عکس و متن تبریک روز جهانی کودک | شعر روز جهانی کودک

عکس و متن تبریک روز جهانی کودک | شعر روز جهانی کودک

8 اکتبر هر سال – 16 مهر روز جهانی کودک نام گذاری شده است. از همین روز شعرهای روز کودک و متن و اس ام اس تبریک روز کودک را در اینجا مشاهده نمایید.

عکس و متن تبریک روز جهانی کودک | شعر روز جهانی کودک

عکس پروفایل روز کودک

کودکی غنچه ای از رود صداقت به صفای آب است

کودکی صفحه ای از عشق و محبت به شکوه ماه است

کودکی سلسله ی اشک به دنبال سرشت است

کودکی لاله ی سرخ است به باغ امید

روز کودک مبارک

عکس و متن تبریک روز جهانی کودک | شعر روز جهانی کودک

عکس و متن تبریک روز جهانی کودک

وای مردم روز ناز کودک اسـت

روز سرمستی و ساز کودک اسـت

کودک اسـت آیینۀ دل را صفا

کودک اسـت محصولی از عشق و وفا

عکس و متن تبریک روز جهانی کودک | شعر روز جهانی کودک

متن تبریک روز جهانی کودک

کاش کودک بودم تا بزرگ ترین شیطنت زندگی ام

نقاشی روی دیوار بود ای کاش کودک بودم تا

از ته دل می خندیدم نه این کـه مجبور باشم

همواره تبسمی تلخ برلب داشته باشم

ای کاش کودک بودم تا در اوج ناراحتی و درد

با یک بوسه همه ی ی چیز را فراموش می کردم

*روز کودک مبارک*

عکس و متن تبریک روز جهانی کودک | شعر روز جهانی کودک

متن زیبا در مورد کودکان

کودک کـه بودیم هیچ کس روزمان را تبریک نگفت

اما حالا مـن روز کودک رابه تـو

کـه سادگی وصداقت و صفای وجودت

هم چون کودکان اسـت تبریک میگویم

عزیزم امروز روز توست

روز جهانی کودک بر تمام کودکان مبارک

عکس و متن تبریک روز جهانی کودک | شعر روز جهانی کودک

اس ام اس تبریک روز کودک

با بوسه ای بر دستان کوچکت و تبسمی به نگاه مهربانت میگویم: فرزند دلبندم! روزت مبارک.

روز کودک مبارک . .

عکس و متن تبریک روز جهانی کودک | شعر روز جهانی کودک

شعر روز جهانی کودک

من کودکم یاد آور بهاران
روشن تر از رخسار سبزه زاران

می‌آیم از کانون عشق و ایمان
از سرزمین ایران، از سرزمین ایران

دامان او، دامان اولینم
والاترین گهواره ی یقینم

در گوش جان آواز جویبارش
لالای دلنشینم …

از کوه او آزادگی گرفتم
از چشمه سارش سادگی گرفتم

دور از غرور، از شاخه های‌ پر بار
افتادگی گرفتم، افتادگی گرفتم

ایران! تو ان خرم ترین بهشتی
با آب و خاکت، روشنی سرشتی

با خط خوانا درکتاب تقدیر
تاریخ را نوشتی … تاریخ را نوشتی …

در دامنت آموختم الفبا
خواندن، نوشتن، حرف و صوت و آوا

پروردی ام با مهر و تندرستی
از جان و تن توانا

ایران، تو را همواره می پرستم
من نونهالم، ریشه در تو بستم

ای مادر آزاده، از تو زادم
از هستی تو هستم … «1»

عکس و متن تبریک روز جهانی کودک | شعر روز جهانی کودک

شعر برای روز کودک

امروز چه روز خوبیست
روز قشنگ کودک

روز جهانی توست
باشد بر تو مبارک

پوست هر کی یه رنگه
سرخ و سیاه و سفید

هر آدمی را خدا
به یک شکلی آفرید

اگر باشیم متحد
جهان میشه گلستان

ما همه ی را دوست دارم

ما بچه های‌ ایران

عکس و متن تبریک روز جهانی کودک | شعر روز جهانی کودک

8 اکتبر روز جهانی کودک

شعر روز قشگ کودک

امروز یه روز خوبه
روز قشنگ کودک

تبریک میگم بچه ها
روز شما مبارک

سالم باشید شاد باشید
گل های‌ باغ امید
خرّم و آزاد باشید

کاشکی همیشه باشه
خنده روی لباتون

شادی همیشه مهمون
باشه توی دلاتون

بازم میگم بچه ها
روز شما مبارک

تمام روزهای خوب
روز قشنگ کودک

با بوسه ای بر دستان کوچکت

و تبسمی بـه نگاه مهربانت میگویم:

فرزند دلبندم روزت مبارک

عکس و متن تبریک روز جهانی کودک | شعر روز جهانی کودک

شعر طنز برای روز جهانی کودک

دنیای کودکانه

صمیمی ترین دنیایی اسـت

کـه هر لحظه بارها آرزو میکنیم

تا کاش می شد یکبار دیگر

بـه این دنیای کودکانه قدم بگذاریم

عکس و متن تبریک روز جهانی کودک | شعر روز جهانی کودک

شعر روز کودک

شعر روز کودک , من کودکم یاد آور بهاران روشن تر از رخسار سبزه زاران می‌آیم از کانون عشق و ایمان از سرزمین ایران، از سرزمین ایران دامان او، دامان اولینم والاترین گهواره ی یقینم در گوش جان آواز جویبارش لالای دلنشینم … از کوه او آزادگی گرفتم از چشمه سارش سادگی گرفتم دور از غرور، از شاخه های‌ پر بار افتادگی گرفتم، افتادگی گرفتم

عکس و متن تبریک روز جهانی کودک | شعر روز جهانی کودک

شعر روز جهانی کودک

ایران! تو ان خرم ترین بهشتی با آب و خاکت، روشنی سرشتی با خط خوانا درکتاب تقدیر تاریخ را نوشتی … تاریخ را نوشتی … در دامنت آموختم الفبا خواندن، نوشتن، حرف و صوت و آوا پروردی ام با مهر و تندرستی از جان و تن توانا ایران، تو را همواره می پرستم من نونهالم، ریشه در تو بستم ای مادر آزاده، از تو زادم از هستی تو هستم …

امروز چه روز خوبیست روز قشنگ کودک روز جهانی توست باشد بر تو مبارک پوست هر کی یه رنگه سرخ و سیاه و سفید هر آدمی را خدا به یک شکلی آفرید اگر باشیم متحد جهان میشه گلستان ما همه ی را دوست دارم ما بچه های‌ ایران امروز یه روز خوبه روز قشنگ کودک تبریک میگم بچه ها روز شما مبارک سالم باشید شاد باشید گل های‌ باغ امید خرّم و آزاد باشید کاشکی همیشه باشه خنده روی لباتون شادی همیشه مهمون باشه توی دلاتون بازم میگم بچه ها روز شما مبارک تمام روزهای خوب روز قشنگ کودک

عکس و متن تبریک روز جهانی کودک | شعر روز جهانی کودک

روز کودک مبارک

کاش دنیا بـه زیبایی روزهای کودکی می شد

کاش کودکان صمیمیت شان را

هم چون دوستی های بی ریای شان فراگیر میکردند

کاش دنیا سراسر کودکانه می شد و مـا کودک

عکس و متن تبریک روز جهانی کودک | شعر روز جهانی کودک

تبریک روز جهانی فرزند اول

اگر روزی می آمد کـه جهان

خواب هیچ کودکی را نمیدید

بی شک صداقت بـه آخر میرسید

و دوستی ومهربانی

پشت اندوه های بزرگ بزرگ سالی های مان

گم می شد

عکس و متن تبریک روز جهانی کودک | شعر روز جهانی کودک

روز کودک مبارک

همه ی نگران اين هستند که بچه هايشان به حرف انها گوش نميدهند

اما نگراني مهمتر اين است که بچه ها هميشه به تماشاي شما مينشينند

روز کودک مبارک

عکس و متن تبریک روز جهانی کودک | شعر روز جهانی کودک

متن برای تبریک روز کودک

اگر روزی می آمد که جهان خواب هیچ کودکی را نمیدید، بی شک صداقت به آخر می رسید و دوستی و مهربانی، پشت اندوه

های‌ بزرگ بزرگ سالی هامان گم می شد.

روز کودک مبارک

عکس و متن تبریک روز جهانی کودک | شعر روز جهانی کودک

زیباترین شعرهای روز جهانی کودک

این روزها اگر عاشقانه سپری می‌شوند

بـه عشق بودن شماست

دنیا با کودکان همیشه زیباست

زیباتر از همه ی ی روزهایی کـه سراغ داریم

عکس و متن تبریک روز جهانی کودک | شعر روز جهانی کودک

اشعار کوتاه برای روز کودک

کودکان

نزدیک ترین راه های رسیدن بـه عشق را

از پرنده ها بهتر بلدند

کودکان

از تمام ستاره ها و پرنده ها

بـه آسمان نزدیک ترند

عکس و متن تبریک روز جهانی کودک | شعر روز جهانی کودک

عکس تبریک روز جهانی کودک

کودکان باغچه هایی از امیدند

کـه از شکوفه های انار لبریز اسـت

هر کودک گلدانی اسـت کـه

از زیباترین گل های معطر

خانه ها رابه نزدیک ترین بهارها گره زده اسـت

عکس و متن تبریک روز جهانی کودک | شعر روز جهانی کودک

زیباترین شعرهای روز جهانی کودک

اگر کودک نبود

نه پدر معنا داشت

نه هیچ مادری بهشتی می شد

اگر کودکان نبودند

شکوفه های زندگی بـه بهار نمی رسیدند

و خانواده بی مفهوم ترین واژه ای می شد

کـه در لغت نامه ها می شد پیدا کنی

عکس و متن تبریک روز جهانی کودک | شعر روز جهانی کودک

ترانه های روز جهانی کودک

کودک مـن اگر تـو نبودی

شمعدانی های لب پنجره

آن گونه زیبا گل نمی کردند

و عطر سیب و گل های اقاقی مـن

دیگر معنایی نداشتند

عکس و متن تبریک روز جهانی کودک | شعر روز جهانی کودک

شعر درباره کودک

= هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد.

= زمانی‌کـه در رابطه با کودکان تصمیم گیری می شود، باید منافع عالیه آنان در راس قرار گیرد.

= کودکان حق حیات داشته و باید رشد کنند.

= کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خود را ابراز کنند و این نظرات در تمامی اموری کـه بـه انها مربوط می‌شود، باید مورد توجه قرار گیرد.

عکس و متن تبریک روز جهانی کودک | شعر روز جهانی کودک

قصه برای روز جهانی کودک

کودک مـن اگر تـو نبودی

باران ها همه ی ی دلگیر می شدند

و هیچ مادری عاشقانه زیر باران ها

بی چتر لبخند نمیزد

اگر تـو نبودی آسمان با همه ی ی حجم آبی اش

در چشم های همیشه خیس هر پدری

دلگیرتر از چهار دیواری کوچکی می شد

کـه بـه زندانی کوچک بیش نمی‌ماند

دنیای آزاد و زیبا حق طبیعی کودکان است ؛ این یک هدیه ی ایزدی است ؛ پس آن را از کودکان نگیریم . . .

روز کودک مبارک . .

عکس و متن تبریک روز جهانی کودک | شعر روز جهانی کودک

پیامک روز کودک

اگر کودک به بزرگتر درود کرد، لازم است درود او، به گرمی پاسخ داده شود؛ زیرا با این عمل، کودک احساس میکند دیگران

برای او احترام بسیاری قایلند.

روز کودک مبارک

عکس و متن تبریک روز جهانی کودک | شعر روز جهانی کودک

شعر براي روز كودك

کودکی

غنچه ای از رود صداقت بـه صفای آب اسـت

کودکی

صفحه ای از عشق و محبت بـه شکوه ماه اسـت

کودکی

سلسلۀ اشک بـه دنبال سرشت اسـت

کودکی

لاله ی سرخ اسـت بـه باغ امید

روز کودک گرامی باد

عکس و متن تبریک روز جهانی کودک | شعر روز جهانی کودک

کودک و برنامه های تلویزیونی

شکست شیشه

باز شد پنجره

چقدر تند دوید

کودکی های بازیگوش مـن

عکس و متن تبریک روز جهانی کودک | شعر روز جهانی کودک

شعر در وصف کودک

دنیای کودکانه، صمیمی ترین دنیایی است که هر لحظه بارها آرزو میکنیم تا کاش می شد یک بار دیگر به این دنیای کودکانه

قدم بگذاریم!

روز کودک مبارک

عکس و متن تبریک روز جهانی کودک | شعر روز جهانی کودک

متن برای تبریک روز کودک

من کودکم یاد آور بهاران، روشن تر از رخسار سبزه زاران

می‌آیم از کانون عشق و ایمان از سرزمین ایران

روز کودک مبارک

عکس و متن تبریک روز جهانی کودک | شعر روز جهانی کودک

شعر روز جهانی کودک پیش دبستانی

 

درود

امروز روز جهانی کودک بود

اصلا حواسم بهت نبود

کوچولو روزت مبارک

عکس و متن تبریک روز جهانی کودک | شعر روز جهانی کودک

شعر کوتاه و زیبا برای روز کودک

امروز چـه روز خوبیست

روز قشنگ کودک

روز جهانی توست

باشد بر تـو مبارک

پوست هرکی یه رنگه

سرخ و سیاه و سفید

هر آدمی را خدا

بـه یک شکلی آفرید

اگر باشیم متحد

جهان میشه گلستان

روز کودک مبارک باد

عکس و متن تبریک روز جهانی کودک | شعر روز جهانی کودک

عکس زیبا برای روز کودک

تبریک تبریک تبریک

بیایید همه ی ی بچه های عالم گوش بدید بـه حرفم

بخونیم یک صدا با هم ترانه هم مون شادمانه

بـه هم نزدیک میشه دلهای مـا باز

دلها درحال پرواز

نژاد و رنگ وپوست تنها بهانه ست

محبت چاره ساز اسـت

همه ی ی ی کودکان خلق خداییم از پلیدی جداییم

شعار مـا همه ی ی باشد تکاتک

برای روز کودک

عکس و متن تبریک روز جهانی کودک | شعر روز جهانی کودک

متن زیبا برای روز جهانی کودک

کودکی غنچه ای از رود صداقت به صفای آب است

کودکی صفحه ای از عشق و محبت به شکوه ماه است

کودکی سلسله ی اشک به دنبال سرشت است

کودکی لاله ی سرخ است به باغ امید

عکس و متن تبریک روز جهانی کودک | شعر روز جهانی کودک

متن روز کودک

کاش می ‌شد بچـگی را زنده کرد / کودکی شد کودکانه گـریه کرد . . .

شعر قهر قهر تا قیامت را سرود ! / ان قیامت که دمــــی بیشتر نبود . . .

فاصله با کودکی هایمان چه کرد ؟ / کاش می ‌شد بچگانه خـــــــــنده کرد !

روز جهانی کودک مبارک

عکس و متن تبریک روز جهانی کودک | شعر روز جهانی کودک

ترانه های روز جهانی کودک

رنگ و وارنگه دنیا / خیلی قشنگه دنیا

چونکه دوبار آمد / خورشید خانم زیبا

زودباش بلندشو ازخواب / بازی بکن روی تاب

آغاز شده دو باره / یک روز خوب خدا

روز شـما مبارک / ای کودکان دانا

باعث افتخارید / امید فردای مـا

*روز جهانی کودک مبارک*

عکس و متن تبریک روز جهانی کودک | شعر روز جهانی کودک

پیامک تبریک روز کودک

مردم موفق امروز ؛ کودکان دلير دیروز بوده اند.

روز کودک مبارک

عکس و متن تبریک روز جهانی کودک | شعر روز جهانی کودک

پیامک روز کودک

روز کودک است کاش کودک بودم

در بستر تنهایی ام

کسی لالایی کودکانه

می‌خواند برایم؟..

روز کودک مبارک

عکس و متن تبریک روز جهانی کودک | شعر روز جهانی کودک

عکس تبریک روز کودک

امروز یه روز خوبه

روز قشنگ کودک

تبریک میگم بچه ها

روز شما مبارک

عکس و متن تبریک روز جهانی کودک | شعر روز جهانی کودک

عکس نوشته تبریک روز کودک

روز جهانی کودک رابه شما کودکان عزیز تبریک می‌گویم.امیدوارم تمام بچه های‌ دنیا در صلح و آرامش زندگی کنند و شاد و سرحال باشند

عکس و متن تبریک روز جهانی کودک | شعر روز جهانی کودک

جملات زیبا برای روز کودک

یک روز در جهان

مخصوص کودک است

روزی پر از امید،

خوب و مبارک است

گویند کودکان

گل های‌ عالمند

زیباترین گل جهان،

رخسار کودک است

شعر روز جهانی کودک

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت