بی رحم ترین پادشاهان جهان (عکس)

بی رحم ترین پادشاهان جهان (عکس)

بی رحم ترین پادشاهان جهان چه کسانی بودند؟

بـه اعتقاد تاریخ نویسان، تاریخ بشری خیلی پیچیده‌تر از ان چیزی‌ اسـت کـه قسمت هایي از ان را درکتاب هاي‌ تاریخی میخوانیم.

با این حال چنانچه نگاهی بـه همین مدارک کم بیندازیم،با شخصیت‌هاي‌ گوناگونی مواجه میشویم کـه تا نام هاي‌ آنان همیشه در ذهن ها باقی خواهد ماند.

 

بعضی از آنان اشخاصی دوست داشتنی در دوره خود بودند. در مقابل اشخاص دیگری بی‌رحم و ستمگر هستند.

 

باlمجله تالاب باشید تا با تعدادی از آن ها آشنا شوید.

بی رحم ترین پادشاهان جهان (عکس)

شاه لئوپلد دوم

شاه لئوپلد دوم سلطان بلژیک بود کـه درسال ۱۸۶۵ پس از پدرش بر تخت نشسته و تا هنگام مرگ بر این کشور فرمانروایی کرد.

قلمرو حکمرانی لئوپلد، کشور آزاد کنگو بود کـه ان را در آفریقا زیر سلطه خود درآورده بود.

 

او توانست با گردآوری عاج فیل از این کشور بـه ثروت بسیار زیادی برسد.

وی بعد از فهمیدن ارزش کائوچو افراد دهکده را وادار بـه گردآوری شیره کائوچو می کرد.

ان‌ها باید هرروز مقدار معلومی از شیره درختان را بـه ماموران می‌دادند، وگرنه دست‌هاي‌ ان‌ها قطع می‌ گردید.

 

وی ارتش ترس و رعب عمومی بـه راه انداخته بود کـه بـه دست تعداد زیادی از اشرار اداره میشد.

این دسته هرروز بـه بهانه‌هاي‌ گوناگون مردم کنگو را بـه قتل می‌رساندند. مطابق آمار میان ۳ تا ۵ میلیون کنگویی در دوره پادشاهی این ستمگر جان خودرا از دست دادند.

دولت بلژیک درسال ۱۹۰۸ مالکیت کنگو را از لئوپلد گرفت و زیر سرپرستی خود قرار داد، ولی لئوپلد برای کار‌هاي‌ وحشیانه اش هیچوقت مجازات نشد.

بی رحم ترین پادشاهان جهان (عکس)

ملکه وو

ملکه وو از اکتبر 690 تا فوریه 705 بر چین فرمانروایی می کرد. وی تنها زن در طی تاریخ چین اسـت کـه بـه حکمرانی رسید.

ملکه وو باوجود این کـه یک زن بود ولی خیلی شرور و خونخوار بودو هر شخصی را کـه در مقابل دستوراتش ایستادگی می کرد بـه قتل می‌رساند.

 

شکنجه، اعدام و اجبار زندانی ها بـه خودکشی از جمله جنایت هاي‌ شایعی بود کـه ملکه دستور اجرای ان را صادر کرد.

وی همه ی مخالفان خود از جمله ملکه قبل از خود یعنی وانگ را بـه قتل میرساند یا فرمان تبعید آن ها را داد.

 

ملکه وو حتی دستور کشتن خواهرزاده و برادرزاده هایش را هم داد و دختر تازه متولد شده اش را هم کشت.

او حتی اعضای خانواده اش از جمله پسرانش را هم تبعید کرد و حتی بـه یکی از آن ها فرمان خودکشی داد.

 

این ملکه جنایتکار در دوران فرمانروایی اش بر چین، اشخاص زیادی را مسموم کرد، بـه دار آویخت یا بـه قتل رساند و حتی بـه دستور او بینی، گوش، دستها و پاهایشان را بریدند.

ملکه وو در دسامبر 705 هنگامی کـه 81 سال داشت از دنیا رفت.

بی رحم ترین پادشاهان جهان (عکس)

امپراتوریه کین شی هوانگ

کین شی هوانگ اولین امپراتور چین بود کـه از سال 221 تا 210 قبل از میلاد مسیح «ع» بر چین فرمانروایی کرد.

وی پادشاهی با اختلالات روانی و بـه شدت شرور بود.

کین شی در یازده سال حکمرانی اش بیشتر از 120 هزار خانواده را وادار کرد تا خانه هایشان را رها کنند.

 

او فرمان داد تا تقریباً تمام نوشته ها و کتاب هایي کـه در چین وجود داشت را بسوزانند و صدها نفر از چینی هایي کـه مشغول تحصیل بودند را سوزاند یا گردن زد.

کین شی برای این کـه بتواند هر چه بیشتر بر مردم مسلط شود، مالیات ها را بـه ویژه برای کشاورزها بیشتر کرد.

 

در زمان فرمانروایی او میلیونها مرد بـه کار گرفته شدند تا جاده اي بـه طول بیش از 500 کیلومتر ساخته شود.

او امپراتوری بود کـه دیوار چین و دیگر سازه هاي‌ معماری را بـه وجود آورد ولی بـه جای ان صدها نفر دراین راه، جان خودرا از دست دادند.

 

کین خیلی دوست داشت هیچوقت نمیرد ؛ برای همین زمانی کـه دانشمندان و کیمیاگران دربار نتوانستند راهی برای اینکار پیدا کنند، فرمان داد 480 نفر از انها را زنده بـه گور کنند.

کین می‌ترسید حتی بعد از مرگ هم مورد هجوم دشمنان خود قرار گیرد برای همین فرمان داد تا آرامگاه اي بزرگ بسازند کـه برای ساختنش 700 هزار کارگر مورد نیاز بود.

گفته می‌شود کـه او بیشتر از یک میلیون نفر را در زمان حکومتش کشت. کین شی هوانگ در سپتامبر 210 قبل از میلاد مسیح «ع» درگذشت.

بی رحم ترین پادشاهان جهان (عکس)

چنگیز خان

نمیشود در لیست بی رحم ترین ها نام چنگیز خان در ان لیست نباشد.

چنگیزخان کـه اسم اصلی اش ” تموچین” بود بنیان گذار بیرحم امپراتوری بزرگ مغول بوده اسـت.

امپراطوری مغول بـه یکی از بزرگترین امپراطوری ها پس از مرگش تبدیل شد.

 

چنگیز خان قدرت خیلی زیادی داشت و بـه علت خوی وحشی و قدرت بسیارش قتل هاي‌ وحشتناکی را انجام داد و بـه گفته ي بعضی تاریخ نویسان در طی کشورگشایی او 40 میلیون نفر جان خودرا از دست دادند کـه بیشتر از 1 میلیون نفر آن ها ایرانی بودند کـه بـه وسیله نیروهای چنگیز سراز بدنشان جدا شدند.

 

بی رحم ترین پادشاهان جهان (عکس)

نرون

نرون یکی از ستمگر ترین و خونخوارترین امپراتوران تاریخ و خواهرزاده کالیگولای وحشی بود.

برای نرون پادشاهی و قدرت خیلی اهمیت بسیاری داشت کـه بـه علت ان حتی مادر و همسران خودرا هم کشت.

نرون مخالف خیلی سرسختی برای مسیحیان بود تا جایی کـه شهر رم را بـه آتش کشید تا آن ها را مقصر نشان دهد.

دراین آتش سوزی همه ی شهر رم از میان رفته و صدها هزار نفر از افراد بی گناه در آتش سوختند یا همه ی زندگی خودرا از دست دادند.

دراین هنگام نرون بـه بالای تپه اي رفته و با زدن چنگ، آتشی را کـه روشن کرده بود را تماشا می کرد.

 

بعد از خاموش شدن آتش، نرون کاخ جدیدی ساخت و هرروز تعدادی از افراد را بـه بهانه دست داشتن دراین آتش افروزی دستگیر و آن ها را زنده زنده جلوی حیوانات انداخته یا در آتش می سوزاند.

بعد از مدتی مردم دیگر تحمل نکردند و ضد او شورش کردند کـه این شورش با خودکشی نرون بـه آخر رسید.

بی رحم ترین پادشاهان جهان (عکس)

 

آتیلا

آتیلا یکی از بی رحم ترین پادشاهان دنیا بود کـه میان سال هاي‌ 434 تا هنگام مرگش درسال 453 بر مردم هان فرمانروایی می کرد و بزرگترین امپراتوری را در اروپا داشت.

حتی نگاه کردن بـه صورت خالکوبی و سر عجیب‌وغریب وی هم ترس در دل مردم می انداخت.

وی حتی بعد از مرگ نیز قوم وحشی بربرها را از خود بـه جا گذاشت.

آتیلا بیشتر شهر های اروپایی را گرفت.

خیلی از افراد را کشت، خانه هایشان را آتش زد و مال هایشان را تاراج می کرد.

 

افرادی کـه نمی‌خواستند جان خودرا از دست بدهند وادار بودند بـه ارتش او بپیوندند.

در دوره فرمانروایی وی میلیونها نفر جان خودرا از دست دادند یا بی خانمان شدند.

 

آتیلا بـه صورت عجیبی از دنیا رفت و هیچکس علت اصلی ان را نفهمید. برای این کـه کسی از جای خاکسپاری او باخبر نشود، فردی کـه وی را دفن کرد هم کشته شد.

بی رحم ترین پادشاهان جهان (عکس)

آدولف هیتلر

آدولف هیتلر یک سیاستگذار آلمانی بود کـه رهبر نازی بـه حساب می آمد و از سال 1933 تا 1945 حکومت می کرد.

هیتلر جنگ جهانی دوم را در اروپا شروع نمود کـه قصدش، گرفتن لهستان درسال 1939 بودو در آخر نقش خودش را در هلوکاست بـه اتمام رساند کـه بیش از 6 میلیون یهودی کشته شدند.

 

سیاست هاي‌ تبعیض نژادی و جغرافیایی او بر هیچ فردی پوشیده نیست. درسال 1945 با راه یافتن نیروهای شوروی بـه مکان او ؛ هیتلر با یک گلوله بـه زندگی خود بـه اتمام رساند

جدیدترین مطالب سایت