معمای سن دختر و مادر

معمای سن دختر و مادر

سرگرمی تالاب

 

پرسش 1

 

آیا می‌توانید هفت قطعه رنگی را به گونه‌ای كه همپوشانی نداشته باشد در شكل میانی قرار دهید؟

معمای سن دختر و مادر

 

 

پرسش 2

 

ارقام تشكیل‌دهنده سن مادر و دختری مشابه است. اگر سال آینده سن مادر دوبرابر سن دخترش باشد هر كدام از آنها چند سال سن دارند؟

 

معمای سن دختر و مادر

**

 

 

پاسخ 1

همان‌طور كه می‌بینید هفت قطعه رنگی را می‌توان به این ترتیب در شكل میانی كه شبیه به قلعه‌ای متشكل از تعدادی هشت ضلعی است قرار داد.

 

معمای سن دختر و مادر

 

پاسخ 2

اگر اعدادی دو رقمی را كه ارقام مشابه دارند مورد مقایسه قرار دهیم و این را هم در نظر بگیریم كه با افزودن یك عدد به عدد بزرگ‌تر این عدد دو برابر عدد كوچك‌تر می‌شود به این نتیجه می‌رسیم كه مادر 73 ساله و دخترش 37 ساله است.

 

معمای سن دختر و مادر

 

 

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت