جملات کوتاه و پر معنی !

جملات کوتاه و پر معنی !

پر معنی ترین کلمه” ما” است…آن را بکار ببند.

 

عمیق ترین کلمه “عشق” است… به آن ارج بنه.

 

بی رحم ترین کلمه” تنفر” است…از بین ببرش.

 

تمیزترین کلمه “پاکیزگی”است… اصلا سخت نیست.

 

رساترین کلمه “وفاداری”است… سر عهدت بمان.

 

تنهاترین کلمه “گوشه گیری”است…بدان که همیشه جمع بهتر از فرد بوده.

 

محرک ترین کلمه “هدفمندی”است… زندگی بدون هدف روی آب است.

 

جملات کوتاه و پر معنی !

 

و هدفمندترین کلمه “موفقیت”است… پس پیش به سوی آن.

 

سرکش ترین کلمه” هوس” است…بآ آن بازی نکن.

 

خود خواهانه ترین کلمه” من” است…از ان حذر کن.

 

ناپایدارترین کلمه “خشم” است…ان را فرو ببر.

 

بازدارترین کلمه “ترس”است…با آن مقابله کن.

 

با نشاط ترین کلمه “کار”است… به آن بپرداز.

 

پوچ ترین کلمه “طمع”است… آن را بکش.

 

سازنده ترین کلمه “صبر”است… برای داشتنش دعا کن.

 

روشن ترین کلمه “امید” است… به آن امیدوار باش.

 

ضعیف ترین کلمه “حسرت”است… آن را نخور.

 

تواناترین کلمه “دانش”است… آن را فراگیر.

 

محکم ترین کلمه “پشتکار”است…آن را داشته باش.

 

سمی ترین کلمه “غرور”است… بشکنش.

جملات کوتاه و پر معنی !

 

سست ترین کلمه “شانس”است… به امید آن نباش.

 

شایع ترین کلمه “شهرت”است… دنبالش نرو.

 

لطیف ترین کلمه “لبخند”است…آن را حفظ کن.

 

حسرت انگیز ترین کلمه “حسادت”است… از آن فاصله بگیر.

 

ضروری ترین کلمه “تفاهم”است… آن را ایجاد کن.

 

سالم ترین کلمه “سلامتی”است… به آن اهمیت بده.

 

اصلی ترین کلمه “اطمینان”است… به آن اعتماد کن.

 

بی احساس ترین کلمه “بی تفاوتی”است… مراقب آن باش.

 

دوستانه ترین کلمه “رفاقت”است… از آن سوءاستفاده نکن.

 

زیباترین کلمه “راستی”است… با ان روراست باش.

 

زشت ترین کلمه “دورویی”است… یک رنگ باش.

 

ویرانگرترین کلمه “تمسخر”است… دوست داری با تو چنین کنند؟

 

موقرترین کلمه “احترام”است… برایش ارزش قایل شو.

 

آرام ترین کلمه “آرامش”است… به آن برس.

 

عاقلانه ترین کلمه “احتیاط”است… حواست را جمع کن.

 

جملات کوتاه و پر معنی !

 

دست و پاگیرترین کلمه “محدودیت”است… اجازه نده مانع پیشرفتت بشود.

 

سخت ترین کلمه “غیرممکن”است… وجود ندارد.

 

مخرب ترین کلمه “شتابزدگی”است…مواظب پلهای پشت سرت باش.

 

تاریک ترین کلمه “نادانی”است…آن را با نور علم روشن کن.

 

کشنده ترین کلمه “اضطراب”است…آن را نادیده بگیر.

 

صبورترین کلمه “انتظار”است… منتظرش باش.

 

بی ارزش ترین کلمه “انتقام”است… بگذاروبگذر.

 

ارزشمندترین کلمه “بخشش”است… سعی خود را بکن.

 

قشنگ ترین کلمه “خوشروئی”آست… راز زیبائی در آن نهفته است.

 

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

 

 

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت