آشنایی با افرادی که نباید با آن ها ازدواج کرد

آشنایی با افرادی که نباید با آن ها ازدواج کرد

با چه افرادی ازدواج نکنیم ؟ 

 

روحیات همه ی با همه ی متمایز هست و مقدور بعضی از آنها یک اخلاق موثر داشته باشد و بعضی افراد هم بلعکس در ادامه با افرادی که نباید با انها ازدواج کرد آشنا شوید .

 

ویژگی هاي افراد نامناسب برای ازدواج , یک سری از افراد میباشند که با انها نمیشه زندگی کرد.
دختری عاشق فردی هروئینی شده بودو معتقد بود این فرد بعد از ازدواج اعتیادش را ترک خواهد کرد
و حتی خانواده این دختر هم با این وصلت موافق بودند. اما حقیقت این هست که تصور ترک اعتیاد
بعد از ازدواج یک تصور دقیقاً غلطی هست

 

افراد نامناسب برای ازدواج چه ویژگی هایی دارند

چرا که ازدواج نه تنها باعث ترک کردن نمی‌شود بلکه بر اضطراب فرد معتاد هم افزون می‌کند
و حتی مقدور هست اعتیادش شدیدتر هم بشود.از طرف دیگر ازدواج با یک فرد معتاد تنها
به علت اعتیاد نیست بلکه اعتیاد باعث تغییراتی در فرد میشود، تغییراتی مثل خواب آلودگی، کم اشتهایی،

 

پرحرفی، کاهش فعالیت، افزایش پرخاشگری، بدبینی و… که تمام این تغییرات روانشناختی
مانع احساس خوشبختی می‌شود. بنابر این اگر قرار هست با یک فرد معتاد ازدواج کنید یا اگر عاشق
یک فرد معتاد شده اید برترین کار این هست که گذشته از هر چیز از او بخواهید اعتیادش را ترک کند
و آنگاه بعد از یک سال اقدام به ازدواج کنید.

 

ازدواج با فرد معتاد

چرا که در طول ۱۲ ماه احتمال عود و بازگشت وجود دارد. اما به صورت یک اصل کلی بهتر هست
ازدواج با یک فرد معتاد دقیقاً با احتیاط صورت گیرد.همه ی ما در زندگی عصبانی می‌شویم
و حتی مقدور هست خشم خود ما را هم ابراز کنیم این نوع از خشم طبیعی هست و
مشکلی را ایجاد نمیکند.

 

آشنایی با افرادی که نباید با آن ها ازدواج کرد

توصیه هایی برای ازدواج موفق

 

ازدواج با فرد خشمگین

اما بعضی از افراد هستندکه به سرعت و ناگهان خشمگین میشوند و به عبارت دیگر خشم
آنها متناسب با موقعیت نیست. این افراد می‌خواهند با خشم خود دیگران را نظارت کنند
و برای همین همسر یا افرادی که در کنار آنها زندگی میکنند همه ی وقت در حال بازرسی رفتار خود
میباشند تا مبادا باعث خشم ناگهانی او شوند

 

و باعث شوند تا وی به شدت هر چه تمام تر خشم خودرا بروز دهد. برای آشنایی بیشتر با این افراد
در زیر بعضی از خصوصیات انها آورده می‌شود:این افراد طبق معمولً دیگران رابه خاطر مشکلات خود
سرزنش میکنند. آنها طبق معمولً سهم خودرا در پذیرش مشکلات قبول نمی‌کنند و طبق معمولً داستان هاي
فراوانی از ظلم هایي که دیگران در حقشان کرده اند بیان می‌کنند.

 

با چه کسانی ازدواج نکنیم

اگر شما نیت ازدواج با چنین کسانی را دارید باید بدانید که ظالم بعدی داستان هاي او خواهید بود.
بعضی از ویژگی هاي این افراد حاوی موارد زیر می باشد:* این افراد به ندرت خشم خودرا مستقیماً بیان
می‌کنند ودر عوض با گله، شکایت، قیافه ناراحت و خلاصه به صورت غیرمستقیم خشم خودرا ابراز می‌کنند.

 

وقتی همسرش به او عشق می ورزد احساس می‌کند اینکار بی فایده هست چرا که او نمیتواند
پذیرای عشق باشد.مقدور هست بعضی وسوسه شوند که با این افراد ازدواج کنند تا مثلاً آنها را نجات دهند
اما در واقع ازدواج با این افراد ازدواجی یأس آور هست و سبب ناامیدی می‌شود. ویژگی هاي افراد نامناسب برای ازدواج
برای آشنایی بیشتر با خصوصیات این افراد بعضی از ویژگی هایشان در ادامه آمده هست:

 

به گزارش تالاب هنوز خشم و انزجار شدیدی نسبت به همسر قبلی خود احساس می‌کند و هر چه میزان خشم بیشتری
داشته باشد توانش برای ابراز عشق نسبت به همسر آینده اش کاهش می یابد.
* هنوز به خاطر تماس پیشین احساس مسئولیت می‌کند ودر نتیجه خودش را گناهکار درنظر میگیرد.
* هنوز رنجش خاطری که از ازدواج قبلی داشته را فراموش نکرده ودر شوک روحی به سر میبرد.

 

جدیدترین مطالب سایت