زنان شاغل بخوانند

زنان شاغل بخوانند
زنان شاغل بخوانند
 
زنان شاغل باید به موارد یاد شده در این مقاله توجه نمایند تا در زندگی و خانواده دچار مشکلی نشوند.
 
زنان شاغل برای داشتن یك زندگی مشترك موفق باید در انتخاب نوع كار، مقدار زمان مورد نیاز آن كار،‌ محل كار، همكاران و … توجه داشته باشند و به این شكل میان كار و زندگی شان سازگاری برقرار کنند.
 
در نظر داشته باشید كه برخی از كارهای خاص كه دارای شرایطی سخت و سنگین هستند نه تنها با روحیات خانم ها سازگار نیست بلكه به زندگی زناشویی آنها هم آسیب می رساند.
 
بر طبق دین مبین اسلام وظیفه كسب درآمد و تامین معاش خانواده بر عهده مردان است و زن وظیفه ای در این قبال ندارد. اما از آنجا كه پس از شروع زندگی مشترك زن و مرد یكی شده و هیچ چیز جدای از یكدیگر ندارند بهتر است خانم هم در صورت نیازِ خانواده به درآمد او همسرش را در حل مشكلات اقتصادی زندگی شان یاری رساند.
 
از سوی دیگر وقتی مردی می پذیرد كه همسرش در خارج از خانه مشغول به كار باشد باید به بسیاری از امور چون پایین آوردن توقعات، كمك به همسر در كارهای خانه، یاری رساندن او در تربیت فرزندان، توجه بیشتر به حالات روحی و جسمی همسر و تلاش برای حل مشكلات وی و… توجه نماید.
 
وظیفه دیگر مردان در این راستا بالابردن تفریحات سالم همسرشان و خانواده می باشد. آنها باید توجه داشته باشند كه همسرشان به دلیل فشار زیاد زندگی نیاز بیشتری به تفریح دارد.
 
 
جدیدترین مطالب سایت