50 مدل تزیین سفره هفت سین | فلسفه سفره هفت سین

مجموعه : هنر و هنرمند
50 مدل تزیین سفره هفت سین | فلسفه سفره هفت سین

تزیین سفره هفت سین در نوروز باستانی

یکی از جذاب ترین سنت هاي قدیمی ایرانی برای سال جدید و عید نوروز ، انداختن سفره هفت سین است. در اینجا 50 نمونه از تزیین سفره هاي هفت سین را برای شما آماده کرده ایم.

50 مدل تزیین سفره هفت سین 1402 | فلسفه سفره هفت سین

50 مدل تزیین سفره هفت سین 1402 | فلسفه سفره هفت سین

سفره هفت سین آبی رنگ

50 مدل تزیین سفره هفت سین 1402 | فلسفه سفره هفت سین

سفره هفت سین بزرگ

50 مدل تزیین سفره هفت سین 1402 | فلسفه سفره هفت سین

50 مدل تزیین سفره هفت سین 1402 | فلسفه سفره هفت سین

 

سفره هفت سین شیک و مجلسی 

50 مدل تزیین سفره هفت سین 1402 | فلسفه سفره هفت سین

سفره هفت سین برای تازه عروس

50 مدل تزیین سفره هفت سین 1402 | فلسفه سفره هفت سین

تزیین سفره هفت سین با ایده های جدید و زیبا

50 مدل تزیین سفره هفت سین 1402 | فلسفه سفره هفت سین

 

50 مدل تزیین سفره هفت سین 1402 | فلسفه سفره هفت سین

تزیین سفره هفت سین سنتی

50 مدل تزیین سفره هفت سین 1402 | فلسفه سفره هفت سین

خوشگل ترین سفره هفت سین سال 

50 مدل تزیین سفره هفت سین 1402 | فلسفه سفره هفت سین

 

50 مدل تزیین سفره هفت سین 1402 | فلسفه سفره هفت سین

 

50 مدل تزیین سفره هفت سین 1402 | فلسفه سفره هفت سین

50 مدل تزیین سفره هفت سین 1402 | فلسفه سفره هفت سین

50 مدل تزیین سفره هفت سین 1402 | فلسفه سفره هفت سین

سفره هفت سین ساده و شیک

50 مدل تزیین سفره هفت سین 1402 | فلسفه سفره هفت سین

50 مدل تزیین سفره هفت سین 1402 | فلسفه سفره هفت سین

50 مدل تزیین سفره هفت سین 1402 | فلسفه سفره هفت سین

50 نمونه مدل تزیین سفره هفت سین

50 مدل تزیین سفره هفت سین 1402 | فلسفه سفره هفت سین

50 مدل تزیین سفره هفت سین 1402 | فلسفه سفره هفت سین

تزیین سفره هفت سین سنتی برای نوروز 

50 مدل تزیین سفره هفت سین 1402 | فلسفه سفره هفت سین

50 مدل تزیین سفره هفت سین 1402 | فلسفه سفره هفت سین

تزیین سفره هفت سین سنتی برای نوروز 

50 مدل تزیین سفره هفت سین 1402 | فلسفه سفره هفت سین

50 مدل تزیین سفره هفت سین 1402 | فلسفه سفره هفت سین

50 مدل تزیین سفره هفت سین 1402 | فلسفه سفره هفت سین

50 مدل تزیین سفره هفت سین 1402 | فلسفه سفره هفت سین

تزیین سفره هفت سین سنتی برای نوروز 

50 مدل تزیین سفره هفت سین 1402 | فلسفه سفره هفت سین

50 مدل تزیین سفره هفت سین 1402 | فلسفه سفره هفت سین

50 مدل تزیین سفره هفت سین 1402 | فلسفه سفره هفت سین

50 مدل تزیین سفره هفت سین 1402 | فلسفه سفره هفت سین

50 مدل تزیین سفره هفت سین 1402 | فلسفه سفره هفت سین

 

50 مدل تزیین سفره هفت سین 1402 | فلسفه سفره هفت سین

 

50 مدل تزیین سفره هفت سین 1402 | فلسفه سفره هفت سین

 

50 مدل تزیین سفره هفت سین 1402 | فلسفه سفره هفت سین

50 مدل تزیین سفره هفت سین 1402 | فلسفه سفره هفت سین

 

50 مدل تزیین سفره هفت سین 1402 | فلسفه سفره هفت سین

 

50 مدل تزیین سفره هفت سین 1402 | فلسفه سفره هفت سین

 

50 مدل تزیین سفره هفت سین 1402 | فلسفه سفره هفت سین

زیباترین سفره های هفت سین 

50 مدل تزیین سفره هفت سین 1402 | فلسفه سفره هفت سین

50 مدل تزیین سفره هفت سین 1402 | فلسفه سفره هفت سین

 

فلسفه سفره هفت سین

در آیین‌هاى باستانى ایران براى هر جشن «خوانی یا سفره اي » گسترده مى‌شد که داراى انواع خوراکى‌ها بود. سفره نوروزى «هفت سین» نام داشت و مى‌بایست از بقیه سفره ها رنگین تر باشد.

 

سفره هفت سین مــعــمـولاً چـندســاعــت مانــده به زمان تـــحویل ســـــال نو آمـــاده بودو بر صفحه اى بلندتر از سطح زمین چیده مى شد. همچنین میزدپان «MAYZADPAN» به منظور پخش کردن خوراکى‌ها در کنار سفره گماشته مى‌شد. سفره هفت سین نوروزی برپایه شماره مقدس هفت بنا شده بود.

50 مدل تزیین سفره هفت سین 1402 | فلسفه سفره هفت سین

در بسیارى از منابع تاریخى آمده است که «سفره هفت سین» نخست «سفره هفت شین» بوده و بعد ها به این نام تغییر یافته است.

 

شمع، شراب ، شیرینى ، شهد «عسل» ، شمشاد، شربت و شقایق یا شاخه نبات، اجزاى تشکیل دهنده سفره هفت شین بودند. برخى دیگر به وجود «هفت چین» در ایران پیش از اسلام اعتقاد دارند. سخنران جامعه زرتشتى در این باره مى گوید: «در زمان هخامنشیان در نوروز به روى هفت ظرف چینى غذا مى‌گذاشتند که به آن هفت چین یا هفت چیدنى مى گفتند.

50 مدل تزیین سفره هفت سین 1402 | فلسفه سفره هفت سین

بعد ها در زمان ساسانیان هفت شین رسم متداول مردم ایران شد و شمشاد در کنار بقیه شین هاى نوروزى، به نشانه سبزى و جاودانگى برسر سفره قرارگرفت. بعد از سقوط ساسانیان وقتى که مردم ایران اسلام را پذیرفتند، سعى کردند که سنت‌ها و آیین‌هاى باستانى خودرا هم حفظ کنند.

 

بهمین دلیل، چون در دین اسلام «شراب» حرام اعلام شده بود، انها، خواهر و همزاد شراب راکه »سرکه» مى شد انتخاب کردند و آن گونه شین به سین تغییر پیداکرد.»

50 مدل تزیین سفره هفت سین 1402 | فلسفه سفره هفت سین

امروزه سفره هفت سین را روی زمین یا روی میز پهن میکنند و هنگام تحویل سال نو اعضای خانواده دور سفره هفت سین جمع میشوند و برای داشتن سالی پر از شادی و خیرو برکت دعا میکنند.

 

بعضی سفره هفت سین را در مدت سیزده روز نوروز نگه می‌دارند ودر پایان این دوره، در روز سیزده نوروز، سبزه ي سفره هفت سین رابه آب می دهند.

 

هفت جزء سفره هفت سین:

سمنو: سمبل زایش و بارورى گیاهان است و از جوانه هاى تازه رسیده گندم تهیه مى شود.

سیب: هم سمبل مهر و مهرورزی.

سنجد: سمبل عشق و دلباختگى است و از مقدمات اصلى تولدو زایندگى. عده اى عقیده دارند که بوى برگ و شکوفه درخت سنجد محرک عشق است!

50 مدل تزیین سفره هفت سین 1402 | فلسفه سفره هفت سین

سبزه: سمبل شادابى و سرسبزى و نشانگر زندگى بشر و پیوند او با طبیعت است.

 

درگذشته سبزه ها رابه تعداد هفت یا دوازده که شمار مقدس برج هاست در قاب هاى گرانبها سبز مى کردند. در دوران باستان درکاخ پادشاهان ۲۰ روز پیش ازنوروز دوازده ستون را از خشت خام برمى آوردند و بر هریک از آن ها یکى از غلات را مى کاشتند و خوب روییدن هریک رابه فال نیک مى گرفتند و برآن بودند که آن دانه درآن سال پربار خواهدبود. در روز ششم فروردین آن ها را مى چیدند و به نشانه برکت و بارورى در تالارها پخش مى کردند.

 

سماق و سیر : سمبل چاشنى و محرک شادى در زندگى به شمار مى روند. اما غیر از این گیاهان و میوه هاى سفره نشین، خوان نوروزى اجزاى دیگرى هم داشته است: در این میان « تخم مرغ» سمبل زایش و آفرینش است و نشانه اى از نطفه و نژاد. «آینه» سمبل روشنایى است و حتما باید در بالاى سفره جاى بگیرد. «آب و ماهى» نشانه برکت در زندگى هستند. ماهى بعنوان نشانه اسفندماه بر سفره گذاشته مى شود.

 

سکه: که نمادى از خیر و برکت و درآمد است.

50 مدل تزیین سفره هفت سین 1402 | فلسفه سفره هفت سین

شاخه هاى سرو، دانه هاى انار، گل بیدمشک، شیر نارنج، نان و پنیر، شمعدان و… را هم مى توان جزو اجزاى دیگر سفره هفت سین دانست.

«کتاب مقدس» هم یکى از پایه هاى اصلى سفره هفت سین است و براساس آن هرخانواده اى به تناسب مذهب خود، کتاب مقدسى راکه قبول دارد بر سفره مى گذارد.

 

چنانچه مسلمانان قرآن، زرتشتیان اوستا و کلیمیان تورات را بر بالاى سفره‌هایشان جاى مى‌دهند.

بر سر سفره هفت سین زرتشتیان در کنار اسپند و سنجد، « آویشن» هم دیده مى شود که به گفته موبد فیروزگرى خاصیت ضدعفونى کننده و دارویى دارد و به نیت سلامتى و بیشتر به حالت تبریک بر سر سفره هفت سین گذاشته مى شود.

 

حتما بخوانید :

جدید ترین تزیینات سفره هفت سین بسیار زیبا

ایده های ناب برای تزئین سفره هفت سین

آموزش تزیین ظروف سفره هفت سین

جدیدترین مطالب سایت