آیا تفاوت فرهنگی یکی از موانع ازدواج است ؟ | موانع های ازدواج کدام اند؟

آیا تفاوت فرهنگی یکی از موانع ازدواج است ؟ | موانع های ازدواج کدام اند؟

شناخت و اهمیت تفاوت فرهنگی زوجین در ازدواج

تفاوت هاي‌ فرهنگی در بین زوجین امری اسـت کـه با انجام گفت‌وگو و انجام توافق هایي میان هردو می توان از تبدیل شدن بـه مانع در رابطه پیش گیری کرد هرچند کـه پیش از ازدواج رفتن بـه مشاور کاری ضرروی در بین کسانی اسـت کـه این تفاوت فرهنگی را پررنگ میشمارند باسایت تالاب همراه باشید تا از اهمیت این موضوع اطلاعات کافی را پیدا کنیم.

 

اهمیت تفاوت فرهنگی در ازدواج و رابطه !

اختلافات فرهنگی همیشه مهم هستند اما نکته مهم این اسـت کـه این اختلافات چقدر هستند و تا چه حد می توانند در رابطه مشکل ایجاد کنند.

 

تفاوت فرهنگی بـه این معنا نیست کـه شـما در دو جای مختلف بـه دنیا آمد‌اید، بلکه این اختلاف ابعاد بیشتری دارد. این اختلافات در همه ی ابعاد زندگی‌تان رخنه میکند؛ از عقاید مذهبی گرفته تا مسایل اجتماعی، فکری، سبک روحی – عاطفی‌تان، ارزش‌ها، نحوه پرورش و بزرگ کردن فرزندانتان، سنت‌ها و غیره.

 

آیا تفاوت فرهنگی یکی از موانع ازدواج است ؟ | موانع های ازدواج کدام اند؟

موانع ازدواج چیست ؟ | شناخت و اهمیت تفاوت های فرهنگی

 

البته این بـه این معنا نیست کـه یک زوج باید در مورد هرچیزی با هم اتفاق نظر داشته باشند و تجاربشان در زندگی هم مانند هم باشد. اما برای این اختلافات حد و مرزی وجوددارد کـه اگر از این حد و حدود فراتر برود باعث بـه وجود آمدن تنش‌هاي‌ زیادی میشود و دیگر داشتن رابطه هماهنگ تا حدودی ناممکن خواهد بود.

 

فراموش نکنیم شخصیت هر فرد در محیط خانواده شکل میگیرد، بنابر این هر خانواده با توجه بـه زمینه‌هاي‌ فرهنگی و تربیتی خود تاثیر متفاوتی روی فرزندان ودر نتیجه چهارچوب شخصیتی آن ها می گذارد. محیط زندگی، قوم و قبیله، عقاید و باورها، آداب و رسوم و توقعات و انتظارات فرد، از مسائلی اسـت کـه میتواند زندگی مشترک هر عروس و دامادی رابا مشکل روبرو کند.

 

آیا تفاوت فرهنگی یکی از موانع ازدواج است ؟ | موانع های ازدواج کدام اند؟

موانع ازدواج چیست ؟ | شناخت و اهمیت تفاوت های فرهنگی

 

ویژگی‌هاي‌ فرهنگی در تمام مراحل اجرا و برگزاری مراسم ازدواج و آداب و رسوم مربوط بـه آن تاثیر گذار اسـت؛ اما نقش آن در طول زندگی بیشتر نمایان میشود و تفاوت فرهنگی موجود هرروز بیش از پیش باعث درگیری و بحث در مورد مسائل مختلف زندگی میشود.

 

باید توجه کرد کـه در حال حاضر علیرغم تحولات فرهنگی اتفاق افتاده، هنوز خانواده و فرهنگهای خا‌نوادگی نقش مهمی را در زندگی هر فردی بازی می کنند و بی‌توجهی بـه این عناصر مهم آن هم در امر خطیری مانند ازدواج باعث بروز مشکلات زیادی در زندگی زوجین ودر نهایت از هم پاشیدگی زندگی آنان خواهد گردید.

 

چگونه با تفاوت های فرهنگی پارتنر آینده خود برخورد کنیم ؟

در دوران نامزدی نگاهی صادقانه بـه این مسایل بیندازید و امید بر این اسـت کـه دراین دوران بـه توافق‌هایي برسید کـه چگونه سوابق و پیشینه فرهنگی‌تان را در هم بیامیزید کـه هردو از توافق حاصل شده رضایت داشته باشید. چیزی کـه شـما را می‌ترساند این اسـت کـه ممکن اسـت بـه موضوعاتی بربخورید و بفهمید کـه ارزش‌ها و اعتقادات بسیار متفاوتی دارید و این تفاوت‌ها چنان زیاد هستند کـه در عمل نمیتوانید رابطه و زندگی آرام و سرشار از تفاهمی با یک دیگر داشته باشید.

 

آیا تفاوت فرهنگی یکی از موانع ازدواج است ؟ | موانع های ازدواج کدام اند؟

موانع ازدواج چیست ؟ | شناخت و اهمیت تفاوت های فرهنگی

 

بررسی میزان تفاوت ها ، دیدگاه ها و نظرات 

ببینید کـه شـما و یا او حاضر بـه پذیرش دیدگاه طرف مقابل هستید یا خیر؟ البته پذیرش بـه معنی آن نیست کـه عقیده خودرا نادیده بگیرید، بـه ویژه عقایدی کـه هویت تان را نشانه می رود. تغییرات جزیی میتواند کمک کننده باشد و البته لازم اسـت ایشان هم چنین دیدگاهی داشته باشند.

شـما تا چه حد تمایل دارید بـه دیدگاه‌هاي‌ هم دیگر احترام بگذارید؟ درصورت تمایل بـه پذیرش «هم از سوی شـما و هم از سوی همسر آینده تان» تا چه حد قادر بـه قبول کردن دیدگاه‌هاي‌ او هستید؟ او تا چه میزان میتواند دیدگاه‌هاي‌ شـما را بپذیرد؟

 

آیا تفاوت فرهنگی یکی از موانع ازدواج است ؟ | موانع های ازدواج کدام اند؟

موانع ازدواج چیست ؟ | شناخت و اهمیت تفاوت های فرهنگی

 

مواردی را کـه با هم بـه توافق نمی رسید، چک کنید و ببینید تا چه حد برایتان اهمیت دارد؟ یعنی پذیرش دیدگاه طرف مقابل دراین خصوص بـه همین صورتی کـه او مطرح می کند، برایتان قابل قبول اسـت؟ می توانید از خواسته‌تان چشم بپوشید و تابع نظر و ارزش‌هاي‌ او شوید، بدون آن کـه متحمل رنجی طولانی در زندگی‌تان شوید؟

با این کـه خیلی سخت اسـت راجع بـه چیزهایی کـه ناراحتتان میکند صحبت کنید، شهامت این را پیدا کنید کـه درباره انها با نامزدتان صحبت کنید و چنانچه بعد از صحبت کردن متوجه شدید کـه نمیتوانید از پس این همه ی تفاوت فرهنگی بربیایید و با هم بـه توافق برسید، چه بهتر کـه هم اکنون متوجه آن بشوید نه بعد از ازدواج و بـه دنیا آوردن چند فرزند.

 

آیا تفاوت فرهنگی یکی از موانع ازدواج است ؟ | موانع های ازدواج کدام اند؟

موانع ازدواج چیست ؟ | شناخت و اهمیت تفاوت های فرهنگی

 

توصیه هایی برای افرادی که ازدواج کرده اند :

زوجین بیش از توجه بـه تفاوت‌ها بـه روی شباهت‌ها و نقاط مشترک یک دیگر در روابط‌‌شان تاکید ‌کنند.در مورد تفاوت‌هاي‌ فرهنگی شوخ طبع باشید. طبق معمول خنده و ایجاد موقعیت‌هاي‌ خنده‌دار بـه صورت بالفعل موجب خاموش شدن آتش شرایط استرس‌زا می شود.

زن و شوهر باید در مورد سطح توقعات خود در خصوص انجام کارهای منزل کـه در بعضی از فرهنگ‌ها بر عهده زن خانواده اسـت با یک دیگر صحبت و گفتگو کنند تا مشخص شود هر کس چه وظایفی دارد.

 

آیا تفاوت فرهنگی یکی از موانع ازدواج است ؟ | موانع های ازدواج کدام اند؟

توصیه هایی برای متاهلین در اختلاف فرهنگی انها

پذیرفتن فردی متفاوت هیچوقت کار سهولت نبوده و نخواهد بود. با توجه بـه این موضوع شاید بهتر باشد برای کسب محبوبیت اقداماتی انجام دهید. دادن هدیه یکی از ساده ترین کارهاست و البته نمایش احترام بـه فرهنگ متفاوت آن ها.

انتظار زیادی از خانواده همسرتان و بـه ویژه والدین او نداشته باشید البته چندین برابر هر تغییری کـه تصور میکنید لازم اسـت آن ها داشته باشند، باید از خودتان انتظار تغییر داشته باشید.شـما امکان برطرف کردن اصل ماجرای تفاوت فرهنگی را ندارید اما بـه طور قطع میتوانید تنش خودرا طوری مدیریت کنید کـه آسیب کمتری ببیند.

 

آیا تفاوت فرهنگی یکی از موانع ازدواج است ؟ | موانع های ازدواج کدام اند؟

توصیه هایی برای متاهلین در اختلاف فرهنگی انها

 

‌از بدگویی زیاد پشت سر اقوام همسر بـه بهانه درددل تا حد امکان دوری کنید.اگر وضعیت ارتباطی بین شـما و خانواده همسرتان بـه خاطر تفاوت‌هاي‌ فرهنگی حاد اسـت، شاید بهتر باشد حداقل تا مدتی بچه‌دار شدن را عقب بیندازید و زمانی اقدام کنید کـه حداقل شـما و همسرتان بـه باور این کـه دیگر «ما» هستید، رسیده باشید.

از ارزش‌ها در فرهنگ طرف مقابل قدردانی کرده و بـه نقاط قوت انها احترام بگذارید.

 

پایان مطلب :

بـه شرط این کـه دو فردی کـه از لحاظ عقلی بالغ هستند و عدم تعصب فکری دارند ودر رابطه خود احترام دو سویه و مشورت در کارها دارا هستند تفاوت هاي‌ فرهنگی میتواند رسومات جالبی میان آن دو شخص باشد کـه برگرفته از فرهنگ انان اسـت .

جدیدترین مطالب سایت