جادوگری که به مردم مار زنده می خوراند + عکس

جادوگری که به مردم مار زنده می خوراند + عکس

جادوگری که با یک دروغ عجیب به مردم مار زنده می خوراند. او در جلساتش مار زنده به افراد می خورانده و به آنها می قبولانده درحال خوردن شکلات هستند. یااینکه فردی را مجبور به خوردن پارچه بنفش می کرده . این فرد مدعی بوده قادر به انجام معجزه است و می توانسته روی پشت افراد در حالیکه در خلسه بوده اند راه برود.

 

جادوگری که به مردم مار زنده می خوراند + عکس

مار زنده

جادوگری که به مردم مار زنده می خوراند + عکس

خوراندن مار زنده به مردم

جادوگری که به مردم مار زنده می خوراند + عکس

خوردن مار زنده

جادوگری که به مردم مار زنده می خوراند + عکس

خوراندن مار زنده توسط جادوگر

جادوگری که به مردم مار زنده می خوراند + عکس

خوردن مار زنده

جادوگری که به مردم مار زنده می خوراند + عکس

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

 

جدیدترین مطالب سایت