ماسک های حیوانی که با خلاقیت و هنر ساخته شده اند

مجموعه : هنرهای دستی
ماسک های حیوانی که با خلاقیت و هنر ساخته شده اند

برای ساخت این ماسک های حیوانی کمی خلاقیت و هنر نیاز است. این ماسک های حیوانی خلاقانه از تکه های کوچک کاغذ ساخته شده اند.

 

هنرمند خلاق املی هایپولایت طراح جوان این ماسک های حیوانات را با استفاده از صد ها تکه کاغذ کوچک طراحی کرده است. او می گوید که من طبیعت را دوست دارم و برای طراحی هایم بیشتر از حیوانات و زیستگاه طبیعی آن ها الهام می گیرم.

 

ماسک های حیوانی که با خلاقیت و هنر ساخته شده اند

ماسک های زیبا

ماسک های حیوانی که با خلاقیت و هنر ساخته شده اند

ماسک های خلاقانه حیوانات

ماسک های حیوانی که با خلاقیت و هنر ساخته شده اند

ماسک های زیبای حیوانی

ماسک های حیوانی که با خلاقیت و هنر ساخته شده اند

ماسک حیوانات با خلاقیت و هنر

ماسک های حیوانی که با خلاقیت و هنر ساخته شده اند

ماسک های زیبا و خلاقانه حیوانی

ماسک های حیوانی که با خلاقیت و هنر ساخته شده اند

ماسک های زیبای حیوانات

ماسک های حیوانی که با خلاقیت و هنر ساخته شده اند

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

 

جدیدترین مطالب سایت