10 نکته برای زندگی زناشویی شاد و موفق با کمترین تنش

10 نکته برای زندگی زناشویی شاد و موفق با کمترین تنش

آیا نمیدانید بعد از ماه عسل چه انتظاری دارید؟ پس از ماه‌ها و سالها؟ برنامه‌ریزی عروسی و بررسی دقیق جعبه‌ها، و تلاش برای رسیدن بـه یک لحظه اوج اصلی به پایان رسید. دریک گرداب کورکورانه زیبا از عشق و احساسات و گل آرایی روز بزرگ آمد و رفت، شـما عهد خودرا خوانده اید، شب رابا عزیزانتان مهمانی کرده اید، و استرس ناشی از ان را در ماه عسل خود با همسر تازه ازدواج کرده خود از بین برده اید.

 

خب حالا چی میشه؟ چگونه می‌توانید از همه ی این‌ها پایین بیایید و بـه عنوان یک تازه ازدواج کرده بـه زندگی عادی برگردید؟ همان طور کـه وارد زندگی زناشویی جدید خود میشوید، برخی چیزها شـما را حيرت زده خواهند کرد.

 

ازدواج های شاد” بخشی از فهرست آرزوهای همه ی اسـت. اما آیا انها واقعاً خوشحال و شاد باقی می‌مانند؟ فرقی نمی کند سالها اسـت کـه ازدواج کرده اید یا جدیدا، دراین پست از مجله تفریحی تالاب برای شـما همراهان عزیز 10 نکته عملی برای زندگی زناشویی شاد وجوددارد کـه بـه شـما کمک می کند تا همیشه شاد زندگی کنید منتشر کرده ایم.

 

1. به یاد داشته باشید که ازدواج تعهدی برای قدم زدن با هم است

ازدواج نهاد صبر، فداکاری، مراقبت از یک دیگر و مشارکت اسـت. مردم قدیم ما در مورد هفت عهد ازدواج کـه یک نفر در زندگی میگیرد صحبت می‌کردند. ویژگی هاي‌ یک ازدواج شاد، احساس تعهد، همکاری، شفقت، مراقبت و منیت کمتر اسـت. اگر گردن یک دیگر را بگیرید، مانند اسارت اسـت. اگر باهم، شانه بـه شانه باهم راه بروید، بـه عنوان تکیه گاه عمل می کند. پس تکیه گاه یک دیگر باشید، همسفر باشید و پیش بروید.
رابطه شـما قوت یا ضعف شماست؟ این رابطه بسته بـه ذهن میتواند برای ما قدرت یا ضعف بـه ارمغان بیاورد. اگر ذهن قوی باشد، روابط هدیه اي بـه ما هستند. اما اگر ذهن ضعیف باشد و تحت بازرسی نباشد، روابط ممکن اسـت مانند اسارت باشد.

 

2. به جای مطالبه برای یکدیگر در دسترس باشید

در ازدواج، شـما باید طرف مقابل را بـه عنوان قسمت خود درنظر بگیرید مانند دست یا پای خود. این دو بدن اسـت، یک ذهن، یک روح. بنابر این، هر چیزی کـه همسرتان میـــخواهد، شـما ان را خواسته خود میکنید. سلیقه همسرتان را بـه سلیقه خودتان درنظر بگیرید. تضاد زمانی بـه وجود می‌آید کـه سلایق شـما از هم جدا شود. شـما باید شروع کنید بـه گفتن سلیقه شـما سلیقه من اسـت. خوشحالی شـما باعث خوشحالی من اسـت من برای شـما این جا هستم، نه این کـه چه کاری می‌توانید برای من انجام دهید؟

10 نکته برای زندگی زناشویی شاد و موفق با کمترین تنش

یادآوری این نکته ضروری اسـت کـه: وقتی بـه رابطه با «چه میتوانی برای من انجام دهی؟» نزدیک میشویم، هردو طرف ناراضی می شوند.

دریک ازدواج شاد، هر یک از زوجین تصمیم می گیرند: «من برای شـما هستم، هر چه ممکن اسـت، روزهای خوش یا زمان‌هاي‌ ناخوشایند! در زندگی گاهی ناامیدی وجوددارد، گاهی اوقات موفقیت. در هر صورت، “من با تو هستم.”

 

3. مالکیت نداشته باشید

چه قبل از ازدواج باشد چه بعد از ان؛ اگر شـما بیش از حد مالکیت داشته باشید، طرف مقابل فرار می کند. تلاش برای بازرسی یا تصاحب کسی ممکن اسـت ایده چندان هوشمندانه اي نباشد. وقتی شـما مالک هستید، کل زنجیره افکار منفی تحریک می‌شود.

 

4. برای خوشحال کردن شما بار دیگری را سنگین نکنید!

اغلب دوست دارید کـه خشنود باشید. بنابر این شـما چهره اي خشن و ناراحت بـه نمایش می‌گذارید و برای خشنود کردن سخت عمل میکنید. عاشقان اغلب اینکار را انجام می‌دهند. انها انرژی زیادی را صرف شادی می‌کنند و این شادی و جشن لحظه را پایین می آورد. افرادی کـه چهره اي بلند دارند و از دیگران انتظار دارند کـه آن ها را خشنود و دلجویی کنند، دیگران را فراری می‌دهند.

10 نکته برای زندگی زناشویی شاد و موفق با کمترین تنش

برای شـما اشکالی ندارد کـه هر چند وقت یک‌بار نشان دهید کـه ناراحت هستید، اما انجام مکرر ان برای شـما و افرادی کـه دوستشان دارید ضرر دارد.اگر احساس ناراحتی میکنید، خودرا دلجویی کنید و خشنود کنید. نیاز شـما بـه مماشات توسط شخص دیگری نشانه ي بزرگی اسـت.اگر توجه می‌خواهید، تنها چیزی کـه بـه دست می آورید تنش اسـت.

 

5. قبل از صحبت کردن فکر کنید

ضرب المثلی وجوددارد کـه میگوید: “تنها از طریق کلمات اسـت کـه درگیری ها شروع می‌شود.” فقط از طریق کلمات اسـت کـه مردم سرگرم می شوند. تنها از طریق کلمات اسـت کـه مردم بـه ثروت می‌رسند. بنابر این، کلمات را باید کم استفاده کرد.» طبق معمولً وقتی افراد دچار سوء تفاهم میشوند، می گویند: «اجازه دهید ان رابا هم صحبت کنیم.» این اصلاً جواب نمی دهد. فقط حرکت کن. در مورد گذشته ننشینید و بحث نکنید و توضیحی نپرسید. وقتی اشتباهی اتفاق میوفتد، اتفاق افتاده اسـت، همین. حرکت کن.

10 نکته برای زندگی زناشویی شاد و موفق با کمترین تنش

فقط خودرا در موقعیتی تصور کنید کـه اشتباه می‌کنید و کسی مدام در مورد ان توضیح میـــخواهد. توضیح دادن یا توجیه خود چنین بار سنگینی اسـت. هرگز کاری نکنید کـه طرف مقابل احساس گناه کند. پیوند دوستی سست میشود. مهارتی وجوددارد کـه فرد را از اشتباه خود آگاه می کند بدون این کـه احساس گناه کند. سوالی کـه در این جا پیش می‌آید این اسـت کـه در زندگی زناشویی شاد وقتی همسرتان ناراحت اسـت چه باید کرد؟

اگر یکی ناراحت اسـت، طرف مقابل باید ساکت بماند و منتظر بماند. اگر هردو دریک زمان ناراحت شوند، مشکل وجوددارد! ودر مقابل بچه ها باید متمدن بود. بدانید کـه «اوه، همسرم ناراحت اسـت! خوب. بـه او زمان بدهید تا با خودش کنار بیاید. نپرسید «چرا اینقدر ناراحتی؟» اگر کسی ناراحت باشد، دیگری خشمگین میشود و انتظار دارد کـه ناراحت نشود. این یک اشتباه بزرگ اسـت! یک نفر ناراحت اسـت، این فضا را بـه آن ها بدهید.»

6. خود واقعی خود باشید

طبیعی و ساده باشید. روابط بـه طور طبیعی توسعه می‌یابد. اگر سعی می‌کنید رابطه اي ایجاد کنید، ان وقت اسـت کـه کمی مصنوعی می‌شوید. سپس رفتار شـما مصنوعی میشود کـه طبیعی نیست. فقط تصور کنید کسی سعی می کند شـما را تحت تاثیر قرار دهد، آیا متوجه نمیشوید؟ اگر کسی بخواهد شـما را تحت تاثیر قرار دهد، چه کار می‌کنید؟ شـما دور می‌شوید.

10 نکته برای زندگی زناشویی شاد و موفق با کمترین تنش

ببینید چه چیزی دوست دارید، این همان چیزی اسـت کـه دیگران نیز دوست دارند. دوست دارید کسی با شـما بسیار صادق، باز، طبیعی، بی ادعا رفتار کند، درست اسـت؟ این دقیقاً همان چیزی اسـت کـه دیگران نیز از شـما می‌خواهند. برای تحت تاثیر قرار دادن تلاش زیادی نکنید. بعد همه ی چیز خراب میشه بهترین حالت این اسـت کـه خودتان باشید، طبیعی باشید، بخشنده باشید ودر لحظه حال باشید. تفاوت زیادی ایجاد می کند.

با گذشت زمان روابط خودرا قویتر کنید! با گذشت زمان دریک رابطه، یک زوج شاهد تغییر انتظارات و نگرش ها هستند. این رابطه می‌تواند با تمرین بیشتر یوگا و مدیتیشن بهتر شود. ما میتوانیم یاد بگیریم کـه چگونه در رابطه بهتر ارتباط برقرار کنیم، صبورتر و بخشنده تر باشیم. وقتی تصمیم می‌گیرید از هم نپاشی، تعهد چیزی اسـت کـه ان را حفظ می کند. معنویت چیزی اسـت کـه بـه ان قدرت میدهد تا ان را از طریق ان ببینیم.

 

7. به عنوان یک زوج هدف بالاتری برای رفاه جامعه داشته باشید.

وقتی زن و شوهر بـه سادگی روی یک دیگر متمرکز هستند، بـه سرعت وارد دعوا می شوند. پس از مرحله اولیه ازدواج، جایی کـه همه ی چیز جادویی اسـت، عیب ها خیلی زود ظاهر می شوند. خطوطی کـه بـه سمت یک دیگر حرکت می‌کنند فقط پس از نقطه تقاطع از هم جدا می شوند. بازهم وقتی زن و شوهر روی هم دیگر تمرکز ندارند و اهدافشان در زندگی متفاوت اسـت، چشم بـه چشم یک دیگر نمی‌بینند و ارتباط و اعتماد از بین می‌رود. علاوه بر این، زمانی کـه اهداف فقط ارضای خواسته هاي‌ شخصی باشد، تحقق یا شایستگی زیادی حاصل نمی‌شود.

10 نکته برای زندگی زناشویی شاد و موفق با کمترین تنش

تنها زمانی کـه هردو باهم حرکت می‌کنند، با تمرکز بر هدفی بالاتر برای جامعه، برای جهان، ارزش ها در رابطه حفظ می‌شود و زیبایی، عشق و ایمان تغذیه می‌شود. خطوط موازی تا بی نهایت باهم حرکت میکنند. آیا این را در رابطه خود دارید؟ ما باید هم اهداف شخصی و هم اهدافی برای جامعه داشته باشیم. تنها دراین صورت اسـت کـه ما احساس تحقق و هدف بالاتر خواهیم داشت. این پارادایم در تفکر ما از “من چطور؟” بـه “چه کاری میتوانم برای دیگران انجام دهم؟” زمانی کـه مدیتیشن می‌کنیم بـه طور طبیعی اتفاق میوفتد. مهارت، شجاعت و تعهد برای حرکت باهم، هر چه ممکن اسـت، با مدیتیشن تغذیه و تقویت میشود. هر چه فونداسیون عمیق تر باشد، ساختمان بلندتر خواهد بود. مدیتیشن این عمق را بـه رابطه ما می آورد تا زندگی و آرزوهای ما بـه آسمان برسد!

 

8. راز رابطه برای زنان

مهم‌ترین چیز برای یک مرد این اسـت کـه در خانه احساس کند دوستش دارند، مورد احترام و قدردانی اسـت. این بـه معنای تلاش برای یادآوری تمام خوبی هاي‌ او و تقویت ان اسـت. تقویت مثبت نه تنها بـه او احساس امنیت و حمایت می‌دهد، بلکه وی را تشویق می کند کـه بـه پیشرفت خود ادامه دهد.

10 نکته برای زندگی زناشویی شاد و موفق با کمترین تنش
 «تمام دنیا ممکن اسـت بـه او بگویند کـه او مغز ندارد، اما شـما، بـه عنوان همسرش، هرگز نباید این را بگویید. همیشه باید بگویید: “شـما باهوش ترین فرد روی کره زمین هستید.” فقط این واقعیت کـه شـما از مغز خود استفاده نمیکنید بـه این معنی نیست کـه ان را ندارید!” شـما همیشه باید منیت وی را تقویت کنید. فقط گاهی وی را تحسین کنید و بـه او تعارف کنید. حتی زمانی کـه او مرتکب اشتباهی شده اسـت، بـه او بگویید کـه توانایی انجام بهتر را دارد. فقط همین تحسین کوچک باعث میشود کـه او حس بهتری داشته باشد.» 

 

9. راز رابطه برای مردان

مهم ترین چیز برای یک زن این اسـت کـه احساس کند شنیده میشود، درک میشود و مورد احترام اسـت. این بـه معنای گوش دادن بـه او با همدلی، صبر و حمایت اسـت. احساسات بسیار نیرومند هستند و شـما بـه اسانی میتوانید در انها گرفتار شوید.
 بـه عنوان یک مرد، مهم اسـت کـه با احساسات زن بـه طرز ماهرانه اي برخورد کنید. گاهی اوقات، ممکن اسـت وادار شوید انها را بـه خوبی پرورش دهید. مدیتیشن این مهارت را در شـما بـه ارمغان می آورد کـه در عین حال درکنار احساسات همسرتان حساس و معقول باشید. این بـه شـما این توانایی را میدهد کـه ان خوشایند را در فضا بیاورید کـه برای یک رابطه سالم مهم اسـت.

 

10. راز رابطه زن و مرد

درست مانند وجود خورشید در روز، برخی چیزها بسیار آشکار اسـت و نیازی بـه دلیل ندارد. عشق از ان چیزهایی اسـت کـه نیازی بـه مدرک ندارد. اما ما همیشه بـه دنبال اثبات عشق از طرف شریکمان هستیم و این چیزی اسـت کـه رابطه را خراب می کند.

این یک چیز رابطه شـما را نجات میدهد: “هرگز برای اثبات عشق شریک زندگی خود بـه شـما تقاضای نکنید! از هم دیگر نپرسید: «آیا واقعاً من را دوست دارید؟» حتی اگر چیزی کم پیدا کردید، فقط بگویید: «چرا اینقدر مرا دوست داری؟» این را مسلم فرض کنید کـه آن ها شـما را دوست دارند. حتی اگر بهار از بین رفته باشد، دوباره شروع خواهد شد.»

جدیدترین مطالب سایت