5 ایده برای محکم شدن روابط زندگی پس از ازدواج

5 ایده برای محکم شدن روابط زندگی پس از ازدواج

چگونه در زندگیمان زناشویی صمیمی باشیم ؟

 

صمیمی شدن در زندگی زناشویی کلید موفقیت در زندگی میباشد پس تا جاییکه می توانید زندگی خودتان را صمیمی و محکم کنید.

 

در واقع، اگر تفکری منفی نسبت به او داشته باشید، تمامی چیزهای مرتبط به وی را منفی میبینید. لذا اگر خواستار آن اید که پی و بنیان ازدواج‌تان قوی گردد و احتمال طلاق و جدایی‌تان ضعیف، همسرتان را نه با نگرشی منفی، بلکه با نگرشی مثبت بنگرید و برترین‌هایش را در پیش چشم خود داشته باشید.

 

۷ عادت و عمل وجود دارند که با به کارگیری آن‌ها میتوان پی و بنیان ازدواج ودر کل هر رابطه را قوی تر کرد.

 

۱- برترین‌هاي همسرتان را مشاهده نمایید:

تحقیقات نشان ازآن دارند که چگونگی تفکر شما در باب همسرتان، تأثیر بیشماری بر چگونگی احساس‌تان نسبت به او دارد. در واقع، اگر تفکری منفی نسبت به او داشته باشید، تمامی چیزهای مرتبط به وی را منفی میبینید.

 

به گزارش تالاب لذا اگر خواستار آن اید که پی و بنیان ازدواج‌تان قوی گردد و احتمال طلاق و جدایی‌تان ضعیف، همسرتان را نه با نگرشی منفی، بلکه با نگرشی مثبت بنگرید و برترین‌هایش را در پیش چشم خود داشته باشید.

 

۲- تقدم رابه همسرتان بدهید:

روانشناسی امروز بر این مضمون تأکید دارد که به هیچ وجه نمی‌بایست روابط شما با خانواده‌ پدری یا مادری‌تان بر روابط‌تان با همسر و یا فرزندان‌تان مرجح باشد. در واقع، تقدم اصلی با همسر و فرزندان‌تان هست.

 

۳- با یک دیگر خوش باشید:

یک مطالعه نشان ازآن دارد که زوج‌هایي که با یک دیگر تفریح میکنند و اصطلاحاً خوش می‌گذرانند، بهتر و طولانی‌تر درکنار یک دیگر باقی می‌مثل. لذا سعی کنید بیشتر با یک دیگر خوش بگذرانید. این خوش گذرانی و لذت بردن از لحظات را از هر طریقی که خود می دانید فراهم آورید.

5 ایده برای محکم شدن روابط زندگی پس از ازدواج

۴– از یک دیگر تعریف کنید:

هنگامیکه همسرتان کار خوبی انجام می دهد، حتماً از او تشکر کنید. زمانی که خوشگل شده هست حتماً از او تعریف کنید. روانشناسی امروز تأکید بیشماری بر تعریف کردن از همسر دارد. در واقع تعریف مثبت از همسر و خصوصاً قدردانی و سپاسگزاری از او تأثیر بیشماری بر افزایش رضایت از ازدواج ودر کل هر نوع رابطه دارد.

 

۵– رابطه‌ي خوبی با خود داشته باشید:

به گزارش تالاب عزت نفس و اطمینان به نفس شما در ازدواج و رابطه‌تان بسیار تأثیر گذارهست. زمانی که شما با خودتان رابطه‌ي خوبی نداشته باشید، مطمئن باشید که در ازدواج نیز رابطه‌ي خوبی با شریک‌تان نخواهید داشت. اضافه بر این، می ‌بایست به خودتان برسید، چه از لحاظ ظاهری و چه از لحاظ باطنی. این امر نیز یکی از عوامل مهم در حفظ ازدواج هست.

 

جدیدترین مطالب سایت