شعر زیبا برای روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای

شعر زیبا برای روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای

28 اردیبهشت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ اي نام گذاری شده اسـت . ورزش زورخانه اي، ورزش باستانی یا ورزش پهلوانی حدود ۳۰۰۰ سال اسـت کـه در ایران قدمت دارد. ورزش زورخانه‌ اي دسته‌ اي از حرکات ورزشی و رزمی می‌ باشد کـه در باد زورخانه اجرا می‌ شود. همراه این ورزش شعر و آوازی توسط مرشد خوانده می‌ شود کـه از گذشته‌ هاي‌ دور تا کنون رواج داشته اسـت. علاوه بر این ورزش کشتی پهلوانی نیز درون گود زورخانه گرفته می‌ شود.

پرونده ثبت جهانی این آیین و ورزش بـه تلاش فدراسیون ورزش پهلوانی و زورخانه‌ اي ایران همراه با سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری آماده شده اسـت. آیین‌ هاي‌ پهلوانی و زورخانه‌ اي درسال ۲۰۱۰ میراث فرهنگی یونسکو از سوی کشور ایران بـه عنوان یک میراث بشری و بخشی از تاریخ ایران ثبت جهانی شده اسـت. ۸ خرداد بـه عنوان روز جهانی فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ اي انتخاب شده اسـت.

شعر زیبا از شاهنامه برای روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای

شعر زیبا از شاهنامه برای روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای

زنیرو بود مرد را راستی
زسستی کژی زاید و کاستی
چو پرورده باشد بر در شکار
نترسد چون پیش آیدش کارزار
بـه کشتی و نخجیر و آماج و گوی
دلاور شود مرد پرخاش جوی
مترس از جوانان شمشیرزن
حذر کن ز پیران بسیار فن

آنم کـه دل از کون و مکان برکندم
وز خوان جهان بـه لقمه اي خرسندم
کندم زسرکوه قناعت سنگی
آوردم و بر رخنه آز افکندم

گر بر سر نفس خود امیری مردی
گر بر دگری خرده نگیری مردی
مردی نبود فتاده را پای زدن
گر دست فتاده اي بگیری مردی

مطالب مشابه: معمای جالب پهلوان و زورخانه

دلا باید بـه هر دم یا علی گفت

نه هردم بل دمادم یا علی گفت

دمی کـه روح در آدم دمیدند

زجا برخاست آدم یا علی گفت

عصا در دست موسی اژدها گشت

کلیم آنجا مسلم یا علی گفت

نمیشد جان مرده زنده هرگز

یقین عیسی بن مریم یا علی گفت

مگر خیبر زجایش کنده می‌شد

یقین آنجا علی هم یا علی گفت

بـه فرقش کی اثر می کرد شمشیر

یقینا ابن ملجم یا علی گفت

شعر روزخانه اي از شاهنامه

بـه نام خداوند جان و خرد
کز این برتر اندیشه بر نگذرد
خداوند نام و خداوند جای
خداوند روزی ده رهنمای
خداوند کیوان و گَردان‌سپهر
فروزندهٔ ماه و ناهید و مهر
ز نام و نشان و گمان برتر اسـت
نگارندهٔ برشده پیکر اسـت
بـه بینندگان آفریننده را
نبینی مرنجان دو بیننده را
نیابد بدو نیز اندیشه راه
کـه او برتر از نام و از جای‌گاه
سخن هر چه زین گوهران بگذرد
نیابد بدو راه جان و خرد
شعر در رابطه با پهلوان
فریادِ نوبهار بـه گوشِ خزان شدند
آلاله ها، پیامبرانِ زمان شدند
با شانه هاي‌ خسته از آوار زندگی،
روزی رسانِ هرشبِ خرما و نان شدند
چون چشمه از اسارت سنگی در آمدند
چون رود در بین بیابان روان شدند
آن قدر روی دامن”دریا “گریستند
تا قطره قطره “آینه ي آسمان “شدند
مانند کوه، غم زده از زخم هایشان ؛
در خویش سوختند کـه آتشفشان شدند
حلاج ها کـه خود سر ماندن نداشتند ؛
تدبیر دارهاست اگر جاودان شدند
طوفان دلیل بوده کـه ان بید هاي‌ سست
در سایه سار سرو چنان بی نشان شدند
بدون شک بـه جان خود غم عالم خریده اند

شعر زیبا از شاهنامه برای روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای

شعرهای زیبا درباره ورزش زورخانه و پهلوانی

آتش کـه النگه میزند سینۀ ماست
دریا کـه چو موج می زند دیدۀ ماست
این کوزه‌گران کـه کوزه‌ها می‌سازند
از خاک برادران دیرینۀ ماست

بـه نام خداوند آیین مهر
بـه یزدان ماه و کیان و سپهر
بـه این گود و میدان کـه دارد نشان از علی
بگو از دل و جان علی یا علی

بـه ورزش ز رسم کهن یاد کن
ز مردی و مردانگی یاد کن
تو راه فتوت بگیر از علی
تو دل شاد کن پوریای ولی
بـه نام خدا ورزش آغاز کن
بـه سر پنجه مرشدت ناز کن
بـه میل و بـه کباده سنگ وشنو
بـه نرمش بـه چرخش نما شاد نو
در آخر دعا کن همه ی مسلمین
همه ی آنکه هستند یاور بـه دین

ز کوی دوست خوشم هر بلا بگیرم من
دلی دهم جگری مبتلا بگیرم من
هزار سر شوم و روی نیزه بنشینم
پیاله اي چو ز جام بلا بگیرم من
بـه اعتبار چهل سال نوکری اینک
سزاست تذکره کربلا بگیرم من
خدا نیاورد آندم کـه در همه ی عمرم
بـه غیر راه شهید ولا بگیرم من
نه در خوشی بشوم گم نه در بلا نا شکر

شعر زورخانه ای

شعر زورخانه ای

گوییم سلام حاج مرشد گیریم پیام حاج مرشد
شصت سال نشست روی سردم بی مزد مدام حاج مرشد
در سیر وسلوک بود کوشا یک عمر تمام حاج مرشد
بی منت ومزد داد تعلیم این بود مرام حاج مرشد
در تربیت سه نسل کوشید این اسـت مقام حاج مرشد
از بهر نجات زور خانه بنمود قیام حاج مرشد
درفن فصاحت وبلاغت استاد کلام حاج مرشد
نا رفته بمکتب اوستاد اسـت در سجع کلام جاج مرشد
در مکتب اهلبت اطهار گردید غلام حاج مرشد
درشهر هر آن چه مرشدی هست شاگرد مقام حاج مرشد
مدیون وی اسـت شهر ترشیز عشق اسـت امام حاج مرشد
اوابروی غلام قوم اسـت صلوات وسلام حاج مرشد
متن و شعر مرشد در روزخانه
ما مریدیم و پیر ما مرشد
ره روانیم و رهنما مرشد
رو نوائی ز یار مرشد جو
کـه دهد بی ریا نوا مرشد
نبری ره بـه خانهٔ اصلی
گر نیابی دراین سرا مرشد
روز و شب از خدای خود می جو
کاملی تا بود تو را مرشد
بحر ما را کرانه پیدا نیست
غرق آبیم و عین ما مرشد
دُرد دردش بنوش و خوش می باش
کـه کند درد تو دوا مرشد
هر کـه ارشاد نعمت الله یافت
دائما خواهد از خدا مرشد

شعر زورخانه ای

مطالب مشابه: آشنایی با کشتی های محلی لری

دست یزدان دستیار مصطفی بازوی دین
نیست جز مشکل گشا دست امیرالمؤمنین
آفتاب صبح اول آنکه چون از کعبه تافت
ساخت عالم را منور تا بروز واپسین
مرتضی شاه ولایت آنکه از شاگردیش
بر گروه انبیا استاد شد روح الامین
می نگشتی ختم بر شانش رسالت بی‌سخن
خاتم پیغمبران را گر نبودی این نگین
بی‌ولای او خداوند زمین و آسمان
کی پذیرد طاعت اهل سما خلق زمین
مبدأ ایجاد او باشد از آنش خوانده‌اند
باء بسم الله الرحمن الرحیم اهل یقین
با صلوه از هست مهرش آنزمان افتد قبول
گفتن الحمدلله نزد رب العالمین
از صفات او یک الرحمن بود یک الرحیم
ذات او بر ملک حق مالک بود در یوم دین
معنی ایاک نعبد مهر او پروردنست
زانکه بیمهرش عبادت نیست با صحت قرین
تا کـه در دلهای خود ما بندگان ناتوان
مهر او کامل کنیم ایاک رب نستعین
ایکه جوئی زاهدنا از حق صراط مستقیم
این صراط امر او باشد نه راه روم و چین
ان رهی باشد کـه طی کردند و حق را یافتند
سالکانی کامد ایشان را حق از رحمت معین
همتی یا رب کرم فرما کـه ما واماندگان
ره سپاریم از قفای ره سپارانی چنین
الذین رب انعمت علیهم ان کسان
کاب و گلشان کردهٔي با نعمت مهرش عجین
نعمت مهرش بـه آنان دادهٔي نازین چراغ
راه دین پویند و نسپارند راه کفر و کین
راه آنان را بما بنما کـه اندر دستشان
دادی از حب ولی خویشتن حبل متین

روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ ای

روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ ای

۱۷ شوال و ۸ خرداد سال روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ اي می‌ باشد. بـه گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی روز ۱۷ شوال بـه مناسبت سالگرد مبارزه جوانمردانه و دلاورانه علی و شکست دشمن و سربلندی اسلام بـه عنوان روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ اي انتخاب شده اسـت.

انتخاب این ورزش بـه عنوان یک ورزش ملی ایرانیان در سازمان یونسکو بـه عنوان میراث فرهنگی یک افتخار بسیار بزرگ ماندگار محسوب می‌ شود. این ثبت جهانی افتخاری ماندگار اسـت کـه هدیه فرهنگی ایرانیان برای تمام جهان می‌ باشد.

مطالب مشابه: ناطق نوری در گود زورخانه تهران «عکس»

فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ ای

فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ ای

در تاریخ تمدن ایران آموزه‌ هاي‌ دینی و ورزشی وجوددارد کـه ریشه در فرهنگ ایرانیان دارد. ترویج فرهنگ پهلوانی در ورزش و حتی فرهنگ عمومی جامعه تاثیر دارد. حفاظت از این فرهنگ ملی و اخلاقی وظیفه تمام ایرانیان اسـت.
همه ی ایرانیان برای پاسداشت فرهنگ پهلوانی کـه بر مبنای تمدن غنی ایرانیان اسـت و گسترش ورزش زورخانه‌ اي فراتر از یک ورزش اهمیت دارد. همه ی ما وظیفه داریم از این میراث فرهنگی مراقبت کنیم ودر زنده نگه داشتن ان کوشا باشیم.

فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ ای

فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ ای

ورزش زورخانه اي آمیخته با شجاعت و قدرت و جوانمردی اسـت. پهلوان درنظر ایرانیان یک مرد بسیار قدرتمند اسـت کـه دارای اخلاق نیکو می‌ باشد. در حقیقت اصل پهلوان همان اخلاق نیکو و جوانمردی اسـت. فرهنگ پهلوانی ریشه عمیق تا ایران باستان دارد. در افسانه‌ هاي‌ ایران باستان پهلوانان نیرومند در برابر اهریمن‌ ها مقاومت می‌ کردند و با ان ها بـه جنگ می‌ پرداختند.

در شاهنامه فردوسی نیز قصه هاي‌ بسیاری از پهلوانان تعریف شده اسـت. دراین قصه ها پهلوانان از نظر اخلاق و کردار بسیار نیکو و سرآمد بودند ودر جبهه ه‌اي خیر علیه شر وارد میدان نبرد می‌ شدند. بعد از ورود دین اسلام بـه ایران آداب اسلامی با این روش در هم آمیخته شد.

با تاثیر گرفتن از سرشت جوانمردی امام علی ورزش زورخانه‌ اي بـه راه خود ادامه داد و اکنون بـه عنوان یک میراث اصیل ایرانی در تمام جهان از ان نام برده می‌ شود. زورخانه علاوه بر جنبه ورزشی کـه دارد دارای درس اخلاق نیز می باشد. زیرا مکتب زورخانه و پهلوانان خودپرستی و غرور و تکبر را از بدترین صفات انسان می‌ دانند.
ان ها همیشه تلاش می‌ کنند تواضع فروتنی را در ورزشکاران ایجاد کنند تنها زمانی دریک زورخانه یک ورزشکار می‌ تواند بـه مقام قهرمانی برسد کـه از تکبر و غرور دور باشد و فروتنی را پیشه کند. رفتار نیک در پهلوانان ایرانی بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد.

آداب و سنت ورزش زورخانه‌ ای

آداب و سنت ورزش زورخانه‌ ای

فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ اي نمادی از شجاعت قدرت جوانمردی و تواضع می‌ باشد. درب ورودی زورخانه از همه ی درهای معمولی کوچکتر و کوتاه‌ تر می‌ باشد. بـه این دلیل کـه انسان‌ ها هنگام ورود و خروج بـه زورخانه سر خودرا پایین بیاورند و حالت تعظیم داشته باشند. زیرا لازم اسـت کـه افراد با خشوع و تواضع و با سری پایین وارد زورخانه شوند تا ادب این مکان مقدس را رعایت کنند.

سقف زورخانه‌ ها حالتی بلند و گنبدی شکل دارد. زورخانه‌ ها از بیرون شکلی شبیه مساجد و معابد را دارند. درون سالن زورخانه گودی قرار دارد کـه ورزش‌ ها درون این گودی انجام می‌ گیرند. این گود حدود ۷۰ سانتی‌متر از سطح کف سالن پایینتر قرار دارد و امروزه ۸ ضلعی ساخته می‌ شود.

در گذشته ان رابا چهار زاویه می‌ ساختند. این چهار زاویه نماد چهار گوشه قبر و چهار نفس انسانی بود. در اطراف گود وسط زورخانه محلی برای نشستن تماشاچیان تعیین می‌ شود. همچنین در اطراف گود جایی برای نگه‌داری ابزار زورخانه‌ اي قرار دارد. ابزار زورخانه‌ اي مواردی مانند سنگ، میل، کباده و تخته شنا هستند.

مرشد در زورخانه کیست؟

مرشد در زورخانه کیست؟

مرشد یک هنرمند اسـت کـه جایگاه اخلاقی بسیار والا و نیکویی در بین پهلوانان دارد. مرشد وقایع پهلوانان را در قالب‌ هاي‌ شعری حماسی یا داستان‌ هایي آهنگین با نواختن ضرب و زنگ زورخانه‌ اي بـه اجرا در می‌ آورد. ضرب زورخانه‌ اي یک نوع ساز کوبه‌ اي اسـت ورزشکاران اجرای خودرا با ریتم این ساز هماهنگ می‌ کنند و بـه ورزش می‌ پردازند.

در حقیقت ضرب زورخانه‌ اي برای برانگیختن ورزشکاران برای اجرا نواخته می‌ شود. برای مرشد جایگاهی درون زورخانه تعبیه شده اسـت. این جایگاه در نزدیکی درب ورودی قرار دارد و تقریبا مرتفع‌ تر از کف زورخانه اسـت. بـه جایگاه مرشد در زورخانه سردم گفته می‌ شود و یک مکان مقدس اسـت. سردم طبق معمولً با پرهای طاووس و قو تزیین می‌ شود.

ثبت جهانی ورزش زورخانه‌ ای

ثبت جهانی ورزش زورخانه‌ ای

فدراسیون ورزش پهلوانی و زورخانه‌ اي ایران و وزارت میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری با تلاش و کوشش فراوان توانستند این ورزش ایرانی را بـه ثبت جهانی برسانند. در ۲۵ آبان ۱۳۸۹ این ورزش را در لیست میراث فرهنگی و معنوی یونسکو بـه ثبت جهانی رسید.

گستردگی ورزش زورخانه‌ ای

گستردگی ورزش زورخانه‌ ای

فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ اي سرچشمه ي شجاعت قدرت و جوانمردی اسـت. الان در کشور حدود ۹۰۰ زورخانه وجوددارد. قدیمی‌ ترین زورخانه تهران زورخانه پهلوان‌ پور نام دارد. این زورخانه درسال ۱۳۰۴ تاسیس شده اسـت و موسس ان حمزه علی پهلوان پور می‌ باشد. این ورزش از قرن هشتم هجری علاوه بر ایران در پاکستان، هندوستان و عراق نیز انجام می‌ شود و اکنون نیز در قالب مسابقات چندگانه و بین‌ المللی در سطح جهانی برگزار می‌ شود.

برچسب‌ها: ,
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت