30 عبارتی که هیچ شوهری هرگز نمی خواهد بشنود

30 عبارتی که هیچ شوهری هرگز نمی خواهد بشنود

از این عبارات پرهیز کنید و اتحاد شادتر و سالم تری ایجاد خواهید کرد. دراین قسمت از مجله تفریحی تالاب لیستی از جملاتی کـه هیچ شوهری دوست ندارد بشنود را برای شـما همراهان عزیز منتشر کرده ایم.

 

جملاتی که هیچ شوهری دلش نمی خواهد بشنود

ارتباط سالم بـه طور مداوم بـه عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر یک ازدواج موفق ذکر می شود. و اگر چه این ممکن اسـت بـه اندازه کافی آسان بـه نظر برسد، تعداد زیادی از عبارات رایجی کـه در زندگی روزمره میگوییم می توانند مانع از دستیابی بـه هدف حفظ گفتگوی باز بین همسران شوند.

 

بـه طور خاص، جملات خاصی وجوددارد کـه بـه دلایلی تقریبا تضمین شده اسـت کـه با مردان بد رفتار کنند. چه در بحبوحه بحث و چه صرفاً در گفتگوی معمولی، در این جا چیزی اسـت کـه کارشناسان می‌گویند هنگام صحبت با شوهرتان باید بـه هر قیمتی از ان اجتناب کنید. 

 

بیشتر بخوانید: وحشت مردان از این حرف ها در زندگی زناشویی

 

1. “ما باید صحبت کنیم.”

بله حتی اگر واقعاً نیاز بـه صحبت دارید، این راه خوبی برای شروع یک مکالمه جدی نیست. این واقعاً سلطان تمام عباراتی اسـت کـه در دل مردان وحشت ایجاد میکند. “این همیشه بـه این معنی اسـت کـه یک مکالمه دشوار وجوددارد، و احتمالاً برای مرد خوب پیش نمی رود. ترس از ناشناخته و ترس همراه ان؛ ان را بدتر می کند.” 

 

2. “تو باید بدونی که من چه احساسی دارم.”

30 عبارتی که هیچ شوهری هرگز نمی خواهد بشنود

مهم نیست کـه شوهرتان چقدر شـما را می شناسد، احتمالاً نمی تواند احساسات شـما را دقیقاً حدس بزند. «انسان‌ها ذهن‌خوان‌هاي‌ طبیعی نیستند، و پسرها نسبت بـه زنان از نظر اجتماعی و احساسی آگاهی کمتری دارند».

 

“بنابر این، شوهرتان ممکن اسـت نداند شـما چه احساسی دارید، مگر این‌که بـه او بگویید، و این‌که او حدس بزند چه زمانی می توانید بـه او بگویید، بـه نظر می‌رسد کـه دارید یک بازی انجام می دهید.” انجام این بازی حدس زدن قطعا یکی از اشتباهاتی اسـت کـه افراد متاهل مرتکب میشوند.

 

3. “چرا هیچ وقت…؟”

30 عبارتی که هیچ شوهری هرگز نمی خواهد بشنود

«مهم نیست پایان این سؤال چیست، قبل از این‌که موضوع مطرح شود، مملو از مفاهیم منفی و شرم اسـت». “این‌که از کسی بپرسید چرا کاری را انجام نمیدهد کـه شـما دوست دارید انجام دهد، باعث نمی‌شود کـه او بخواهد ان کار را انجام دهد؛ این فقط شرمساری او اسـت و باعث می شود نسبت بـه چیزی کـه ممکن اسـت نمی دانسته شـما میخواهید احساس ضعیفی داشته باشد.

 

” بنابر این بـه جای این‌که بگویید: “چرا دیگر مرا برای شام بیرون نمی آوری؟” امتحان کنید: “آیا این جالب نیست کـه دراین هفته برای شام برویم؟”

 

4. “از دوستانت متنفرم.”

30 عبارتی که هیچ شوهری هرگز نمی خواهد بشنود

حتی اگر دیوانه رفقای او «یا شاید بـه طور خاص یکی از دوستان» نیستید، بهتر اسـت کـه صراحتاً بگویید کـه از آن ها متنفرید. “دوستی مردان با مردان دیگر ضعیف اسـت. زمانی کـه مردی دریک رابطه عاشقانه متعهد قرار می گیرد، تمدید این روابط حتی سخت تر اسـت.”

 

“محدودیت هایي وجوددارد و یک زن قطعا نباید رفتار تحقیرآمیز منفی را تحمل کند، اما تعداد زیادی از مردانی کـه من با انها کار میکنم، خارج از رابطه اولیه خود احساس انزوا می کنند.” پس حتی اگر دیوانه دوستان شوهرتان نیستید، تا زمانی کـه انها بی احترامی نمی کنند، بهتر اسـت بـه ان اشاره نکنید. شـما نمیخواهید بـه عنوان بیش از حد منفی شناخته شوید.

 

5. “شما به شغل بهتری نیاز دارید.”

30 عبارتی که هیچ شوهری هرگز نمی خواهد بشنود

«هیچکس نیازی بـه شنیدن چیزهایی مستقیم ندارد کـه باعث شود احساس بدی نسبت بـه خودش داشته باشد. صرف نظر از این‌که فکر می کنید انها می توانند در عرصه حرفه اي بهتر عمل کنند، گفتن این موضوع شـما را خیلی دور نمی کند.

 

“شـما باید راه هایي را پیدا کنید کـه با آن ها صحبت کنید بدون این‌که انها را نادیده بگیرید. پیشنهاد عده اي از اهداف راه بهتری برای مقابله با انها اسـت بـه جای بیان یک چیز منفی در مورد آن ها یا عادت هایشان.”

 

6. “شما هرگز در خانه کمک نمی کنید.”

30 عبارتی که هیچ شوهری هرگز نمی خواهد بشنود

این یکی از بدترین چیزهایی اسـت کـه میتوانید بـه شوهرتان بگویید. حتی اگر احساس می کنید کـه او در خانه کمک زیادی نمی کند، بـه احتمال زیاد برخی کارها را انجام می دهد. و بنابر این با گفتن این‌که او هرگز کاری انجام نمیدهد، نشان می دهید کـه وقتی او کارها را انجام می دهد متوجه نمی‌شوید.

 

بهترین راه برای این‌که از او بخواهید کارهای بیشتری انجام دهد این اسـت کـه کارهایی را کـه قبلا انجام داده اسـت تصدیق کنید، وی را بـه خاطر ان تحسین کنید و بعد از ان. با انجام اینکار، بـه سادگی درصورت نیاز برای کارهای خاص کمک بخواهید.

 

7. “ما به کمی فضا نیاز داریم.”

مانند عدد یک دراین فهرست، این عبارت نشان می دهد کـه چیزی بسیار بسیار اشتباه اسـت. «در حالی کـه این اغلب می تواند یک استراتژی مفید دریک رابطه باشد، اما برای هردو طرف مهم اسـت کـه بدانند چرا فاصله زمانی میتواند مفید باشد».

 

“مگر این‌که هردو بـه طور کامل منطق و مزایای احتمالی را کـه می تواند ناشی از خرابی اسـت درک کنند، شنیدن ان دریک رابطه می تواند تهدید کننده بـه نظر برسد.” گاهی اوقات گفتن جمله اي مانند “ما بـه کمی فضا احتیاج داریم” می تواند بـه عنوان “من آماده میشوم برای پایان دادن بـه رابطه مان” شنیده شود. 

 

8. “تو به من گوش نمی دهی.”

30 عبارتی که هیچ شوهری هرگز نمی خواهد بشنود

«بـه‌جای این‌کـه فرض کنید آن ها صدای شـما را نشنیده‌اند، می توانید بـه خوبی بپرسید کـه آیا بـه شـما گوش میدهند یا خیر». بـه جای این‌که با یک اتهام شروع کنید، با انها تماس بگیرید و از انها بپرسید کـه چه اتفاقی میوفتد کـه حواسشان پرت شده اسـت.

 

9. “نمی خواهم درباره اش حرف بزنم.”

30 عبارتی که هیچ شوهری هرگز نمی خواهد بشنود

ممکن اسـت گفتن این یک چیز غیر نمایشی بـه نظر برسد، اما در واقع می تواند باعث شود کـه آن ها احساس بدتری نسبت بـه هر چیزی کـه در حال وقوع اسـت داشته باشند. مطالعات نشان می دهد کـه درمان خاموش برای روابط مضر اسـت. “اگر شوهر شـما بخواهد بداند چه مشکلی دارد و پاسخ شـما این اسـت کـه مکالمه را قطع کنید، وی را ناامید و آزرده می کند.”

 

10. “به چی فکر میکنی؟”

30 عبارتی که هیچ شوهری هرگز نمی خواهد بشنود

“مردها طبق معمولً بـه چیزی فکر نمی کنند کـه از راه دور بـه زن علاقه مند شود: چه کسی برنده سوپر بول خواهد شد، نام ان سرور زیبا در Applebee’s 15 سال پیش چه بود، آیا امشب قرار اسـت رابطه جنسی داشته باشم و غیره.” بعلاوه، پرسیدن این سوال می تواند فشار زیادی بر آن ها وارد کند تا بـه سرعت بـه چیزی قابل قبول دست یابند.

 

“مردان طبق معمولً بـه چیز “درستی” کـه زنان میخواهند درباره ان فکر کنند فکر نمی کنند: زن، رابطه‌شان، برنامه‌ریزی شام تولدش. بنابر این، پاسخ درست یا کافی برای این موضوع وجود نخواهد داشت. سوال می کند و او مقدر اسـت کـه شکست بخورد.”

 

11. “داری مسخره می کنی.”

30 عبارتی که هیچ شوهری هرگز نمی خواهد بشنود

برای پسرها همیشه آسان نیست کـه احساسات خودرا بـه اشتراک بگذارند، بنابر این گفتن چیزی کـه آن ها را از این طریق بی اعتبار می کند ممنوع اسـت. شنیده شدن، همدلی و «اعتبار» برای یک رابطه سالم بسیار مهم اسـت.

 

جملاتی مانند «شـما مسخره می شوید» نشان میدهد کـه کسی یا در حال همدردی اسـت یا تمایلی بـه همدردی ندارد. هجر پیشنهاد می کند در لحظات درگیری بـه جای جملات «شـما» بـه جملات «من» پایبند باشید. برای مثال، «نمی‌فهمم چرا چنین احساسی داری»؛ در این جا جای گزین خوبی خواهد بود.

 

12. “من از خانواده شما متنفرم.”

30 عبارتی که هیچ شوهری هرگز نمی خواهد بشنود

او ممکن اسـت از خانواده‌اش هم متنفر باشد، اما در اعماق وجودش می داند کـه از خانواده‌اش آمده اسـت و انها بخشی از او هستند، چه آن ها فعالانه در زندگی شـما حضور داشته باشند یا نه.

 

“این بـه هویت بستگی دارد. در مورد ویژگی هاي‌ خانواده او صحبت کنید کـه میخواهید مطمئن شوید کـه دو نفر آن ها را تکرار نمی‌کنید، اما فقط محکوم کردن همه ی جانبه مردم ممکن اسـت مانع از کار کردن او از طریق احساسات خود نسبت بـه انها شود. والدین یا خواهر و برادرهای ناقصی کـه او دارد.”

 

13. “تو بهتری…”

مگر این‌که این با بازیگوشی ودر اتاق خواب گفته شود، احتمالاً این عبارت بـه آرامی از بین نمیرود. اگر میخواهید او کاری انجام دهد، فقط خوب بخواهید.

 

14. “این تقصیر توست.”

همه ی تقصیرها را بـه گردن دیگران انداختن راه خوبی برای حل مشکلات نیست، بـه خصوص زمانی کـه فردی کـه با او صحبت می کنید یک پسر باشد. بیان سرزنش می تواند باعث شود مرد از ازدواج جدا شود.

 

“برای زوج ها بسیار مهم اسـت کـه مشکلات را بـه عنوان یک تیم حل کنند، نه این‌که یک شریک را مسئول بدانند. اگر می‌خواهید تغییراتی در نحوه انجام کاری انها ایجاد کنید، راه هاي‌ بسیار بهتری برای بیان ان وجوددارد.”

 

15. “اگر آن را دوست ندارید، ترک کنید.”

30 عبارتی که هیچ شوهری هرگز نمی خواهد بشنود

اولتیماتوم ها طبق معمولً با شوهران خوب پیش نمیروند. این رویکرد همه ی یا هیچ بـه روابط یک قاتل مکالمه دستکاری اسـت، زیرا هیچ راه منطقی برای پاسخ دادن بـه شـما باقی نمیگذارد. بهتر اسـت بـه هر قیمتی از این نوع تقاضا اجتناب کنید.

 

بیشتر بخوانید: جملات مثبت برای زندگی زناشویی

 

16. “شما نمی توانید بفهمید که من در چه حالی هستم.”

این بـه ویژه در مورد بارداری و فرزندپروری زودهنگام صادق اسـت. البته آن ها نمی‌توانند، و انها این را می‌دانند. اما انها می خواهند راهی برای ورود پیدا کنند، و جنگی بین تقاضای اجازه وجوددارد، زیرا زنی کـه خودرا بر اساس نوع مادرش تعریف کرده اسـت، ممکن اسـت پدر پرورش دهنده را بـه عنوان مادری کـه دارد، ببیند. او اغلب روی پوست تخم‌مرغ راه میرود، زیرا سعی میکند پدری باشد کـه شاید نداشت و مدلی برایش نداشت.

30 عبارتی که هیچ شوهری هرگز نمی خواهد بشنود

17. “تو دقیقا مثل سابق من هستی.”

مقایسه او با یک معشوق گذشته می تواند آسیب زا باشد، حتی برای پسرهایی با پوست کلفت. بیشتر اوقات در زندگی، مقایسه ها از نظر روانی برای ما مفید نیستند. “متاسفانه، انها نیز اغلب چیزهایی هستند کـه میتوان آن ها را آسان کرد. همه ی ما چیزی را داریم کـه روانشناسان برای چگونگی زندگی باید “قوانین و انتظارات” می‌نامند، و مقایسه کردن یکی از راه هاي‌ بررسی این اسـت کـه آیا ان گونه زندگی می‌کنیم کـه انتظار داریم یا نه.

 

متأسفانه، مقایسه یک شریک با یک شریک قبلی اغلب باعث ترس و رنجش می شود. همچنین می تواند از تجربه کامل و سالم رابطه فعلی شریکی کـه این مقایسه را انجام می دهد، پیش گیری کند.

 

18. “من خوبم.”

30 عبارتی که هیچ شوهری هرگز نمی خواهد بشنود

هیچ چیز بدتر از «من خوبم» نیست. این بـه شوهرت میگوید کـه نمی تواني آن قدر بـه او اعتماد کنی کـه بگوید واقعاً چه احساسی داری، یا این‌که او اصلاً نمیتواند احساسات شـما را درک کند. “اگر واقعا خوب نیستی، پس بگو.

 

19. “شوهر _____ همیشه…”

30 عبارتی که هیچ شوهری هرگز نمی خواهد بشنود

بازهم با مقایسه ها. این عبارت هرگز صرفاً برای بـه اشتراک گذاشتن اطلاعات بیان نمی‌شود. اگر بـه شوهرتان میگویید کـه شوهر شخص دیگری برای او چه کرده اسـت، احتمالاً برای مقایسه بین شوهرتان و این فرد «حتی بـه صورت ناخودآگاه» اینکار را انجام می دهید.

 

هر رابطه اي متفاوت اسـت، بنابر این این واقعاً چیزی را انجام نمی‌دهد. “اگر شوهر دوست یا همکار شـما دائماً کاری را انجام می دهد کـه دوست دارید شوهرتان انجام دهد، از او بخواهید و طرف مقابل را کنار بگذارید، واضح و ساده!”

 

20. به نظرت اون از من خوشگل تره؟

30 عبارتی که هیچ شوهری هرگز نمی خواهد بشنود

همچنین ببینید: “این لباس من را چاق می کند؟” هیچ مردی نمیخواهد این را بشنود. او میـــخواهد باور کنید کـه مطمئن‌ترین زن هستید. این اعتماد بـه نفس جدید را درنظر بگیرید و از چند راه ساده برای تقویت رابطه خود با تلفن خود استفاده کنید.

 

30 عبارتی که هیچ شوهری هرگز نمی خواهد بشنود

21. “تو موهاشو کوتاه کردی.”

مردها همیشه سراغ یک آرایشگر اسلش نمی‌روند. گاهی اوقات بـه هر جایی کـه آسان‌تر اسـت میروند. گاهی اوقات مردان زمانی کـه لبه هاي‌ کناری بیش از حد کرکی میشوند ناامید میشوند. گاهی اوقات انها می روند – و برش بوی بد می دهد. اما ما معامله می‌کنیم – و نیازی نیست کـه بشنویم چقدر بد اسـت – و سپس بـه سراغ بعدی می‌رویم.

 

22. “چرا مامانت…؟”

30 عبارتی که هیچ شوهری هرگز نمی خواهد بشنود

بله، زن باید دراین درگیری غول‌هاي‌ فامیلی خودرا تخلیه کند، اما مردی کـه بین مادر و همسرش ایستاده اسـت مانند این اسـت کـه دو شلنگ آتش‌نشانی بـه گوش‌هایش شلیک می کنند. دراین درگیری‌ها، او نمی تواند برنده شود ودر حالی کـه طرف همسرش را می گیرد، لطفاً درک کنید کـه این دریاهای ناآرامی برای پیمایش اسـت.

 

23. من از ادامه دادن چنگ متنفرم، اما…

30 عبارتی که هیچ شوهری هرگز نمی خواهد بشنود

او می داند کـه او استانداردهای بالایی دارد و سعی می کند ان‌ها را برآورده کند، اما گاهی اوقات فاصله میگیرد و خوب، معادله واقعی ریاضی این اسـت: هر چه بیشتر وی را ناامید کنید، انگیزه او برای تغییر کمتر میشود.

 

24. “میشه وقتی زنگ زدم گوشی رو برداری؟”

30 عبارتی که هیچ شوهری هرگز نمی خواهد بشنود

ادب معمولی در واقع بـه او حکم میکند کـه اینکار را انجام دهد، اما گاهی اوقات وی را کنار میکشند، حتی اگر 13 ثانیه زودتر بـه او پیامک داده باشد. ان را بـه عنوان اجتناب تلقی نکنید، بلکه این‌که او بهترین مدیریت را دارد.

 

25. “شما باید…”

او نیازی ندارد کاری را کـه او فکر می کند باید انجام دهد. او می خواهد کمک کند. او می خواهد وی را راضی کند. او می خواهد با او درست عمل کند. اما او نیازی بـه انجام کاری ندارد. بـه جز ان لحظه کـه او این را می گوید، لیوان وی را پر کند.

 

26. “چقدر مشروب خوردی؟”

30 عبارتی که هیچ شوهری هرگز نمی خواهد بشنود

[پاسخ ما بـه شـما میگوییم] + 4

 

27. بهتر است این چراغ سبز را بسازید.

30 عبارتی که هیچ شوهری هرگز نمی خواهد بشنود

این‌که بـه او بگویید همانگونه کـه او می خواهد رانندگی کند، مانند شلاق عمومی اسـت. او تا این لحظه کارش را خوب انجام داده اسـت و 82 بار در هفته این مسیر را میراند، بنابر این نیازی بـه دریافت صدای جی‌پی‌اس در هر پیچ ندارد. 

 

28. “عجله کن.”

30 عبارتی که هیچ شوهری هرگز نمی خواهد بشنود

[تعبیرهای متعدد]

 

29. “این شلوار چگونه مناسب است؟”

او نمی تواند. پیروزی. ایرادی نداره. چی. او می گوید. مگر این‌که. این اسـت. “عالی!”

 

30. “به تلفن خود نگاه نکنید.”

او 400 درصد درست می گوید کـه او باید اینقدر با فناوری ارتباط نداشته باشد، اما شاید او با چیزی سر و کار دارد کـه، بله، بـه نوعی مهم اسـت. بهتر اسـت در زمان دیگری از طریق برخی مصالحه ها کار کنید تا این‌که بـه او توصیه کنید کـه انگار یک مهدکودک سر بـه فلک کشیده اسـت.

 

بیشتر بخوانید: واقعا مردها بی احساسند؟

 

در پایان

وقتی صحبت از ثابت نگه داشتن یک رابطه می شود، تفاوت عمده اي بین صحبت کردن و برقراری ارتباط واقعی وجوددارد. در تعداد زیادی از موارد، حتی عاشق‌ترین زوج‌ها نیز میتوانند در مورد نحوه صحبت کردن با یک دیگر اشتباهات مرگباری انجام دهند کـه درصورت عدم دقت، تنش، رنجش یا حتی از بین رفتن رابطه‌شان ایجاد میشود.

 

با این حال، فقط توهین‌هاي‌ صریح نیستند کـه میتوانند بـه مرور زمان بـه ازدواج شـما آسیب بزنند، حتی عده اي از چیزهای بـه ظاهر بی‌ضرر کـه بـه همسرتان میگویید می تواند باعث ایجاد مشکلات بزرگی شود.

جدیدترین مطالب سایت