علت ازدواج بانوان زیبا با آقایان بد قیافه چیست ؟

علت ازدواج بانوان زیبا با آقایان بد قیافه چیست ؟

طبق تحقیقات جالب روان شناسی خانمها تمایل بـه ازدواج با مردانی دارند کـه از لحاظ ظاهری از آن ها پایین‌تر باشند. در جامعه اي کـه آمار طلاق بـه شدت افزایش یافته از قضا ازدواج هایي کـه در ان زن از نظر ظاهری بهتر از مرد اسـت، بسیار پردوام تر اسـت و مثبت تر اسـت.تصور محققان از دلیل ان این اسـت کـه مردها اهمیت زیادی بـه زیبایی می دهند درحالیکه خانمها بیشتر میخواهند همسری داشته باشند کـه بـه خوبی از آن ها حمایت کند.

 

چرا زنان زیبا با مردان بد قیافه ازدواج می کنند

مطالعات نشان می‌ دهند باوجود این کـه این دیدگاه ها کاملا شخصی و ذهنی هستند اما برخی از استانداردهای جهانی، از جمله چشمان بزرگ، بیبی فیس بودن، چهره‌ هاي‌ متقارن، چهره هاي‌ بـه نسبت متوسط و نسبت کمر و باسن در مردان در مقایسه با زنان وجوددارد.

 

بـه گفته محققان، جذابیت فیزیکی شوهران اهمیت زیادی برای زنان ندارد. ان‌ها می گویند کـه زنان بـه دنبال شوهران حامی و پشتیبان هستند.مردی کـه ظاهر پایینتری نسبت بـه زن خود دارد،چیزی بیشتر از انچه کـه انتظارش را داشته در اختیار دارد، بـه همین خاطر سخت تلاش می کند تا ان را حفظ کند و رابطه را پابرجا نگه دارد.

 

از همین رو تمایلات زنان بـه مردان با ظاهر پایین تر بیشتر اسـت.دن آریلی استاد اقتصادی رفتاری دانشگاه تنسی میگوید: مرد‌ها بـه دنبال حامی نیستند و بـه زیبایی اهمیت میدهند، اما زنها، همسری می‌خواهند کـه بـه خوبی از ان‌ها حمایت کند. انها بیشتر از ظاهر، بـه قد و درآمد مرد توجه میکنند.

 

چرا زنان زیبا با مردان بد قیافه ازدواج می کنند

 


مطلب مشابه: جالب ترین آداب و رسوم ازدواج در سراسر دنیا


 

تحقیقات بر روی زوج های جوان

تحقیقات گذشته نشان داده اسـت کـه افراد با ظاهر بسیار زیبا بـه سمت هم جذب می‌شوند و وقتی باهم رابطه برقرار میکنند، رابطه شان بسیار عالی خواهد شد.اخیرا تحقیقاتی صورت گرفته کـه نشان میدهد ظاهر پس از جذب اولیه اهمیت ان متفاوت می‌شود.

 

در تحقیقات جدید دانشگاه تنسی، زیر نظر پرفسور جیمز مک نالتی،کـه بر روی ۸۲ زوج جوان با ماینگین سنی 20 سال کـه حدود 6 ماه قبل ازدواج کرده بودند انجام شد در بخشی از این برنامه تحقیقاتی،محققان از هر زوج فیلم برداری کردند کـه دراین فیلم ها هر یک از افراد ۱۰ دقیقه با شریک خود در مورد یک مشکل شخصی صحبت کرد.

 

فیلم هاي‌ ضبط شده برای بررسی میزان پشتیبانی همسران از یک دیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند کـه بیش تر در برگیرنده اهدافی مانند سالم غذا خوردن، پیدا کردن شغل جدید و ورزش کردن بود.نتیجه، شوهران را بـه دو گروه تقسیم میکرد؛ منفی و مثبت.

 

تحقیقات بر روی زوج های جوان

 

«این مشکل توست و خودت باید حلش کنی» و یا «من با توام، کاری از دستم برمی آید برایت انجام بدهم؟» دو پاسخ متفاوتی کـه از آن ها دریافت شد؛ زن هایي کـه از همسرانشان زیباتر بودند، بیشتر پاسخ مثبت را دریافت می‌کردند و بـه همین شکل نیز پاسخ می دادند.یک گروه از محققان جذابیت هاي‌ ظاهری هر زوج را بین 1 تا 10 کدگذاری کردند کـه قاعدتا عدد 10 بیانگر بهترین و کامل ترین ظاهر بود.

تقریبا دریک سوم زوج ها، زیبایی زنها بیشتر بوده، دریک سوم جذابیت مرد بیشتر بوده و سایر زوج ها ظاهری تقریبا هم ردیف داشتند.بـه طور کل، در مواردی کـه زن ظاهر بهتری نسبت بـه مرد داشت، زن و مرد مثبت تر رفتار می‌کردند.

 

تحقیقات بر روی زوج های جوان

حساسیت آقایان نسبت به زیبایی خانم ها

مردها حساسیت زیادی بـه زیبایی خانمها دارند. زنها بیشتر بـه قد و درآمد مردها اهمیت می دهند.در زوج هایي کـه مرد ظاهر بهتری نسبت بـه زن داشت، هردو طرف چندان حمایت کننده نبودند. یکی از محققان این تحقیق میگوید کـه زنها طبق معمولً درجه حمایتی کـه از طرف مرد دریافت میکنند را بـه خود او منعکس می‌کنند.

 

مردی کـه ظاهر پایینتری نسبت بـه زن خود دارد، چیزی بیشتر از انچه کـه انتظارش را داشته در اختیار دارد بـه همین خاطر همه ی تلاشش را می کند تا ان رابطه را پابرجا نگه دارد.مردهایی کـه ظاهر بهتری نسبت بـه همسران خود دارد، طبیعتاً بـه زن هایي زیباتر از همسر کنونیشان دسترسی دارند و ایده مرغ همسایه غازه ممکن اسـت باعث کمتر کردن تعهد انها نسبت بـه ازدواجشان شود.

 

حساسیت آقایان نسبت به زیبایی خانم ها

محققان عقیده دارند کـه جذابیت ظاهری شوهرها برای خانمها اهمیت چندانی ندارد، درعوض زنها بـه دنبال مردهایی هستند کـه بتوانند بـه خوبی از انها حمایت کنند.پس بـه نظر می‌رسد کـه ان ازدواج ناجور و نابرابر ازدواج عالی باشد.زنانی کـه بـه دنبال یک همسر مادام العمر هستند، طبق معمول مردی را کـه از ان ها در سطح پایین تری قرار دارد؛ انتخاب میکنند.

 

تحقیقات جدید نیز نشان میدهد در بین زوج هایي کـه زن از همسر خود بهتر بـه نظر می‌رسد؛ نسبت بـه سایر زوج ها زندگی بهتر و پشتیبانی بیش تری از یک دیگر دیده میشود.محققان گمان میکنند کـه مردان ارزش زیادی برای زیبایی قائل هستند، در حالی کـه زنان نسبت بـه داشتن همسر حامی علاقه بیش تری دارند.

 

حساسیت آقایان نسبت به زیبایی خانم ها

 

در پایان

بـه طور کلی زیبایی کاملا امری سلیقه ایست و نمی توان با یک دیگر مقایسه کرد. بـه طور مثال ملاک زیبایی از نظر یک خانوم ممکن اسـت بلند قد باشد اما از نظر خانوم دیگری چندان اهمیت نداشته باشد.با همه ی این تفاسیر طبق تحقیقات صورت گرفته خانمها چندان زیبایی ظاهری مرد برایشان اهمیت ندارد و عموما بـه تعهد و پایبندی مرد اهمیت می دهند از این رو زنان شاید با مردانی ازدواج کنند کـه از لحاظ ظاهری بسیار از ان ها پایین‌تر باشند اما معرفت داشته باشند.

جدیدترین مطالب سایت