عکس نوشته برای تبریک عید مبعث | تبریک عید مبعث جدید

عکس نوشته برای تبریک عید مبعث | تبریک عید مبعث جدید

مجموعه تصاویر زیبا مناسب تبریک عید مبعث

ضمن تبریک روز عید مبعث بـه تمامی مسلمانان دراین مطلب از سایت تالاب بـه مناسبت روز زیبا و پر برکت برگزیده شدن حضرت محمد بـه پیامبری از جانب خداوند مجموعه عکسهای کارت پستالی باکیفیت قرار داده شده اسـت شمارا بـه دیدن این عکسهای دعوت می‌کنیم همراه ما باشید.

 

خلاصه ایی از واقعه عید مبعث و تاریخ آن

واژه بعثت بـه معنی انتخاب شدن می‌باشد و روز مبعث بـه همین علت نامگذاری شده اسـت زیرا دراین روز حضرت محمد «ص» از طرف خدا بـه پیامبری مبعوث شدند . ایشان در چهل سالگی بـه این درجه از مقام الهی دست یافتند .

 

در باورهای اهل سنت این روز در شب ۲۱ ماه رمضان عنوان شده اسـت اما بـه دلیل نامعلوم بودن تاریخ ان و سندیت نداشتن مبعث نزد اهل سنت جشن گرفته نمی شود.

 

حضرت محمد«ص» در شهر مکه ودر غار حرا بـه پیامبری مبعوث شدند. غار حرا در یکی از کوه هاي‌ اطراف شهر مکه واقع شده اسـت کـه محل پرستش پیامبر «ص» نیز بوده اسـت .

 

 

عکس نوشته برای تبریک عید مبعث 1402 | تبریک عید مبعث جدید

عکس نوشته تبریک عید مبعث | تصویر تبریک عید مبعث

عکس نوشته برای تبریک عید مبعث 1402 | تبریک عید مبعث جدید

عکس نوشته برای تبریک عید مبعث 1402 | تبریک عید مبعث جدید

عکس نوشته برای تبریک عید مبعث 1402 | تبریک عید مبعث جدید

عکس نوشته برای تبریک عید مبعث 1402 | تبریک عید مبعث جدید

 تبریک عید مبعث

عکس نوشته برای تبریک عید مبعث 1402 | تبریک عید مبعث جدید

عکس نوشته برای تبریک عید مبعث 1402 | تبریک عید مبعث جدید

متن تبریک عید مبعث

عکس نوشته برای تبریک عید مبعث 1402 | تبریک عید مبعث جدید

عکس نوشته برای تبریک عید مبعث 1402 | تبریک عید مبعث جدید

 

عکس نوشته برای تبریک عید مبعث 1402 | تبریک عید مبعث جدید

عکس تبریک عید مبعث

عکس نوشته برای تبریک عید مبعث 1402 | تبریک عید مبعث جدید

عکس نوشته برای تبریک عید مبعث 1402 | تبریک عید مبعث جدید

عکس نوشته برای تبریک عید مبعث 1402 | تبریک عید مبعث جدید

عکس نوشته برای تبریک عید مبعث 1402 | تبریک عید مبعث جدید

عکس نوشته تبریک عید مبعث

عکس نوشته برای تبریک عید مبعث 1402 | تبریک عید مبعث جدید

عکس نوشته برای تبریک عید مبعث 1402 | تبریک عید مبعث جدید

عکس نوشته برای تبریک عید مبعث 1402 | تبریک عید مبعث جدید

عکس نوشته برای تبریک عید مبعث 1402 | تبریک عید مبعث جدید

عکس نوشته برای تبریک عید مبعث 1402 | تبریک عید مبعث جدید

عکس نوشته برای تبریک عید مبعث 1402 | تبریک عید مبعث جدید

عکس نوشته برای تبریک عید مبعث 1402 | تبریک عید مبعث جدید

عکس نوشته برای تبریک عید مبعث 1402 | تبریک عید مبعث جدید

تبریک عید مبعث

عکس نوشته برای تبریک عید مبعث 1402 | تبریک عید مبعث جدید

عکس نوشته برای تبریک عید مبعث 1402 | تبریک عید مبعث جدید

عکس نوشته برای تبریک عید مبعث 1402 | تبریک عید مبعث جدید

عکس نوشته برای تبریک عید مبعث 1402 | تبریک عید مبعث جدید

عکس نوشته برای تبریک عید مبعث 1402 | تبریک عید مبعث جدید

عکس نوشته برای تبریک عید مبعث 1402 | تبریک عید مبعث جدید

عکس نوشته برای تبریک عید مبعث 1402 | تبریک عید مبعث جدید

عید مبعث بر تمامی مسلمین جهان مبارک 

جدیدترین مطالب سایت