بروزرسانی : 15 بهمن 1393

سخنان آموزنده و جالب از فرناندو پسوا

سخنان آموزنده و جالب از فرناندو پسوا

دانش ما كُره ای است كه هرچه گسترش می یابد، به همان نسبت درمی یابیم كه كدام چیزها را نمی دانیم. فرناندو پسوا

** سخنان فرناندو پسوا **

آینه ای وجود ندارد كه بتواند ما را به خود ما به هیات موجودی خارجی نشان دهد، چرا كه آینه ای نیست كه بتواند ما را از درونمان بیرون بكشد. پس روانی دیگر و نظمی دیگر برای نگریستن و اندیشیدن دیگر لازم است. فرناندو پسوا

** سخنان فرناندو پسوا **

هرگونه تغییر در برنامه ی روزمره، روح انسان را آكنده از شادابی می كند. فرناندو پسوا

** سخنان فرناندو پسوا **

چه بر سر افسر ستاد ارتش می آمد اگر می اندیشید كه هر حركت او، برای هزار خانواده تیرگی به ارمغان می آورد و قلب سه هزار نفر را رنجور می سازد؟ این جهان چه می شد اگر ما انسان تر می بودیم؟ فرناندو پسوا

** سخنان فرناندو پسوا **

زندگی در نگاه من به مهمانخانه ای می ماند كه باید در آن استراحت كنیم تا كالسكه ی غرقاب از راه برسد. فرناندو پسوا

** سخنان فرناندو پسوا **

مرگ،رهایی است؛ چرا كه مردن یعنی به هیچ كس دیگر نیاز نداشتن. فرناندو پسوا

** سخنان فرناندو پسوا **

اگر قلب توان تفكر می داشت از تپیدن باز می ایستاد. فرناندو پسوا

** سخنان فرناندو پسوا **

وظیفه ی كشتی، دریانوردی نیست، ورود به بندر است. فرناندو پسوا

** سخنان فرناندو پسوا **

همه به یكدیگر عشق می ورزیم و دروغ، بوسه ای است كه با یكدیگر رد و بدل می كنیم. فرناندو پسوا

** سخنان فرناندو پسوا **

اگر هر كسی فقط فكر كند كه برای پیروزی به چه چیز نیاز دارد، پیروز می شود. فرناندو پسوا

** سخنان فرناندو پسوا **

آنچه كه متفاوت مان می كند نیرویی است كه با آن بتوانیم نقشه ها و رویاهای خود را عملی سازیم. فرناندو پسوا

** سخنان فرناندو پسوا **

شب برای همه از راه خواهد رسید. فرناندو پسوا

** سخنان فرناندو پسوا **

مایه ی خوشبختی انسانیت است كه هر انسانی فقط آنی هست كه هست. فرناندو پسوا

** سخنان فرناندو پسوا **

برای اینكه بتوانم احساسی را كه حس می كنم به دیگری بدهم، ناگزیرم احساس خود را به زبان او برگردانم. فرناندو پسوا

** سخنان فرناندو پسوا **

ریاضی دان های بزرگی وجود دارند كه در تمرین جمع ساده اشتباه می كنند. این رفتار دلیل بر بی دقتی است و برای هر كسی می تواند پیش بیاید. فرناندو پسوا

** سخنان فرناندو پسوا **

امید برای كسانی وجود دارد كه از آرزو برخوردارند و عشق برای كسانی وجود دارد كه برایشان دادن به معنای گرفتن است. فرناندو پسوا

** سخنان فرناندو پسوا **

خود را بیان كردن همیشه به معنای خطا رفتن است. همواره بر خود آگاه باش؛ خود را بیان كردن برای تو مفهومی جز دروغ گفتن ندارد. فرناندو پسوا

** سخنان فرناندو پسوا **

به چنگ آوردن چیزی كه نتوان به چنگ آورد، هنر است. فرناندو پسوا

** سخنان فرناندو پسوا **

هر پاییزی كه از راه می رسد، به آخرین پاییزی كه تجربه خواهیم كرد نزدیك است. فرناندو پسوا

** سخنان فرناندو پسوا **

كسی كه چشم های مرا ببندد نابینایم نمی كند، مانع از دیدنم می شود. فرناندو پسوا

** سخنان فرناندو پسوا **

هنر ما را به گونه ای رویایی از درد هستی رها می سازد. فرناندو پسوا

** سخنان فرناندو پسوا **

كسی كه هرگز تحت فشار نزیسته باشد، آزادی را لمس نمی كند. فرناندو پسوا

** سخنان فرناندو پسوا **

زندگی یعنی چیزی از خود ندانستن، از خود كم دانستن، یعنی اندیشیدن، به خود آگاه بودن، آن هم ناگهانی مثل این لحظه ی آرام، یعنی یكباره مفهوم وحدت درون و واژه ی جادویی روان را یافتن. فرناندو پسوا

** سخنان فرناندو پسوا **

ما باید سرنوشت خود را مثل اندام مان بشوییم و شیوه ی زندگی مان را مانند لباس هایمان عوض كنیم. فرناندو پسوا

** سخنان فرناندو پسوا **

این قاعده ی زندگی است كه می توانیم از همه ی مردم بیاموزیم و باید بیاموزیم. فرناندو پسوا

** سخنان فرناندو پسوا **

رویاها همواره رویا می مانند. پس نیازی نیست كه لمس شان كنی. اگر رویای خود را لمس كنی خواهد مرد. فرناندو پسوا

** سخنان فرناندو پسوا **

ما تنها دارنده ی ادراك شخص خود هستیم و باید از این پس، بر آن و نه بر آنچه كه می بینیم واقعیت زندگی مان را بنا كنیم. فرناندو پسوا

** سخنان فرناندو پسوا **

زندگی بیش تر با یاد سرما ناآرام است تا با خود سرما. فرناندو پسوا

 

منبع:jomalatziba.blogfa.com

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت