بروزرسانی : 27 مهر 1402

پهلوان اول ایران در زمان ناصرالدین شاه (+ تصاویر)

پهلوان اول ایران در زمان ناصرالدین شاه (+ تصاویر)

قوی ترین مردان در زمان ناصرالدین شاه

این مرد در ایران در زمان ناصرالدین شاه به علت داشتن مشکل پا به کشتی رو آورد.حاج ابراهیم یزدی معروف به يزدي بزرگ، پهلوان اول ایران و دارالخلافه قاجار در عصر ناصرالدین شاه بود که به فرمان او از یزد به تهران آمده و پس شکست حریفان، بازوبند پهلوان اولی را از ناصرالدین شاه دریافت کرده است.

پهلوان اول ایران در زمان ناصرالدین شاه (+ تصاویر)

قوی ترین مردان در زمان ناصرالدین شاه

 به گزارش تالاب:حاج ابراهیم یزدی، نوجوانی بیشتر نبود که به درد پا مبتلا شده است؛ پس از آنکه اطبا ورزش را به او توصیه کردند به کشتی رو آورد و به خاطر اندام درشت و هیکل تنومندش پشت همه پهلوانان شهر را به خاک مالیده است. آوازه پهلوان جوان وقتی 20 ساله بود به تهران رسیده است

و ناصرالدین شاه دستور داده است او را به پایتخت بیاورند. نقل شده است ابراهیم طی مسیر یزد تا تهران در همه شهرها مورد استقبال قرار گرفته است تا در شب عید نوروز سال 1266 قمری در میدان ارگ تهران به حضور شاه رسیده است. در جریان جشن های عید نوروز شاه دستور داده است

پهلوان اول ایران در زمان ناصرالدین شاه (+ تصاویر)

قوی ترین مردان در زمان ناصرالدین شاه

پهلوان جوان برای نشان دادن قدرت خود با پهلوان اول و دوم دربار یعنی پهلوان مراغه ای و شعبان سیاه کشتی بگیرد. در همان روز ابراهیم با زمین زدن دو پهلوان نامی، پهلوان اول پایتخت شد و بازوبند پهلوانی به بازویش بسته شده است. پس از آنکه بازوبند پهلوان اولی به بازوی ابراهیم بسته شد

ناصرالدین شاه امر کرده است از سراسر ایران پهلوانان نامی برای کشتی گرفتن به تهران بیایند و در حضور او با ابراهیم جوان مبارزه کنند. از آن روز هر از چندی مردان قدرتمند ولایات مختلف داوطلب کشتی می‌شدند که یکی پس از دیگری مغلوب می شدند. گفته‌ می‌شود

حاج ابراهیم در همه عمر پشتش به خاک نرسید و پس از آنکه در 50 سالگی در کشتی با پهلوان اکبرخراسانی مساوی شد بازوبند پهلوان اولی را واگذار می کند؛ او حتی در هنگام سفر شاه به روسيه نیز با كشتي‌گير روس مبارزه کرده و پیروز شد. یزدی بزرگ پس از واگذاری بازوبند

به دلیل علاقه شاه از او لقب “پهلوان باشی” گرفته است و مقرر شده است در دربار به کشتی گیران جوان آموزش بدهد. در اواخر عمر حاج ابراهیم بار دیگر درد پا به سراغش می آید و تا مرگش به سال 1322 قمری مجبور می‌شودبا عصا راه برود. از دوران جوانی ابراهیم عکسی در دست نیست

اما “رضا عکاس باشی” عکاس مخصوص ناصرالدین شاه عکسی از دوران پس از پهلوان اولی گرفته که او را با لباس کشتی و عصایی در دست نشان می‌دهد.در دو عکس دیگر که منسوب به آنتوان سوریوگین است و مربوط به مراسم جشن های نوروز و کشتی باستانی در کاخ گلستان، او با عصا در کنار گود و در حال تماشای کشتی دیده می‌شود. 

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت