تصمیم بگیرید فرد مناسبی را برای ازدواج انتخاب کنید

تصمیم بگیرید فرد مناسبی را برای ازدواج انتخاب کنید
گاهی اوقات ترس از ازدواج به خاطر تردیدی است که شما از طرف مقابل تان دارید. برای مثال شاید او را درست نمی شناسید و یا در مورد برخی از ویژگی های وی دچار تردید هستید و نمی دانید واقعا میان گفتار و رفتار وی هماهنگی وجود دارد یا خیر؟
 
 
در چنین شرایطی اول باید با خودتان صادق باشید یعنی بررسی کنید و ببینید که واقعا چه معیارهایی را برای ازدواج دارید؟ این فرد تا چه حد با معیارهای شما هماهنگی دارد؟ آیا برای شناخت او تلاش لازم را کرده اید؟
 
 
از بزرگترها و افراد صاحب نظر کمک و مشورت گرفته اید؟ و … به کار بردن عقل سلیم، صداقت با خود، مشورت با اهل فن و… جز مهمترین اصولی است که در موفقیت ازدواج افراد نقش دارد.
 
 
در میان گذاشتن  نگرانی با خواستگار می تواند به شما کمک کند تا احیانا این مساله را به اتفاق اورفع کنید.

 

 با خودتان صادق باشید و بررسی کنید که واقعا چه معیارهایی را برای ازدواج دارید؟ این فرد تا چه حد با معیارهای شما هماهنگی دارد؟ آیا برای شناخت او تلاش لازم را کرده اید؟ از بزرگترها و افراد صاحب نظر کمک و مشورت گرفته اید؟

– در مورد نگرانی هایتان با طرف مقابل صحبت کنید
تصور نکنید که صحبت کردن در مورد این نگرانی ها نشانه ضعف شماست، بلکه می تواند نشانه ای از قدرت شما باشد. گاهی اوقات میتوان این نگرانی ها را به اتفاق طرف مقابل حل نمود.
 
 
برای مثال برخی از دختران هراس دارند که بعد از ازدواج فرصت کار در بیرون از منزل را از دست بدهند و به همین دلیل از ازدواج سر باز می زنند. در میان گذاشتن  نگرانی با خواستگار می تواند به شما کمک کند تا احیانا این مساله را به اتفاق اورفع کنید.
 
 
جدیدترین مطالب سایت