طالع سرنوشت کیهانی شما چیست؟

طالع سرنوشت کیهانی شما چیست؟

سرنوشت کیهانی شما

سرنوشت انسانها گاهی بـه ماه تولدشان نیز ربط پیدا میکند، طوری کـه هر کدام با ازدواجشان با فرد متولد یک ماه می‌توانند تغییر دهند. حال ببینیم سرنوشت کیهانی ماههای سال چیست؟

 

بیشتر ستاره‌شناسان امروزه برآنند کـه کیهان حدود ۱۴ میلیارد سال پیش در فرایند مه‌ بانگ زاده شده‌اسـت. از ان زمان کیهان بسط یافته و فضا و زمان را نیز با خود گسترش داده‌اسـت؛ و زمین هم بر اثر سرد شدن موادی کـه بر اثر انفجار جدا شدند بـه وجود آمده‌اسـت.

 

سرنوشت کیهانی فروردین

سرنوشت کیهانی فروردین

فروردین+ فروردین = پیوندی آتشین
فروردین+اردیبهشت = پیوندی کاملا عشقی
فروردین+خرداد = خوش دل و امیدوار
فروردین+تیر = اختلاف فراوان
فروردین+مرداد = شدید
فروردین+شهریور = سرد و گرم
فروردین+مهر = کمی غیر ممکن
فروردین+آبان = خیلی با حرارت
فروردین+آذر = پر از ماجرا جویی
فروردین+دی = هیجانات فراوان
فروردین+بهمن = شگفت انگیز
فروردین+اسفند = توام با مشکلات

 

سرنوشت کیهانی اردیبهشت

سرنوشت کیهانی اردیبهشت

اردیبهشت+فروردین = پر شور و هیجان
اردیبهشت+ اردیبهشت = خیلی مناسب
اردیبهشت+خرداد = پیوندی نا موفق
اردیبهشت+تیر = اتحادی عمیق
اردیبهشت+مرداد = کاملا دوست داشتنی
اردیبهشت+شهریور = تشریک مساعی زیاد
اردیبهشت+مهر = جسمانی و شهوانی
اردیبهشت+آبان = آرام و آهن ربایی
اردیبهشت+آذر =بسیار ناهموار
اردیبهشت+دی = کمی هولناک
اردیبهشت+بهمن = خیلی قوی
اردیبهشت+اسفند = توام با جذابیت

 

سرنوشت کیهانی خرداد

خرداد+فروردین = دارای آینده ي روشن
خرداد+اردیبهشت = پیوندی دشوار
خرداد+ خرداد = پیوندی نا پایدار
خرداد+تیر = افقی روشن
خرداد+مرداد = عافیت طلب و عیاش
خرداد+شهریور = عاشقانه
خرداد+مهر = کاملا با شکوه
خرداد+آبان = بن بست عشقی
خرداد+آذر = سراسر شادمانی
خرداد+دی = چشم در چشم نیافتد
خرداد+بهمن = دوستان خوب برای هم
خرداد+اسفند = مرهم یک دیگر

 

سرنوشت کیهانی تیر

سرنوشت کیهانی تیر

تیر+فروردین = پیوندی سست
تیر+اردیبهشت = محیطی راحت و مرفه
تیر+خرداد = پیوندی نا هماهنگ
تیر+تیر = رابطه ي رویایی
تیر+مرداد = هیجانی و پر زحمت
تیر+شهریور = محرک یک دیگر
تیر+مهر = زندگی پر از تلاطم
تیر+آبان = جرقه و پرواز
تیر+آذر = سراسر مشکل
تیر+دی = زوجی دلسوز
تیر+بهمن = سراسر اضطراب
تیر+اسفند = تقویت کننده ي هم

 

سرنوشت کیهانی مرداد

مرداد+فروردین = خاطرات بـه یاد ماندنی
مرداد+اردیبهشت = احساسات پاک
مرداد+خرداد = زندگی پر از نشاط
مرداد+تیر = پیوندی عاشقانه
مرداد+مرداد = جنگ اراده ها
مرداد+شهریور = ازدواجشان دشوار اسـت
مرداد+مهر = شادی بزرگ
مرداد+آبان = برخورد دو قطب
مرداد+آذز = بسیار نیروبخش
مرداد+دی = کوتاه اما شیرین
مرداد+بهمن = میتواند مشکل باشد
مرداد+اسفند = زندگی توام با جرقه

 

سرنوشت کیهانی شهریور

سرنوشت کیهانی شهریور

شهریور+فروردین = دور از یک دیگر
شهریور+اردیبهشت = استوار و لذت بخش
شهریور+خرداد = کاملا غیرمعمول
شهریور+تیر = اختلاف زیاد
شهریور+مرداد = عقاید نا همامنگ
شهریور+شهریور = سازگار
شهریور+مهر = زندگی با سختی
شهریور+آبان = هیجانات واقعی
شهریور+آذر = نیازهای مخالف
شهریور+دی = موافق و سازگار
شهریور+بهمن = تیره و گلالود
شهریور+اسفند = بهشتی

 

سرنوشت کیهانی مهر

سرنوشت کیهانی مهر

مهر+فروردین = زندگی پر تناقض
مهر+اردیبهشت = جسمانی و شهوانی
مهر+خرداد = پیوندی بسیار عالی
مهر+تیر = تلاشی سخت
مهر+مرداد = نیروبخش
مهر+شهریور = مخالف
مهر+مهر = قدرتی نا پایدار
مهر+آبان = پاداش و هیجان
مهر+آذر = هم پرواز
مهر+دی = پیوندی سست
مهر+بهمن = ازدواج شگفت انگیز
مهر+اسفند = آرامش و پاداش

 

سرنوشت کیهانی آبان

سرنوشت کیهانی آبان

آبان+فروردین = جاودانه و طولانی
آبان+اردیبهشت = پیوندی با اجر
آبان+خرداد = لطیف و با نشاط
آبان+تیر = زندگی بهشتی
آبان+مرداد = نمایش پر قدرت
آبان+شهریور = شروعی آرام
آبان+مهر = لجاجت و گول زنی
آبان+آبان = انفجار
آبان+آذر = تحمیلی و اجباری
آبان+دی = شیفته ي یک دیگر
آبان+بهمن = بالا و پایین
آبان+اسفند =کاملا عالی

 

سرنوشت کیهانی آذر

سرنوشت کیهانی آذر

آذر+فروردین = عالی و شگفت انگیز
آذر+اردیبهشت = درگیری زیاد
آذر+خرداد = سرد و گرم
آذر+تیر = غیر صمیمی
آذر+مرداد = دلسوز واقعی
آذر+شهریور = نیرو بخش
آذر+مهر = لذت مشترک
آذر+آبان = کارد و پنیر
آذر+آذر = لذت توام با آشوب
آذر+دی = مغایرت زیاد
آذر+بهمن = روابطی بسیار گرم
آذر+اسفند = مشکل دار اسـت

 

سرنوشت کیهانی دی

دی+فروردین = با جدل
دی+اردیبهشت = زندگی با آینده اي زیبا
دی+خرداد = پیوندی سخت
دی+تیر = پیوندی با شکوه
دی+مرداد = اختلاف زیاد
دی+شهریور = عجیب
دی+مهر = برنده اي ندارد
دی+آبان = خیلی عجیب
دی+آذر = نامناسب
دی+دی = طولانی و پا بر جا
دی+بهمن = کمی مخوف
دی+اسفند = عشقی و شهوانی

 

سرنوشت کیهانی بهمن

بهمن+فروردین = بسیار عاشقانه
بهمن+اردیبهشت = خیلی خود سر و لجوج
بهمن+خرداد = پیوندی سرد
بهمن+تیر = خیلی مضر
بهمن+مرداد = بسیار دلکش
بهمن+شهریور = نا هماهنگ
بهمن+مهر = بسیار بسیار عالی
بهمن+آبان = مغایر یک دیگر
بهمن+آذر = نیازمند جد و جهد
بهمن+دی = با کمی نا خالصی
بهمن+بهمن = واقعی و شگفت انگیز
بهمن+اسفند = احتمال نا خوشی

 

سرنوشت کیهانی اسفند

سرنوشت کیهانی اسفند

اسفند+فروردین = نیازمند بـه گذشت
اسفند+اردیبهشت = یک پیوند عالی
اسفند+خرداد = نیازمند بـه بصیرت
اسفند+تیر = شیفته ي یک دیگر
اسفند+مرداد = زوج رمانتیک
اسفند+شهریور = آرام و حامی
اسفند+مهر = عشقی افسانه اي
اسفند+آبان = سراسر شادی و اعتدال
اسفند+آذر = مشکلات زیاد
اسفند+دی = احساسات واقعی
اسفند+بهمن = یک دیگر را درک کنید

 

جدیدترین مطالب سایت