بروزرسانی : 26 مرداد 1402

معمای اشکال با جواب

معمای اشکال با جواب

معمای اشکال با جواب

پرسش 1

هر یك از این دایره‌ها به 16 قسمت كوچك‌تر تقسیم شده است. كدام‌یك از آنها می‌توانند مكمل همدیگر باشد؟

معمای اشکال با جواب

پرسش 2

كدامیك از این گوی‌ها در فاصله‌ای مساوی نسبت به هم قرار گرفته‌اند؟

معمای اشکال با جواب

پرسش 3

كدامیك از این قطعات را می‌توانید در كنار هم قرار دهید تا در مركز شكل یك مربع تشكیل شود؟

معمای اشکال با جواب

پاسخ 1

این دو دایره از میان 16 دایره می توانند مكمل همدیگر باشند.

معمای اشکال با جواب

پاسخ 2

همان طور كه در شكل می بینید این گوی ها در فاصله ای مساوی نسبت به هم قرار گرفته اند.

معمای اشکال با جواب

پاسخ 3

اگر این قطعات را در كنار هم قرار دهید در مركز شكل یك مربع تشكیل می شود.

معمای اشکال با جواب

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت