مجموعه : هنرهای دستی
بروزرسانی : 21 مرداد 1394

مراحل ساخت یک پروانه جورابی زیبا

مراحل ساخت یک پروانه جورابی زیبا

وسایل مورد نیاز ساخت پروانه تزیینی یخچال :
سیم
پارچه جورابی
نخ
چسب حرارتی
دم باریک و سیم چین و قیچی
سنگهای تزیینی و اکلیل

مراحل ساخت یک پروانه جورابی زیبا
وسایلی که برای ساخت پروانه های تزیینی لازم دارید

مراحل ساخت پروانه تزیینی :

مراحل ساخت یک پروانه جورابی زیبا
مراحل ساخت یک پروانه جورابی زیبا

برای ساخت بال های پروانه ابتدا سیم را به دور یک استوانه مثلا قوطی می پیچیم

مراحل ساخت یک پروانه جورابی زیبا

با دست به بال های پروانه شکل مورد نظرمان را می دهیم

مراحل ساخت یک پروانه جورابی زیبا

اضافی سیم را برش می زنیم ، سر سیم را چند دور ، می پیچیم تا محکم شود

مراحل ساخت یک پروانه جورابی زیبا

2 تا بال بزرگ و 2 بال کوچک درست می کنیم

4 بال درست می کنیم 2 تا بزرگ برای قسمتهای بالایی بال ها و 2 تا کوچکتر برای قسمت پایینی بال های پروانه .

مراحل ساخت یک پروانه جورابی زیبا

2 تکه سیم همسایز هم برش می زنیم و با دمباریک بالای سیم را برای شاخک های پروانه فرم می دهیم

مراحل ساخت یک پروانه جورابی زیبا

پارچه جورابی را روی سیم های فرم گرفته بکشید و با نخ محکم کنید

پارچه جورابی را به روی سیم های فرم گرفته برای بالها می کشیم، ( پارچه را بین انگشت اشاره و شست بگیرید سیم را داخل پارچه قرار بدهید و بکشید و با نخ محکم پایین بال را ببندید و بعد پارچه اضافی را قیچی کنید . )

مراحل ساخت یک پروانه جورابی زیبا

برای بدن سیم را به دور یک قسمت از همان سیم بپیچید

یک تکه سیم 2 برابر اندازه بدن پروانه برش بزنید و به شکل بیضی در بیاورید که یک دایره کوچک ، سر پروانه و بقیه بدن پروانه باشد .

مراحل ساخت یک پروانه جورابی زیبا

به روی ۴ بال پروانه پارچه می کشیم کمی از سیم باید بیرون باشد تا بتوان بال را به بدنه پروانه وصل کرد

مراحل ساخت یک پروانه جورابی زیبا

بالها و شاخکها را به بدن پروانه وصل کنید

مراحل ساخت یک پروانه جورابی زیبا

با اکلیل پروانه را تزیین می کنیم

مراحل ساخت یک پروانه جورابی زیبا

بعد از تکمیل شدن پروانه با کمک مهره های و سنگهای تزیینی و چسب و اکلیل پروانه تان را زیباتر کنید

با پنبه بدن پروانه را شکل بدهید و بعد یک روکش از پارچه به روش بدوزید ، می توانید از مهره های رنگی برای بدن پروانه  استفاده کنید .
برای نوک شاخکها هم از مهره و یا پنبه که گلوله کردید و با چسب به اکلیل آغشته کردید استفاده کنید .

از این پروانه های تزیینی می توانید در جاهای مختلف استفاده کنید. اگر یک آهنربای کوچک به زیر پروانه وصل کنید برای تزیین یخچال آشپزخانه می توانید استفاده کنید.

اینم چند نمونه متفاوت

مراحل ساخت یک پروانه جورابی زیبا
 
مراحل ساخت یک پروانه جورابی زیبا
 
مراحل ساخت یک پروانه جورابی زیبا
 
 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت