خرید و فروش در اینترنت

فرق آلمان نازی (هیتلر) با آلمان فعلی !!! عکس

مجموعه : عکس های دیدنی
فرق آلمان نازی (هیتلر) با آلمان فعلی !!! عکس

در حال وبگردی روزانه بودم که به سات زیر بر خوردم، همین طور که داشتم به عکس ها نگاه می کردم تفکرات یا بهتر بگم سوالات بی امانی از ذهنم عبور میکرد.

فکر می کنم باید عنوان رو المان در دو نگاه انتخاب می کردم ولی تفکر دو نگاه برام خیلی جالب تر بود.

 

در دسامبر ۱۹۳۸، سازمان کارگری رایش، اجتماعی را در شهر شمالی مجارستان ترتیب می دهد (تصویر سمت چپ).

فرق آلمان نازی (هیتلر) با آلمان فعلی !!! عکس

نیروهای نظامی آلمانی خارج از محوطه ی قلعه ی پراگ (تصویر سمت چپ).

فرق آلمان نازی (هیتلر) با آلمان فعلی !!! عکسپلکان مرگ. زندانیان مجبور بودند تا بلوک های سنگ را از ۱۹۵ پله ی ناهموار و باریک عبور دهند (تصویر سمت چپ) .

فرق آلمان نازی (هیتلر) با آلمان فعلی !!! عکس

در تصویر سمت چپ، در ابتدای رژه، Julius Streicher را می بینید. Streicher یک مقام عالی رتبه ی نازی تا پیش از جنگ جهانی دوم بود. وی موسس و ناشر روزنامه ی Der Stürmer بود که به عنصر مرکزی ماشین پروپاگاندای نازی بدل شده بود. در نهایت Streicher در ساعات آغازین ۱۶ اکتبر ۱۹۴۶ و به رای دادگاه نورمبرگ، به علت جنایت علیه بشریت به همراه نه محکوم دیگر دار زده شد.

فرق آلمان نازی (هیتلر) با آلمان فعلی !!! عکس

عقاب بزرگ و نشان آلمان نازی طراحی شده لوگوی رسمی یک ایالت (تصویر سمت چپ).

 

برچسب‌ها: ,