علامت درخواست کمک برای زنان در شرایط بحرانی

علامت درخواست کمک برای زنان در شرایط بحرانی

علامت های درخواست کمک برای خشونت خانگی علیه زنان

یک موسسه، روش جدیدی را برای افراد در دسترس خطر ایجاد کرده اسـت تا بدون آگاه شدن فردی کـه ان ها را تهدید می‌کند؛ از دیگران تقاضای کمک کنند و ان هم علامت تقاضای کمک بین المللی اسـت کـه بـه شکل خاصی از دست میتواند فردی را متوجه نامناسب بودن وضعیت شـما مطلع سازد، وضعیتی مثل خشونت خانگی علیه زنان. با ما در اینبخش از تالاب همراه باشید تا با این علامت آشنا شوید.

 

علامت درخواست کمک برای زنان در شرایط بحرانی

 

علامت بین الملل درخواست کمک

برای مثال یک دست باز با انگشت شست قرار گرفته در کف دست کـه توسط دیگر انگشت ها بسته میشود؛ نمادی از گیر افتادن فرد اسـت.

 

مشاهده یا دادن این علامت نشان دهنده ان اسـت کـه فرد بـه کمک فوری نیاز دارد و شاهد باید برای کمک کاری انجام بدهد. یادگیری این علائم و چگونگی انجام ان می‌تواند کمک بزرگی برای افرادی باشد کـه دچار مشکل هستند.

 

علامت درخواست کمک برای زنان در شرایط بحرانی

چطور این علامت ها را نشان بدهیم؟

این علائم در پاسخ بـه افزایش تکان دهنده خشونت خانگی در طی چند سال گذشته ایجاد شده اسـت. افرادی کـه از خشونت خانگی رنج میبرند؛ بـه دلیل گرفتار شدن در خانه با یک متجاوز احتمالی، راه هاي‌ کمی برای نشان دادن نیاز بـه کمک یا فرار بدون آگاه شدن مهاجم خود دارند. این علائم بـه گونه اي طراحی شده اسـت کـه از طریق تماس چشمی بدون رد و بدل کردن هر چیزی مثل پیامک یا چت، گزارش داده میشوند.

 

در طول تاریخ، کلمات رمز بسیاری ایجاد شده اند کـه مردم بتوانند در هنگام خطر از ان ها استفاده کنند، یکی از مشهور ترین ان ها ” بارش فرشته ” اسـت.

 

علامت درخواست کمک برای زنان در شرایط بحرانی

 

استراتژی این کلمه این اسـت کـه اگر کسی ان را بـه متصدی مراکز امدادی بگوید، یعنی فرد بـه کمک نیاز دارد. در عصر دیجیتال و باوجود تعاملات اجتماعی کمتر، این سمبل هاي‌ جدید میتوانند بـه یک ابزار حیاتی کمک بـه مردم برای فرار از موقعیت هاي‌ خطرناک تبدیل شوند.

 

علامت درخواست کمک برای زنان در شرایط بحرانی

 

موقع دیدن این علایم چیکار کنیم؟

مداخله در وضعیت هایي مانند خشونت علیه زنان یا قاچاق انسان میتواند خطرناک باشد. بنابر این مهم اسـت کـه احتیاط کنید و با آرامش عمل کنید.

 

اگر می‌بینید کـه علامتی داده می‌شود، نخستین کاری کـه باید انجام دهید این اسـت کـه با فرد مورد نظر بـه گونه اي تماس برقرار کنید و بپرسید کـه او بـه چه چیزی نیاز دارد و از شـما می‌خواهد کـه چه کاری انجام بدهید.

 

علامت درخواست کمک برای زنان در شرایط بحرانی

 

اگر میبینید کـه چنین اتفاقاتی در ملأ عام در حال رخ دادن اسـت؛ یک تاکتیک خوب این اسـت کـه سعی کنید با ایجاد سر و صدا در نزدیکی ان ها یا با تظاهر بـه این‌که ان ها را می شناسید؛ اوضاع را تا حدی آرام کنید.

 

علامت درخواست کمک برای زنان در شرایط بحرانی

 

اگر فردی نمیتواند بـه شـما پاسخ دهد یا در خطر فوری قرار دارد، بهتر اسـت کـه با اورژانس اجتماعی بـه عدد 123 و یا با پلیس تماس بگیرید. هنگام صحبت با پلیس، مهم اسـت کـه بـه ان ها اطلاع دهید کـه ممکن اسـت وضعیت متشنج باشد و بدون چراغ و آژیر نزدیک شوند تا اوضاع را ناگوار تر نکنند.