خرید و فروش در اینترنت

چگونگی ساطوری کردن گوشت برای آشپزی

چگونگی ساطوری کردن گوشت برای آشپزی

 چگونگی ساطوری کردن گوشت برای آشپزی

با رعایت این نکته ریز و جالب می توانید از پاشیدن آب گوشت به اطراف , هنگام ساطوری کردن , جلوگیری کنید …

چگونگی ساطوری کردن گوشت برای آشپزی

وقتی می‌خواهید گوشت را با زدن چكش یا كارد نرم كنید ، روی آن آرد بپاشید ،‌این كار از خارج شدن آب گوشت جلوگیری خواهد كرد .