جستجو در تالاب

داستان غمگین و زیبا اثر حسین پناهی

داستان غمگین و زیبا اثر حسین پناهی

داستانی بسیار زیبا و غمگین که اثر حسین پناهی می باشد.

 

پشت چراغ قرمز

پسرکی با چشمان معصوم  و دستانی کوچک گفت :

چسب زخم نمی خواهید ؟

پنچ تا  ، صد تومن  ،

آهی کشیدم و با خود گفتم :

تمام چسب زخم هایت  را هم که بخرم ،

نه زخم های من خوب می شود نه زخم های تو …

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

 

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
فیلم رنگی قدیمی از اصفهان در سال ۱۳۴۰
فیلم رنگی قدیمی از اصفهان در سال ۱۳۴۰