7 روش حرفه ای برای ایجاد رمز عبور

7 روش حرفه ای برای ایجاد رمز عبور
.برای ایجاد كلمه عبور، از حروف بزرگ و كوچك و به صورت یك در میان استفاده كنید. مثال: cOmPuTeR

 

1.برای ایجاد كلمه عبور، از حروف بزرگ و كوچك و به صورت یك در میان استفاده كنید. مثال: cOmPuTeR

 

2.حروف اول كلمات یك جمله را به عنوان رمز عبور خود انتخاب كنید.

7 روش حرفه ای برای ایجاد رمز عبور

مثلاًدر جمله:”If sentence is longer password would be safer ” كه رمز عبور آن به این صورت تبدیل می شود: ” Isilpwbs “

 

3.عدد یا تاریخی را برای خود در نظر بگیرید و آن را با دكمه Shift تایپ كنید.

 

مثلاً : تاریخ: 13.06.2002 با دكمه Shift به این كلمه تبدیل می شود: !#>)^>@))@

 

4.لغتی را در نظر بگیرید و سپس حروف سمت راست آن را که بر روی صفحه كلید قرار دارد، بنویسید:

 

مثال: Hardware تبدیل می شود به: Jstfestr

 

5.لغت یا تركیبی را برای خود در نظر بگیرید مانند “24Oktober” و بعد آن را بهم بریزید به این صورت كه حروف اول آن را با حرف آخر، حرف دوم را با حرف ماقبل آخر و به همین ترتیب بقیه را بنویسید: 24r4eObkot

 

6.لغات یك جمله را به اختصار بنویسید این اختصارات را خود شما تعیین می كنید و از قاعده خاصی پیروی نمی كنند. مثلاً عبارت White meat with cabbage تبدیل می شود به: “whtmtwtcabge”

 

7.در رمز عبور از علائم ویژه استفاده كنید. مثال: “c/Om%u §E~r
جدیدترین مطالب سایت