رسوم نخ نما شده در ازدواج

رسوم نخ نما شده در ازدواج

رسوم نخ نما شده در ازدواج

 
از صدای ونگ ونگ گریه بچه کلافه شده بود؛ با حرص، روسری را که بر روی سرش افتاده بود، مرتب کرد و بعد بی تفاوت چند ضربه به صورتش زد و در گوشه ای نشست و به با نوزادش شروع به گریه کرد و به خود لعنت فرستاد…
 
فقط ۱۷ سال داشت ولی به زنان ۳۰ ساله می ماند، ۱۳ سالش بود که عاشق پسر همسایه شد و با وجود مخالفت خانواده به خانه بخت آمد… حالا هر وقت که بچه مدرسه ای ها را می بیند که کیف بدست به مدرسه می روند دلش غنج می رود ولی خود کرده را تدبیر نیست.
 
ازدواج در سنین پایین به دو صورت اجبار خانواده ها و فشار خود افراد بدلیل درگیری عاطفی رخ می دهد که در هر دو صورت این عروس و داماد های کوچک هستند که گرفتار مشکل می شوند.
 
البته امروزه ازدواج به صورت اجبار خیلی کمرنگ تر از گذشته شده است و در حالت دوم خانواده ها از ترس آبرو تن به خواسته کودکشان، نه ببخشید فرزندشان می دهند و آن ها در کمال کم تجربگی و با خیالی باطل پا در راهی می گذارند که برگشتی در آن لااقل در فرهنگ ایرانی وجود ندارد.
 
محمد علی الستی، استاد علوم ارتباطات اجتماعی با بیان این مطلب که پاسخ به نیازها و خواسته ها هدف نهایی از ازدواج است، می گوید: افراد بنابر شرایط و مقتضیات محیط پیرامون خود در یک سنی ازدواج می کنند. به عقیده برخی از مردم زن هر چه کم سن و سال تر باشد زندگی با او راحت تر است.
 
به طوری که بیشتر مادران تمایل دارند عروسی کم سن و سال داشته باشند تا به روش خود وی را تربیت(!!) کنند و او را زیر سیطره خود بگیرند و عده ای از مردم نیز عقیده دارند ازدواج در سنین پایین باعث می شود که فرزندشان دنبال کارهای خلاف نرود.
 
بنا بر این گزارش برخی نیز هستند که پا را از این هم فراتر گذاشته اند و سن کم ازدواج را برای این می دانند که دو طرف با خصوصیات اخلاقی و روحی همدیگر آشنا شده و با یکدیگر بزرگ می شوند!
 
در زمان های نه چندان دور ازدواج در سنین کم یک هنجار محسوب می شد و معمولا عده ای از زنان خیر خواه، دختران دم بخت را به مادرهایی که پسرهای آماده ازدواج داشتند، معرفی می کردند…
 
 
الستی درباره ازدواج در سنین پایین می گوید، ازدواج در سن کم در شرایط اجتماعی خاصی شکل می گیرد و به هیچ عنوان نمی توان آن را محکوم کرد اما باید این واقعیت را نیز پذیرفت افرادی که در سنین خیلی پایین ازدواج می کنند، راه و روش همسرداری و زندگی را نمی دانند و معمولا در سال های بعد نارضایتی خود را از این اقدام اعلام می کنند.