آثار هنری چاقو برای هشدار به جهان + تصاویر

آثار هنری چاقو برای هشدار به جهان + تصاویر

یک هنرمند چینی برای رساندن هشدار خود به دنیا از خلق چنین آثار زیبایی استفاده کرده است.

 

آثار هنری ساخته شده از کاغذ و چسب لی هونگبو، هنرمند چینی، معروف است. اما در سال 2007 او تصمیم گرفت هنر خود را توسعه دهد و ایده هایش را حول چاقو پیاده کند! نتیجه تصمیم او او تصاویریست که مشاهده می کنید.

 

او از انواع چاقو، از چاقوهای آشپزخانه گرفته تا چاقوی های 6.5 فوتی استفاده می کند و کل یا قسمتی از تصاویر موردنظرش را از آنها خارج می کند.

 

هدف او هشدار به جامعه است. او معتقد است سرانجام انسانها به دلیل شکم پرستی و سواستفاده از حیوانات، خودشان را نابود می کنند. این بیانیه در آثار او مشهود است.

 

آثار هنری چاقو برای هشدار به جهان + تصاویر

 

خلاقیت با چاقو

 

آثار هنری چاقو برای هشدار به جهان + تصاویر

 

ساخت آثار هنری با چاقو

 

آثار هنری چاقو برای هشدار به جهان + تصاویر

 

عکس های زیبا و هنری با چاقو

 

آثار هنری چاقو برای هشدار به جهان + تصاویر

 

خلاقیت های دیدنی با چاقو

 

آثار هنری چاقو برای هشدار به جهان + تصاویر

 

هشدار به دنیا

 

آثار هنری چاقو برای هشدار به جهان + تصاویر

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب