خواهران جذاب دوقلو که مهماندار هواپیما هستند + عکس

خواهران جذاب دوقلو که مهماندار هواپیما هستند + عکس

این دو خواهر جذاب و دوقلو شباهت بسیار زیادی به هم دارند و مهماندار هواپیما هستند که همین موضوع باعث مطرح شدن آنها شده است.

 

شباهت عجیب لورا و آنا، دو دختر ۲۰ ساله انگلیسی، خواهران دوقلویی که هر دو همکار و مهماندار خطوط هواپیمایی تاماس کوک بریتانیا هستند، حتی مسافران پروازها رو برای تشخیص تفاوت این دو خواهر همسان به اشتباه انداخته است!

 

خواهران جذاب دوقلو که مهماندار هواپیما هستند + عکس

خواهران دوقلو

خواهران جذاب دوقلو که مهماندار هواپیما هستند + عکس

خواهران دوقلو مهماندار هواپیما

خواهران جذاب دوقلو که مهماندار هواپیما هستند + عکس

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب