اختلاف های این دو تصویر را پیدا کنید !

اختلاف های این دو تصویر را پیدا کنید !

در زیر شما دو تصویر می بینید از گاوی که در حال اسکی کردن است . اختلافاتی در این 2 تصویر وجود دارد . بگردید و آن ها را پیدا کنید.

 

اختلاف های این دو تصویر را پیدا کنید !

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

جدیدترین مطالب سایت