Unicode چیست؟

Unicode چیست؟
Unicode كلمه ای كه شاید بارها آن را دیده یا شنیده باشید. همان طور كه می دانید رایانه تنها با عدد و رقم سر و كار دارد و تمامی اطلاعات نهایتاً به صورت اعداد و ارقام ذخیره و پردازش می شوند. به همین جهت برای اینكه اطلاعات را برای رایانه قابل فهم سازیم ناچاریم تا به هر حرف از حروف الفبا یك كد اختصاص دهیم.
 

از این رو صدها نوع سیستم كدگذاری به وجود  آمد، و برای زبانهای مختلف نیز سیستم های متنوعی ارائه شد.در نتیجه در ایران نیز برای زبان فارسی این مورد صادق است و هر شركت نرم افزاری سیستم كدگذاری مخصوص خود را ارائه می دهد، و این موضوع در كل جهان استاندارد خاصی ندارد.
 
 
بعد از معرفی شدن Unicode كه نه فونت است و نه یك برنامه خاص ،بلكه یك استاندارد كدگذاری برای حروف الفبا، این مشكل حل شد.
 
 
Unicode به همه حروف اعداد یكتایی مستقل از محیط سیستم عامل و برنامه و زبان اختصاص می دهد. این سیستم تمامی حروف زبانهای مختلف زنده دنیا را در خود جای می دهد. بكارگیری Unicode در وب سایت ها و برنامه های Clint-Server بسیار مفید است. اگر رایانه كاربر از سیستم Unicode پشتیبانی كند، دیگر نگرانی وجود ندارد. امروز اكثراً  ویندوزها و سیستم عامل های دیگر از این سیستم حمایت می كند و اكثر مرورگرها و برنامه ها مانند: Office,VisualStudio.net و Frontpage با این سیستم كار می كند
 
 
 
جدیدترین مطالب سایت