15 نشانه که شوهرتان مجذوب شما نمی شود و چه کاری باید انجام دهید؟

15 نشانه که شوهرتان مجذوب شما نمی شود و چه کاری باید انجام دهید؟

شـما وارد ازدواج شدید، درک یک تعهد طولانی مدت نیاز بـه کار دارد. شـما می‌دانستید کـه هرروز آفتاب و گل سرخ نخواهد بود، اما اعتماد داشتید کـه عشق شـما بـه یک دیگر شـما را از طوفان هاي‌ آینده عبور می دهد. اما اکنون کـه در طرف دیگر عروسی هستید «چه 3 سال یا 30 سال»؛ چیزی احساس میشود، و متوجه شده‌اید کـه آیا عشق تمام چیزی اسـت کـه واقعاً لازم اسـت.

 

آیا او فقط مشغول است یا عشق محو شده است؟

15 نشانه که شوهرتان مجذوب شما نمی شود و چه کاری باید انجام دهید؟

این مهم اسـت کـه بـه یاد داشته باشید کـه اگر احساس کمبود محبت از جانب شوهرتان دارید، ممکن اسـت او جذابیت شـما را از دست داده باشد. شاید او بـه شدت شلوغ اسـت و تلاشی را کـه قبلا انجام می داد انجام نمیدهد.

یا، شاید او با یک موقعیت استرس زا در محل کار یا یک مشکل سلامتی دست و پنجه نرم میکند کـه شـما را وادار کرده اسـت کـه دچار مشکل شوید. دراین صورت، نشانه هایي کـه شوهرتان جذب شـما نمی شود می تواند بـه یک مشکل شخصی با او اشاره کند کـه با یک گفتگوی ساده قابل حل اسـت.

 

بیشتر بخوانید: تغییراتی در روابط زناشویی | بهتر شدن رابطه میان زن و شوهر

 

15 نشانه که شوهرتان مجذوب شما نمی شود

اگر از خود می پرسید: “آیا اصلاً شوهرم جذب من شده اسـت؟” یا “چگونه بفهمم شوهرم هنوز جذب من اسـت؟” بـه احتمال زیاد شـما نگران هستید کـه او دیگر شـما را دوست نداشته باشد. شاید شـما یک شوهر غیرمحبت دارید یا متوجه رفتارهای دیگری هستید کـه نشان دهنده از دست دادن جذابیت بـه همسر اسـت. 15 نشانه زیر را درنظر بگیرید کـه نشان می دهد شوهرتان مجذوب شـما نمی شود:

15 نشانه که شوهرتان مجذوب شما نمی شود و چه کاری باید انجام دهید؟

1. شما به ندرت صحبت می کنید

ناراحتی زنان متفکر نگران چیزی در حالی کـه مردان در حال بازی با اسباب بازی حیوان خانگی و نشسته روی مبل در اتاق نشیمن هستند. ارتباط در هر رابطه اي، بـه ویژه ازدواج، کلیدی اسـت. ممکن اسـت هنگام عبور از راهرو بـه یک دیگر بگویید “هی”؛ اما آخرین باری کـه شـما دو نفر واقعا نشستید و صحبت کردید کی بود؟

اگر نمیتوانید آخرین باری را کـه دریک مکالمه بـه او توجه کامل داشتید، بـه یاد بیاورید، این یک نگرانی اسـت و می تواند یکی از نشانه هایي باشد کـه شوهرتان شـما را جذاب نمی‌بیند.

 

چه باید کرد:

با پرسیدن درباره روزش از او شروع کنید. واقعاً بـه پاسخ هاي‌ او گوش دهید و با پرسیدن سؤالاتی کـه منجر بـه گفتگوی بیشتر می شود، پاسخ دهید. ارتباط چشمی برقرار کنید و با ارتباط با تجارب او بـه شـما اهمیت دهید.

 

بیشتر بخوانید: چگونه حسادت همسرم را درمان کنم ؟

 

2. نیازهای خود را بیان نمی کند

در مورد صحبت کردن، آیا او هنوز بـه شـما میگوید کـه چه نیازهایی دارد؟ ازدواج بـه دو نفر نیاز دارد کـه یاد بگیرند چگونه از یک دیگر مراقبت کنند، اما اگر او دیگر بـه شـما نگوید کـه چه نیازهایی دارد، دردسر اسـت.

چه باید کرد:

پرسیدن! روز رابا این سوال شروع کنید کـه او در ان روز از شـما چه نیازی دارد یا این کـه آیا بـه طور کلی بـه چیزی نیاز دارد کـه بتوانید بـه ان کمک کنید. بهترین راه برای دانستن نیازهای همسرمان این اسـت کـه بپرسیم.

15 نشانه که شوهرتان مجذوب شما نمی شود و چه کاری باید انجام دهید؟

 

3. او نیازهای شما را نادیده می گیرد

وی را بس اسـت، تو چطور؟ آیا شـما نیازهای خودرا بیان می کنید، اما او نمی‌تواند انها را تصدیق کند؟ آیا او اصلاً پاسخ می دهد یا احساس می کنید شـما را اخراج می‌کند؟

قرار گرفتن در پشت مشعل یا نادیده گرفته شدن می تواند نشانه‌اي از کمبود سرمایه‌گذاری باشد یا این کـه شوهر جذابیت خودرا نسبت بـه همسرش از دست داده اسـت.

 

چه باید کرد:

ابتدا باید بدانید کـه چه نیازهایی دارید. بدون ایده روشن از انچه شـما میخواهید، پاسخ دادن برای او دشوار خواهد بود. شـما میخواهید نیازهای خودرا مستقیماً و سر اصل مطلب بیان کنید. کوتاه، مستقیم و بدون متهم کردن، راه خوبی برای جلوگیري از سردرگمی در مورد نیاز اصلی شماست.

 

4. او دیگر مهربون نیست

مهم اسـت بدانید کـه افراد همیشه نیاز یکسانی بـه محبت ندارند. اگر نیاز شـما بـه محبت بیشتر از او باشد، احتمالاً ممکن اسـت احساس کنید کـه او یک شوهر غیرمحبت اسـت، در حالی کـه واقعاً تفاوت در ابراز وجوددارد.

نگرانی واقعی این اسـت کـه رابطه فاقد هر گونه محبت باشد، بـه خصوص اگر در گذشته یک دیگر را بـه عنوان یک زوج محبت دیده میدیدید. اگر او هرگز شـما را در آغوش نمیگیرد، دست شـما را نمی‌گیرد، گونه شـما را نمی بوسد یا دستش را بـه آرامی روی پشت شـما نمی گذارد، این‌ها می تواند نشانه هایي باشد کـه ذهن او جای دیگری اسـت.

 

چه باید کرد:

موجودی بگیرید آیا شـما با محبت هستید؟ آیا وقتی هم دیگر را برای ان روز ترک می کنید بـه آرامی وی را لمس می کنید یا در آغوش میگیرید؟

اگر متوجه شدید کـه ممکن اسـت از این محبت خودداری کنید، سعی کنید بـه آرامی ان را این جا و آنجا معرفی کنید و ببینید او چگونه پاسخ می دهد. این می تواند یک راه کلیدی برای پاسخ دادن بـه «چگونه شوهرم را جذب کنم» باشد.

 

5. رابطه جنسی مرده است

برای هر زوج طولانی مدت طبیعی اسـت کـه بعد از پایان مرحله ماه عسل میزان رابطه جنسی خودرا کاهش دهند، بـه این معنی کـه زمان بین تماس هاي‌ جنسی نیز معمول اسـت کـه کمی بیشتر شود.

اما فقدان رابطه جنسی نشانه مهمی اسـت کـه شـما دو نفر دیگر بـه هم مرتبط نیستید. اگر فکر می کنید “شوهرم از نظر جنسی مرا نادیده می گیرد”؛ این یکیدیگر از نشانه هاي‌ اصلی اسـت کـه نشان می دهد شوهر شـما جذب شـما نمی شود.

 

چه باید کرد:

بفهمید کـه نیاز جنسی شـما چیست. یکبار در ماه برای شـما آسان اسـت یا یک‌بار در هفته بیشتر شبیه ان اسـت؟ آیا میدانید میزان ایده آل رابطه جنسی او چقدر اسـت؟

سعی کنید یک سازش در وسط پیدا کنید اگر متفاوت اسـت. امتحان کردن چیز جدیدی در اتاق خواب برای برافروختن آتش، هرگز ضرری ندارد.

15 نشانه که شوهرتان مجذوب شما نمی شود و چه کاری باید انجام دهید؟

 

6. اوقات فراغت خود را با دوستانش می گذراند و هرگز شما را دعوت نمی کند

او شـما را بیرون می آورد و بـه شـما نشان می داد، اما اکنون زمان دوستش همیشه انفرادی اسـت. داشتن مدتی با دوستانش بدون شـما جای نگرانی ندارد، اما اگر او زمان زیادی رابا خدمه خود می‌گذارند و شـما دیگر دعوت نیستید، توجه کنید. این می تواند یکی از نشانه هایي باشد کـه شوهرتان شـما را جذاب نمی‌بیند.

چه باید کرد:

دفعه بعد کـه بـه شـما گفت برنامه‌هایي دارد یا می خواهد با دوستانش رفت و آمد کند، از او بخواهید کـه با او بیایید. ممکن اسـت او نداند کـه شـما میخواهید با آن ها رفت و آمد کنید. بنابر این، روشن کنید کـه دوست دارید با دوستان او نیز پیش بروید.

 

7. او بیشتر از اینکه به شما نگاه کند به گوشی خود نگاه می کند

باوجود تلفن هاي‌ همراه در همه ی جا، ما عادت کرده ایم کـه مردم یک دستگاه را جلوی صورت خود داشته باشند. با این حال، اگر او دائماً بـه ان صفحه از پایین نگاه می‌کند، نمیتواند بـه شـما نگاه کند.

زمان صفحه نمایش هیچ ایرادی ندارد، اما اگر در هر مکالمه، قرار، پاتوق، لحظه اي کـه صفحه نمایشی بین شـما و او وجوددارد، می تواند نشانه اي از کاهش علاقه او بـه شـما باشد. این مطمئناً می تواند منجر بـه احساس ناخواسته شدن شوهر شود.

چه باید کرد:

زمان هایي را کـه هیچ تلفنی مجاز نیست، پیشنهاد و اولویت بندی کنید.بـه عنوان مثال، یک قانون را اجرا کنید کـه هیچ تلفنی در میز شام مجاز نیست. وقت گذاشتن برای یک دیگر بدون حواس‌پرتی دیجیتالی میتواند مکالمه‌اي را کـه می تواند منجر بـه ارتباط شود، وادار کند.

 

8. او از شما تعریف نمی کند

اگر چه تعارفات بدنی عالی هستند، اما نبود انها همیشه بـه این معنی نیست کـه او دیگر دوست شـما نیست. سوال این اسـت کـه آیا او اصلاً از شـما تعریف می‌کند؟ در مورد هر چیزی؟

حتی کلمات تشویق کننده در مورد چیزهای “احمقانه” می تواند مفید باشد. نکته این اسـت کـه شـما می‌خواهید او حداقل بـه نحوی متوجه شـما شود و بـه شـما پاسخ مثبت دهد.

چه باید کرد:

تعارف را شروع کنید، حتی اگر فقط بـه او بگویید چمنی کـه چمن زنی کرده عالی بـه نظر می‌رسد. تعریف و تمجید راه هاي‌ عالی برای شکستن یخ و شروع گرم کردن با کسی اسـت. تعریف کردن از او می تواند راه حلی باشد اگر متوجه شدید کـه شوهرتان بـه شـما علاقه اي ندارد.

15 نشانه که شوهرتان مجذوب شما نمی شود و چه کاری باید انجام دهید؟

 

9. زمان “کیفیت” با هم احساس اجباری می کند

البته وقت گذاشتن برای شـما یک مسئله اسـت، اما گاهی اوقات حتی اگر باهم وقت دارید، زمان با کیفیتی کـه نیاز دارید نیست. شاید او طبق روال شب قرار ملاقات کند، یا شـما دو نفر هنوز یکشنبه ها برانچ می‌خورید، اما آیا ان زمان باهم بودن احساس خوبی دارد؟ یا احساس می‌کند کـه نمی‌تواند صبر کند تا تمام شود؟

اگر بـه نظر میرسد کـه گذراندن وقت با شـما برای او یک کار طاقت فرسا اسـت، ممکن اسـت احساس کنید کـه علائمی را تجربه می کنید کـه شوهرم بـه من علاقه اي ندارد.

چه باید کرد:

اگر دریک روال گیر کرده‌اید، ان را تکان دهید و کاری جدید انجام دهید. اگر ان را امتحان کرده‌اید، پس روی محیط تمرکز کنید. برای مثال، پیاده روی طولانی باهم می تواند فرصتی برای ارتباط ایجاد کند. حتی اگر مکالمه طولانی شود، لذت بردن از یک پیاده روی آرام با یک دیگر می تواند آرامش و احساس محدود شدن ایجاد کند.

 

10. او علاقه یا سرگرمی هایش را با شما به اشتراک نمی گذارد

اگر سال‌ها باهم بودید، ممکن اسـت فکر کنید همه ی علایق وی را می‌دانید، اما آیا میدانید؟ آیا او افکار، نظرات یا ایده هاي‌ خودرا با شـما در بین میگذارد؟ آیا او هرگز چیزی را ذکر می‌کند کـه می خواهد امتحان کند یا در مورد ان بیاموزد؟

بـه عنوان مثال، اگر او یک مرد ورزشکار اسـت، آیا بـه نحوه عملکرد تیم مورد علاقه اش اشاره کرده اسـت؟ اگر او دیگر علاقه یا سرگرمی هاي‌ خودرا بـه اشتراک نمی گذارد، نشانه اي اسـت کـه از خود فاصله می گیرد.

چه باید کرد:

همیشه میتوانید از او بپرسید، اما حتی بهتر از ان؛ اگر کاری پیدا کنید کـه می توانید باهم انجام دهید. شاید او عاشق فیلم هاي‌ وحشتناک اسـت و شـما می توانید یک شب ماراتن را پیشنهاد دهید. شاید او فوتبال فانتزی بازی میکند، و شـما می توانید از او بخواهید کـه در مورد ان بـه شـما آموزش دهد. بـه او علاقه نشان دهید و علاقه خودرا بـه اشتراک بگذارید. ممکن اسـت متوجه شوید کـه دوباره با یک دیگر آشنا می‌شوید.

15 نشانه که شوهرتان مجذوب شما نمی شود و چه کاری باید انجام دهید؟

 

11. او دیگر قابل اعتماد نیست

آیا وقتی می‌گوید حاضر نمی شود؟ آیا می توانید اعتماد کنید کـه او درصورت نیاز درکنار شـما خواهد بود؟ آیا قرار بود شـما را ببرد و فراموش کرد؟

مطمئناً؛ گاهی اوقات همه ی چیز از ذهن ما خارج می شود، و همه ی ما گاهی اوقات توپ را رها کرده ایم، اما اگر او هرگز دنبالش نرود و شـما نتوانید بـه او وابسته باشید، این نشانه اي اسـت کـه او جذابیت خودرا از دست می دهد.

چه باید کرد:

از او بخواهید کـه دریک پروژه یا کار بـه شـما کمک کند و باهم ان را کامل کنید. واضح باشید کـه برای شـما و انچه از او میخواهید مهم اسـت. دادن یک «خواهش» واضح بـه او و توضیح اهمیت ان برای شـما می تواند بـه جلب توجه او بـه ازدواج شـما کمک کند.

 

12. او شما را با نام و نشان صدا می کند

نام بردن از همسرتان «مثل زشت، گنگ، یا حتی بدتر از ان» توهین کلامی اسـت. آیا او نحوه صحبت کردن با شـما یا در مورد شـما را تغییر داده اسـت؟ آیا او بـه شـما احترام میگذارد و با وقار با شـما رفتار می‌کند؟ حتی در زمان مبارزه، همیشه باید توسط شوهرتان با احترام رفتار شود.

چه باید کرد:

اگر متوجه شدید کـه شوهرتان بـه شـما احترام نمی گذارد و از نظر کلامی، عاطفی، جنسی یا فیزیکی مورد اذيت و اذیت قرار میگیرد، مهم اسـت کـه کمک بخواهید. درمان همیشه ایده خوبی اسـت و همچنین می توانید با حامیان آموزش دیده ارتباط برقرار کنید کـه می‌توانند بـه نگرانی هاي‌ شـما گوش دهند و دانش و منابع رابا شـما بـه اشتراک بگذارند.

 

13. دیگر هیچ عاشقانه ای وجود ندارد

عاشقانه ممکن اسـت در طول یک ازدواج محو شود، زیرا افراد با یک دیگر آسان تر میشوند، اما مطمئناً او هنوز هم باید تلاش کند تا شـما را دوست داشته باشد. اگر او هرگز برای تولد شـما گل نخرد یا با حرکات کوچک نشان دهد کـه بـه شـما اهمیت می دهد، این می تواند باعث شود کـه شوهرتان احساس ناخواسته اي کنید.

چه باید کرد:

گفت‌وگو کنید تا ببینید او از کجا آمده اسـت. شاید او نمیداند کـه از تلاش دست کشیده اسـت. بـه شوهرتان بگویید کـه حرکات کوچک عشق او چقدر برای شـما اهمیت دارد. حتی ممکن اسـت سعی کنید با الگوبرداری از او رفتار کنید و سعی کنید عاشقانه بـه او نشان دهید.

15 نشانه که شوهرتان مجذوب شما نمی شود و چه کاری باید انجام دهید؟

 

14. او در طول روز با شما تماس نمی گیرد.

این ممکن اسـت شبیه هر تماس تلفنی یا مکالمه پیامکی باشد کـه شامل نیازهای روزمره اسـت، مانند این کـه چه کسی شام را تحویل می گیرد یا این کـه آیا قبض برق پرداخت شده اسـت. اگر هنوز بین شـما دو نفر جذابیت وجوددارد، شوهرتان باید مرتباً چک کند تا از شـما بپرسد کـه روز شـما چگونه می گذرد یا بـه شـما بگوید کـه بـه شـما فکر میکند.

چه باید کرد:

شاید همه ی چیز بین شـما دو نفر خیلی عادی شده باشد. سعی کنید نخستین قدم را بردارید ودر طول روز برای او پیامی بفرستید تا بـه او بگویید کـه بـه او فکر می کنید و ببینید او چگونه پاسخ می دهد.

 

15. به نظر می رسد از هر کاری که انجام می دهید آزرده خاطر است.

شاید ایده اي را پیشنهاد کنید تا چیزی رابا هم امتحان کنید، و او چشمانش را گرد می‌کند یا بـه شـما میگوید کـه این احمقانه اسـت، یا شاید بـه نظر می‌رسد فقط از حضور شـما خشمگین اسـت. اگر اینطور باشد، می تواند نشانه از بین رفتن جذابیت نسبت بـه همسر باشد.

چه باید کرد:

با او صحبت کنید و بـه او بگویید کـه چگونه بـه نظر می‌رسد کـه او توسط شـما خشمگین اسـت و شـما ان را ناراحت می کنید. سعی کنید ریشه مشکل را پیدا کنید تا ببینید چه چیزی باعث این نگرش از او شده اسـت.

 

بیشتر بخوانید: احکام روابط جنسی صحیح زن و شوهر از دید اسلام چگونه است؟

 

3 دلیل برای اینکه او ممکن است احساس جذب نکند

اگر متوجه عده اي از نشانه‌هایي هستید کـه نشان میدهد شوهرتان مجذوب شـما نمی شود، احتمالاً تعجب میکنید کـه چرا ظاهرا جذابیت وی را از دست داده اسـت. دلایل مختلفی می تواند برای این وجود داشته باشد.

15 نشانه که شوهرتان مجذوب شما نمی شود و چه کاری باید انجام دهید؟

1. شوهر شـما ممکن اسـت با کاهش میل جنسی روبه‌رو باشد کـه بـه طور طبیعی با افزایش سن اتفاق میوفتد. این ممکن اسـت بـه این معنی باشد کـه شـما باید تلاش بیشتری انجام دهید تا جرقه بین شـما دو نفر دوباره روشن شود.

 

2. یکیدیگر از دلایل از دست دادن جذابیت می تواند ارتباط ضعیف بین شـما دو نفر باشد. اگر دریک صفحه نبوده اید یا درگیری زیادی داشته اید، ممکن اسـت جذابیت روانی بین شـما دو نفر کاهش یابد.

 

3. اگر با کمبود اعتماد بـه نفس خود دست و پنجه نرم می کنید، جذابیت ممکن اسـت کاهش یابد. شاید شـما بهترین احساس را ندارید یا از خودتان مراقبت نکرده اید. وقتی نسبت بـه خود احساس خوبی ندارید، می تواند بر نحوه درک دیگران از شـما نیز تأثیر بگذارد.

 

در پایان

احساس ناخواسته بودن توسط شوهرتان می تواند باعث دردهای روحی زیادی شود. مهم اسـت کـه بـه یاد داشته باشید کـه گاهی اوقات ما در زندگی زناشویی خود احساس اسانی میکنیم و ممکن اسـت پیام هایي را کـه قصد انجام ان را نداریم ارسال کنیم.

 

ارتباط غلط می تواند تنش ایجاد کند. بنابر این، همیشه مهم اسـت کـه در جهت ابراز و گوش دادن فعالانه بـه همسرتان تلاش کنید. زوج درمانی یا خانواده درمانی هردو راه حل هاي‌ خوبی برای التیام یا یادگیری مهارت هاي‌ جدید برای رابطه ما هستند.

 

مهم نیست در چه جهتی تصمیم میگیرید تلاش کنید، مهم‌ترین چیز این اسـت کـه نسبت بـه خودتان چه احساسی دارید. زمانی را برای تمرکز روی خود اختصاص دهید و همان طور کـه اعتماد بـه نفس خودرا افزایش می‌دهید، شوهرتان متوجه این موضوع خواهند شد.

جدیدترین مطالب سایت