بروزرسانی : 8 آذر 1399

شنای مرد یخی 52 ساله در رودخانه یخ زده سبلان + عکس

شنای مرد یخی 52 ساله در رودخانه یخ زده سبلان + عکس

مرد یخی در ایران

رکورد جالب مرد مشکین شهری در رودخانه یخ زده سبلان . مرد یخی مشکین شهر در اوج برف و سرما برای آبتنی به رودخانه‌های یخ بسته سبلان رفت.
مجله تالاب : رسول سلیمانی ۵۲ ساله، ساکن مشگین شهر معروف به مرد یخی بصورت ژنتیکی دارای استعداد ضد سرما می باشد.
زمانی که اردبیلی ها دمای منفی ۲۰درجه زیرصفر را تجربه می کنند و مصرف گاز در استان به اوج خود رسیده است، رسول سلیمانی در رودخانه های یخ بسته سبلان شنا می کند.

شنای مرد یخی 52 ساله در رودخانه یخ زده سبلان

شنای مرد یخی 52 ساله در رودخانه یخ زده سبلان + عکس
شنای مرد یخی 52 ساله در رودخانه یخ زده سبلان
شنای مرد یخی 52 ساله در رودخانه یخ زده سبلان + عکس
شنای مرد یخی 52 ساله در رودخانه یخ زده سبلان
شنای مرد یخی 52 ساله در رودخانه یخ زده سبلان + عکس
شنای مرد یخی 52 ساله در رودخانه یخ زده سبلان
شنای مرد یخی 52 ساله در رودخانه یخ زده سبلان + عکس
شنای مرد یخی 52 ساله در رودخانه یخ زده سبلان
شنای مرد یخی 52 ساله در رودخانه یخ زده سبلان + عکس
شنای مرد یخی 52 ساله در رودخانه یخ زده سبلان
شنای مرد یخی 52 ساله در رودخانه یخ زده سبلان + عکس
شنای مرد یخی 52 ساله در رودخانه یخ زده سبلان
شنای مرد یخی 52 ساله در رودخانه یخ زده سبلان + عکس
شنای مرد یخی 52 ساله در رودخانه یخ زده سبلان
شنای مرد یخی 52 ساله در رودخانه یخ زده سبلان + عکس
شنای مرد یخی 52 ساله در رودخانه یخ زده سبلان
شنای مرد یخی 52 ساله در رودخانه یخ زده سبلان + عکس

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت