی‌دار صحبت نمی کند، می تواند احساس آرامش داشته باشد، اما میتواند نشانه‌اي باشد کـه هر دوی شـما از درک شدن دست کشیده‌اید. هنگامی کـه این اتفاق میوفتد، طلاق اغلب مرحله بعدی اسـت، اگر مشاوره دریافت نکنید و بفهمید کـه چگونه بدون دعوا با یک دیگر صحبت کنید. و آن ها یاد نگرفته اند کـه چگونه برای حل مشکلات باهم کار کنند.”

 

22. شما اغلب استرس دارید.

دلایلی که باعث می شود شما در 40 سالگی طلاق بگیرید

برای اکثر مردم جای تعجب نیست کـه استرس بـه طور کلی روابط را سالم تر نمی کند. در واقع، نتایج یک مطالعه چندملیتی منتشر شده در مجله روابط اجتماعی و شخصی نشان میدهد کـه اگر چه استرس روزانه قابل نظارت الزاماًً با نرخ طلاق بالاتر مرتبط نیست، استرس کلی بالا اغلب محرک طلاق اسـت.

 

23. بعدا تو زندگیت ازدواج کردی

دلایلی که باعث می شود شما در 40 سالگی طلاق بگیرید

در حالی کـه ازدواج در زمانی کـه تازه وارد بزرگسالی شده اید ممکن اسـت خطر طلاق را در شـما افزایش دهد، ازدواج در مراحل بعدی زندگی نیز همین طور اسـت. ازدواج بعد از 32 سالگی شانس طلاق شـما را افزایش می دهد.

 

24. شریک بودن را متوقف می کنید و به سادگی والدین می شوید.

دلایلی که باعث می شود شما در 40 سالگی طلاق بگیرید

بـه همسرتان میگویید «مامان» یا «بابا»؟ آیا طولانی ترین صحبت هاي‌ شـما بـه این ربط دارد کـه با چه نوع بنتو جعبه اي فرزندتان را بـه مدرسه می فرستید؟ اگر چنین اسـت، ممکن اسـت در مسیر طلاق باشید. “رابطه زن و مرد شـما حیاتی اسـت – این پایه اي اسـت کـه خانواده شـما بر ان بنا شده اسـت. آن قدر وارد نقش خود بـه عنوان والدین نشوید کـه فراموش کنید شریک زندگی باشید.”

 

25. سعی می کنید رفتار یکدیگر را کنترل کنید.

دلایلی که باعث می شود شما در 40 سالگی طلاق بگیرید

“تلاش برای مجبور کردن شریک زندگی خود بـه تغییر شخصیت یا نحوه انجام کارها بازرسی کننده اسـت. شـما سعی می‌کنید با تلاش برای مجبور کردن شریک زندگی خود بـه رفتاری کـه شـما فکر میکنید، اضطراب یا ناراحتی خودرا از بین ببرید. با این حال، اکثر مردم دوست ندارند در واقع، چیزی کـه شـما ایجاد خواهید کرد، پس زدن و خصومت اسـت.”

 

26. اوایل بیش از حد محبت بودی.

دلایلی که باعث می شود شما در 40 سالگی طلاق بگیرید

در حالی کـه، از بیرون، زمانی کـه زوج‌ها نمیتوانند از یک دیگر سیر شوند، ممکن اسـت نشانه خوبی بـه نظر برسد، در واقع ممکن اسـت پیش‌بینی‌کننده نارضایتی در ادامه خط باشد. یک مطالعه منتشر شده در روابط بین فردی و فرآیندهای گروهی نشان می دهد کـه واقعاً تمایل بـه مرحله ازدواج تازه ازدواج کرده – مانند عدم توانایی در دور نگه داشتن دستان خود از یک دیگر – ممکن اسـت در واقع پیشبینی خوبی باشد کـه بعدا طلاق خواهید گرفت.

 

27. قبلا ازدواج کردی

دلایلی که باعث می شود شما در 40 سالگی طلاق بگیرید

در حالی کـه ازدواج مجدد در دهه 40 ممکن اسـت شانس جدیدی برای رسیدن بـه خوشبختی بـه نظر برسد، اما ممکن اسـت طلاق مجدد را نیز پیشبینی کند. بر اساس مطالعه اي کـه در مجله تحقیقات جمعیت منتشر شده اسـت، اگر شـما و همسرتان در مقطعی با افراد دیگری ازدواج کرده باشید، تا 90 درصد بیشتر از کسانی کـه در نخستین ازدواج خود بودند، احتمال طلاق دارید.

 

28. شما دیگر جنبه رمانتیک خود را بیان نمی کنید.

دلایلی که باعث می شود شما در 40 سالگی طلاق بگیرید

این حرکات عاشقانه کوچک، مانند آوردن گل بـه خانه یا تعریف و تمجید از ظاهر همسرتان، ممکن اسـت کوچک بـه نظر برسند، اما اگر از انجام انها دست بردارید، می توانند دردسرهای بزرگی را ایجاد کنند. هنگامی کـه سرمایه گذاری روی عشق خودرا متوقف می‌کنید، بیشتر دوست می شوید تا شریک زندگی – این یک پیشبینی اصلی اسـت کـه جدایی در راه اسـت.

 

29. شما دائماً امتیاز را حفظ می کنید.

دلایلی که باعث می شود شما در 40 سالگی طلاق بگیرید

نشانه اي مطمئن از این کـه در 40 سالگی در راه طلاق هستید؟ «شـما خشمگین نمی شوید، بلکه یکنواخت می شوید». پیگیری هر توهین یا توهین جزئی و تلاش برای پاسخگویی بـه همسرتان هرگز نشانه‌اي از یک رابطه سالم نیست – یا رابطه‌اي کـه می تواند ادامه داشته باشد.

 

“شـما در اعمال خود احساس توجیه میکنید زیرا آسيب دیده اید.” انتقام می تواند مستقیم با امتیازگیری آشکار یا بی‌پرده باشد. این زمانی اسـت کـه شـما عمداً بد اخلاق هستید. همچنین می تواند غیرمستقیم با رفتار منفعلانه-پرخاشگرانه باشد. این زمانی اسـت کـه شـما چیزی را کـه باید نمیگویید یا انجام نمی دهید.” 

 

30. مکالمات شما به جایی نمی رسد.

مشاجره بـه خاطر مشاجره هرگز نشانه خوبی دریک رابطه نیست. در واقع، این می تواند نشانه اي از طلاق شـما قبل از رسیدن بـه 50 سالگی باشد. «مشاهده و درگیری مکرر و فراگیر با چند تعامل/مکالمه مثبت و سازنده» نشانه هایي اسـت کـه نشان می دهد قبل از این کـه متوجه شوید دوباره مجرد خواهید بود. 

 

“این‌ها همه ی نشانه‌هایي هستند کـه طلاق در آینده شماست، زیرا چسبی کـه رابطه شـما را حفظ میکند و ان را مهم می کند از بین رفته اسـت. بدی‌ها بسیار بیشتر از خوبی‌ها اسـت، و یکی یا هر دوی شـما در نهایت تصمیم می گیرید کـه بدون دیگری وضعیت بهتری دارید.

 

31. شما با هرکسی معاشرت خواهید کرد – به جز شریک زندگی تان.

دلایلی که باعث می شود شما در 40 سالگی طلاق بگیرید

وقت گذاشتن برای گذراندن با دوستان یک راه عالی برای حفظ روابطی اسـت کـه قبل از ازدواج داشتید. با این حال، اگر با ان افراد وقت می گذرانید و بـه هزینه رابطه تان میپردازید، ازدواج شـما ممکن اسـت بـه سمت طلاق پیش برود. “پیگیری علایق فردی یا با دوستان و گروه هاي‌ خانوادگی کـه شامل شریک زندگی شـما نمی‌شود” نشانه خوبی اسـت کـه رابطه شـما برای این دنیا طولانی نیست.

 

32. شما سبک های مالی مختلفی دارید.

دلایلی که باعث می شود شما در 40 سالگی طلاق بگیرید

پول همه ی چیز در ازدواج نیست، اما تظاهر بـه این کـه این یک عامل نیست، شـما یا شریک زندگی‌تان را شادتر نمی کند. در واقع، بر اساس یک نظرسنجی، مسائل مالی تا 21 درصد از طلاق‌ها را منشأ بوده اسـت. 

 

33. همسرت بیشتر از تو درآمد دارد.

دلایلی که باعث می شود شما در 40 سالگی طلاق بگیرید

با این حال، تنها داشتن اولویت هاي‌ مالی متفاوت نیست کـه می تواند شـما را بـه سمت جدایی سوق دهد. تحقیقات منتشر شده توسط موسسه تحقیقات جمعیتی ماکس پلانک نشان می دهد کـه زوج هایي کـه در آن ها زن نان آور خانه بوده اسـت – 60 درصد یا بیشتر از کل درآمد زوج را بـه دست می آورد – احتمال این کـه این شراکت در مقایسه با روابطی کـه زن اینکار را نمی کند بـه طلاق منجر شود دو برابر اسـت. کمک مالی کنید

 

34. شما دوقلو دارید

دلایلی که باعث می شود شما در 40 سالگی طلاق بگیرید

لذت را دو چندان کنید یا استرس را دوچندان کنید؟ بـه گفته محققان دانشگاه بیرمنگام، این دومی اسـت. مطالعه‌اي در دانشگاه نشان می دهد کـه داشتن چند قلو نشانه خوبی اسـت کـه طلاق ممکن اسـت درست باشد. در واقع، داشتن بیش از یک نوزاد دریک زمان، شانس طلاق شـما را تا 17 درصد افزایش می دهد.

 

35. شما تاریخ را بازنویسی کنید.

دلایلی که باعث می شود شما در 40 سالگی طلاق بگیرید

اگر خودتان را متقاعد کرده اید کـه حتی ان روزهای 20 سالگی شـما آنقدرها کـه فکر می‌کردید خوب نبوده اسـت، ممکن اسـت در دهه 40 خود بـه سمت طلاق بروید. “یک نتیجه رایج زمانی کـه شـما بر روی نکات منفی در رابطه تمرکز می‌کنید.” “اگر از رابطه خود ناراضی هستید، می توانید خودرا متقاعد کنید کـه هرگز خوب نبوده اسـت؛ شـما دو نفر از ابتدا اشتباه میکردید و هرگز هم دیگر را دوست نداشتید. سپس بـه این باورها عمل خواهید کرد و رابطه خودرا بدتر خواهید کرد.”

 

36. شما و همسرتان فاصله سنی قابل توجهی دارید.

دلایلی که باعث می شود شما در 40 سالگی طلاق بگیرید

در حالی کـه قرار ملاقات با یک مرد یا زن مسن در 20 سالگی ممکن اسـت سرگرم کننده و کمی تابو بـه نظر برسد، ازدواج با ان شخص ممکن اسـت خطر جدایی شـما را در 40 سالگی افزایش دهد. تحقیقات منتشر شده نشان می دهد کـه فاصله سنی پنج ساله احتمال طلاق زوجین را تا 18 درصد افزایش می دهد، در حالی کـه فاصله سنی 10 ساله شانس طلاق را تا 39 درصد افزایش می دهد.

 

37. شما از شریک زندگی خود ابراز قدردانی نمی کنید.

کمی قدردانی می تواند دریک ازدواج بسیار موثر باشد. برعکس، فقدان ان می تواند بـه سرعت ان را از بین ببرد. “متداول ترین و موذیانه ترین رفتار آسیب رسان برای یک رابطه” غفلت اسـت. “اجازه دادن بـه روال روزمره و خستگی بیش از حد برای گذراندن زمان باکیفیت با یک دیگر اغلب آغاز پایان اسـت… شـما اولویت هاي‌ خودرا با نحوه گذراندن وقت خود نشان میدهید. اگر مراقب ان نیستید. ازدواج شـما، چگونه می توانید انتظار داشته باشید کـه زنده بماند، چه رسد بـه این کـه رشد کند؟”

 

38. قبل از ازدواج با هم زندگی نمی کردید.

دلایلی که باعث می شود شما در 40 سالگی طلاق بگیرید

زندگی مشترک یک تعهد بزرگ اسـت، اما اگر می خواهید متاهل بمانید، آزمایش آب قبل از ازدواج ممکن اسـت ایده خوبی باشد. در واقع، طبق تحقیقات منتشر شده توسط شورای خانواده هاي‌ معاصر، زندگی مشترک قبل از ازدواج با کاهش احتمال طلاق همراه بود.

 

39. شما اغلب مطالب صریح را تماشا می کنید.

دلایلی که باعث می شود شما در 40 سالگی طلاق بگیرید

همه ی گهگاه خیال‌پردازی میکنند، اما اگر این خیال‌پردازی‌ها بـه شدت با عادات تماشای فیلم‌هاي‌ مستهجن شـما مرتبط اسـت، ممکن اسـت قبل از این کـه متوجه شوید، اوراق طلاق را امضا کنید. محققان دپارتمان جامعه شناسی دانشگاه اوکلاهاما بـه ارتباطی بین مصرف پورن و خطر طلاق پی بردند. با این حال، وقتی شرکای زن تماشای هر چه بیشتر فیلم هاي‌ پورن را متوقف کردند، خطر طلاق انها کاهش یافت.

 

40. مشاوره کمکی نمی کند

دلایلی که باعث می شود شما در 40 سالگی طلاق بگیرید

مشاوره می تواند ابزار خوبی برای زوج هایي باشد کـه میخواهند ازدواج خودرا بـه نتیجه برسانند، اما جادو نیست. اگر برای درمان با همسرتان وقت گذاشته اید و واقعاً متعهد بـه تغییر هستید، اما احساس نزدیکی بـه او ندارید، این نشانه خوبی اسـت کـه ازدواج شـما برای ان تمام شده اسـت.

 

بیشتر بخوانید: طلاق توافقی چیست ؟

 

در پایان

انتخاب نا آگاهانه و سریع در امر ازدواج اسـت. این افراد با دنیایی امید و آرزو اما بدون تفکر و تعقل- حتی تفکری یک‌ماهه- برای شروع یک زندگی تصمیم میگیرند.

 

جدیدترین مطالب سایت