بروزرسانی : 31 شهریور 1400

مدت زمان وقت گذاشتن برای همسر

مدت زمان وقت گذاشتن برای همسر

وقت گذاشتن برای شریک زندگی مان

درست اسـت کـه اولویت اول شـما در زندگی مشترک همسرتان اسـت؛ اما باید بدانید کـه زیاده روی در هر موضوعی باعث پشیمانی اسـت باید تعادل را در رفتارتان رعایت کنید.

یکی از مهم‌ترین مسائل بعد از ازدواج،مهارت برقراری ارتباط مؤثر اسـت.

تعداد زیادی از زوجین برای برقراری روابط بهتربا همسر خود بیشتر وقت خودرا باهم می گذرانند اما برخی دیگر ترجیح می‌دهند مستقل تر عمل کرده و زمانی را در تنهایی بگذرانند.

بـه نظر شـما چقدر زمان باید صرف رابطه عاطفی مان کنیم تا رابطه اي سالمی را تجربه کرده و رابطه مان خراب نشود.

در اینبخش از مجله تالاب بـه شـما میگوییم برای التیام روابط چقدر باید وقت صرف نمایید.

سوالی کـه برای تعداد زیادی از زوجین پیش می‌آید این اسـت کـه چقدر از زمانمان را بـه همسرمان اختصاص دهیم.

ما نمی‌توانیم زمان مشخصی را تعیین کنیم زیرا قانون ثابتی برای این‌که یک زوج کنار هم بگذرانند، وجود ندارد و این موضوع بـه نیاز ها و شخصیت دو طرف بستگی دارد.

مدت زمان وقت گذاشتن برای همسر

برقرار کردن تعادل بین زندگی و رابطه

وقت گذراندن همسران باهم باید در کفه اي از تعادل باشد تا در روند زندگی مشترک اختلالاتی ایجاد نشود.

محدودیت هایي واقع بینانه برای میزان زمانیکه با همسرتان سپری میکنید، تعیین کنید و تعادلی در زندگی و روابطتان برقرار کنید.

شـما باید زمانی را بـه کار و دوستانتان و خانواده خود و زمانی را بـه همسر و زمانی را بـه تنهایی و فعالیت هایي کـه خودتان بـه تنهایی از آن ها لذت میبرید، اختصاص دهید و هدفتان باید ایجاد تعادلی در زندگی تان باشد کـه هردو شـما از زمانی کـه باهم می گذرانید لذت برده و خوشحال و راضی باشید ودر عین حال بتوانید روابطتان با دوستان و خانواده را بازرسی کرده، در اهداف کاری تان پیشرفت کرده و بـه رابطه تان برای شکوفا شدن فرصت دهید.

مدت زمان وقت گذاشتن برای همسر

وقت گذاشتن برای همسر

توصیه ها و نکاتی برای ایجاد تعادل در زندگی
در ادامه توصیه ها و نکاتی را آورده ایم کـه برای التیام روابط با همسرتان کمک کننده اسـت.

مدت زمان وقت گذاشتن برای همسر

درک کردن تفاوت های یک دیگر

میزان زمانی کـه باید باهم بگذرانید، بـه شخصیت دو طرف بستگی دارد.

عده اي از زوجین دوست دارند همسرشان مستقل بوده و بـه آن ها نچسبد و زمانی را برای تنهایی خود قائل شود، برخی دیگر نیز در رابطه گرایش دارند زمان زیادی رابا طرفشان سپری کنند.

زوجین باید تفاوت هاي‌ خودرا درک کنند و باهم بر سر زمانی کـه برای هم می گذارند، بـه تفاهم برسند.

مدت زمان وقت گذاشتن برای همسر

نچسبیدن به همسر

اگر فکر میکنید کـه برای التیام روابط خود باید کل روز رابا همسرتان بگذرانید و همیشه بـه او بچسبید اشتباه اسـت.

همان طور کـه شـما گاهی نیاز دارید کـه تنها باشید و با خودتان خلوت کنید، همسرتان نیز بـه تنهایی نیاز دارد پس برای داشتن یک زندگی زناشویی محکم، استوار و عاشقانه بگذارید همسرتان بـه علائق اش بپردازد و هرکدام در تنهاییتان فعالیت هایي کـه بـه ان علاقه دارید را انجام دهید.

مدت زمان وقت گذاشتن برای همسر

گذراندن وقت برای خود

برخی خانمها برای نشان دادن عشقشان همیشه بـه دنبال همسر خود هستند اما شـما هر چقدر هم کـه عاشق طرف مقابل تان باشید، باید زمانی را بـه تنهایی خود اختصاص دهید.

تنهایی در روابط عاطفی سبب می‌شود استقلال تان حفظ شده و اعتماد بـه نفس تان بالا رود.

هنگامی کـه هردو طرف بتوانید برای خودتان وقت بگذارید، با انرژی و علاقه بیشتری میتوانید زندگی مشترکتان را اداره کنید.

مدت زمان وقت گذاشتن برای همسر

حرف زدن با همسر

بهتر اسـت از همسرتان بپرسید کـه آیا وقت کافی بـه او اختصاص میدهید و از او بپرسید کـه چقدر باید برای او وقت بگذرانید.

با صحبت با همسرتان می فهمید کـه او بـه چه نیاز دارد، اگر او احساس میکند شـما وقت زیادی بـه او اختصاص می‌دهید کمی برای خودتان ارزش قائل شوید و بـه فعالیت هاي‌ مورد علاقتان بپردازید.

شـما و همسرتان باید بر سر وقتی کـه بـه یک دیگر اختصاص میدهید بـه تفاهم برسید.

مدت زمان وقت گذاشتن برای همسر

حضور همسر در بین جمع دوستان

اگر همسر شـما مایل بـه دوستی با دوستانتان اسـت، بهتر اسـت کـه وی را وارد جمع دوستانه خود کنید تا هم درکنار همسرتان وقت بگذرانید و هم ارتباط با دوستانتان را حفظ نمایید.

مدت زمان وقت گذاشتن برای همسر

خوش بگذرانید

همانگونه کـه گفتیم همیشه بـه همسرتان نچسبید بلکه وقتی را برای خوش گذرانی با او انتخاب کنید.

با او قرارملاقات عاشقانه بگذارید و سعی کنید بهترین خاطره ها را برای او بسازید تا او درکنار شـما بودن را بـه همه ی چیز ترجیح دهد.

کار هاي‌ جدید رابا هم تجربه کنید، بـه سفر بروید، رستوران هاي‌ جدید را تست کنید، بـه دنبال ناشناخته ها باشید.

این فعالیت ها، بـه خصوص زمان هایي کـه شـما از شریک زندگی تان دور هستید، بر التیام رابطه تان تاثیر زیادی خواهد گذاشت.

مدت زمان وقت گذاشتن برای همسر

تشخیص جزر و مدی رابطه

اگر بـه هر دلیلی برای همسرتان وقت کمی اختصاص داده اید و زندگی شـما از شور و نشاط خارج شده برای حفظ زندگی خود و التیام روابطتان از فرصت هایي کـه برای شکوفایی رابطه و بالا بردن کیفیت ان پیش می‌آید، استفاده کنید و بـه هم دیگر فضای لازم را بدهید تا بتوانید بهترین شریک زندگی هم باشید.

اگر شـما زمان زیادی را بـه جر و بحث با شریک زندگی تان می گذارنید، بهتر اسـت کمی از او فاصله بگیرید زیرا گذراندن زمان زیاد باهم نه تنها سبب شدت تنش بلکه سبب کمرنگ شدن علاقه و تب و تاب عاشقی نیز می‌شود.

مدت زمان وقت گذاشتن برای همسر

اختصاص دادن وقت زیاد برای همسر

اگر فکر میکنید برای التیام روابطتان بهتر اسـت همسرتان را بـه حال خود بگذارید و خودتان نیز بیشتر وقت تان رابا دوستان و خانواده بگذرانید اشتباه اسـت.

صددرصد زمان خیلی زیاد و صفر درصد خیلی کم اسـت.

اگر زمان کمی بـه همسرتان اختصاص دهید و با او وقت نگذرانید، رفته رفته از هم دور میشوید و زندگی مشترک خوبی را تجربه نخواهید کرد.

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت