معمای سخت؛ جدول های متمایز

معمای سخت؛ جدول های متمایز

معمای سخت المپیادی؛ جدول های متمایز

 

معمایی بسیار سخت را برای شما عزیزان فراهم نموده ایم تا میزان هوش خود را بسنجید به جدول ۳×۳ بالا دقت کنید. در هر حرکت میتوانیم جای دو سطر یا جای دو ستون از این جدول را با هم عوض کنیم. با این حرکات به چند جدول گوناگون میتوان رسید؟

الف» ۶
ب» ۱۲
ج» ۳۶
د» ۴۲
هـ» ۸۴

•°•
•°•
•°•
•°•
•°•
•°•
•°•
•°•
•°•
•°•
•°•
•°•
•°•
•°•
•°•

 

پاسخ معمای المپیادی: جدول هاي متمایز
گزینش «الف» درست هست.

به سادگی قابل درک هست که هرگز با تعویض‌هاي یاد شده٬ دو عدد «۰» در یک سطر و یا در یک ستون قرار نخواهد گرفت. بنابراین در هر سطر و یا ستون دقیقا یک عدد«۰» و دو عدد «۱» وجود دارد. قرار دادن یک عدد «۰» در ستون اول به ۳ طریق ممکن هست.

 

قرار دادن یک عدد «۰» در ستون دوم به شرطی که با «۰» موجود در ستون اول هم‌سطر نباشد به ۲ طریق ممکن هست و بالاخره اینکه قرار دادن یک عدد «۰» در ستون سوم به شرطی که با هیچ یک از «۰» هاي قبلی هم‌سطر نباشد برابر ۱ می‌باشد که طبق اصل ضرب جواب مورد نظر 1×2×3 یعنی ۶ میشود.

 

جدیدترین مطالب سایت