بروزرسانی : 23 اردیبهشت 1394

زیبایی خاص این زن پس از 80 کیلو کم کردن وزن

زیبایی خاص این زن پس از 80 کیلو کم کردن وزن

خانمی که 120 کیلو از وزن خود را کم کرده است زیبایی خاصی به دست آورده است.

این خانم که با خوردن روزانه دو وعده ناهار و دو وعده شام وزنش به بیش از 139 کیلوگرم رسیده بود ،پس از آنکه به او گفته شد اضافه وزنش منجر به مرگ وی خواهد شد، 76 کیلو وزن کم کرد.

استیسی اسمیت 24 ساله در بیرون از خانه مخفیانه در طول روز غذا می خورد و هنگام بازگشت به خانه نیز در حالی که به مادرش در پخت غذا کمک می کرد، ناهار دوم را می خورد.

در طول مدرسه نیز مادرش همیشه یک ناهار کامل برای او تدارک می دید و اطلاع نداشت که استیسی در مدرسه نیز غذاهای مجانی دریافت می کند.

استیسی پیش از برگشت مادر 45 ساله اش از سر کار و آماده کردن شام، برای خودش شام درست می کرد و بعد وعده دوم شام را نیز با خانواده صرف می کرد.حال تغییر ظاهر او را را با هم مشاهده می کنیم:

زیبایی خاص این زن پس از 80 کیلو کم کردن وزن

بعد از وزن کم کردن

زیبایی خاص این زن پس از 80 کیلو کم کردن وزن

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت