زوجی که پس از 42 سال نامزدی جشن عقد گرفتند

زوجی که پس از 42 سال نامزدی جشن عقد گرفتند

خانم و آقای بارکر در سل 1972 با هم آشنا شدند و بعد از یک دوستی 4 هتفه ای آقای بارکر از خانم خواستگاری کرد و جواب مثبت گرفت اما آنها برای قرار گرفتن در محراب ازدواج 42 سال صبر کردند. این زوج علت این کار را عدم عجله برای ثبت ازدواج خود عنوان کردند.

زوجی که پس از 42 سال نامزدی جشن عقد گرفتند

زوجی که پس از 42 سال نامزدی جشن عقد گرفتند

به گزارش تالاب آنها میگویند از این نوع زندگی راضی بودند اما به دلیل همه قلبی خانم بارکر در سال گذشته آنها تصمیم گرفتند بالاخره مراسم عروسی را برپا کنند. این مراسم با تولد 82 سالگی عروس خانم همزمان بود. او دو فرزند از ازدواج اولش دارد و از زندگی دومش صاحب فرزندی نشده است. او میگوید بسیار خوشحال است که با مرد رویاهایش ازدواج میکند. آقای بارکر میگوید همیشه به دنبال فرصت مناسبی برای برپایی یک مراسم بوده است اما بیماری همسرش باعث شد تا او از تعلل دست بردارد و رسما داماد شود.

 

زوجی که پس از 42 سال نامزدی جشن عقد گرفتند

 

زوجی که پس از 42 سال نامزدی جشن عقد گرفتند