بروزرسانی : 16 تیر 1394

ساخت یک برج انسانی بسیار زیبا در اسپانیا

ساخت یک برج انسانی بسیار زیبا در اسپانیا

این برج بسیار زیبا از روی هم قرار گرفتن چند انسان به وجود آمده است که حاصل زحمات بسیار زیادی است.

آکروبات بازهای اسپانیا امروز با سوارشدن به روی شانه‌های هم، بلندترین برج انسانی رو تشکیل دادند!

ساخت یک برج انسانی بسیار زیبا در اسپانیا

برج انسانی زیبا

ساخت یک برج انسانی بسیار زیبا در اسپانیا

برج انسانی در اسپانیا

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت