خرید و فروش در اینترنت

یکی از شگفت انگیزترین موجودات دنیا

یکی از شگفت انگیزترین موجودات دنیا

نوع خاصی از قورباغه به نام ” قورباغه چوبی” می تواند در دماهای بسیار پایین و زیر صفر به حیات خود ادامه دهد. این نوع قورباغه در سرما همانند یک تکه چوب رفتار می کند. حتی ضربان قلب و تنفس خود را متوقف می سازد.

 

قورباغه درختی حتی با یخ زدن ۶۰ درصد از بدنش نیز می تواند به حیات خود ادامه دهد.

 

دمای انجماد سلول های بدن این قورباغه بسیار پایین بوده و این حیوان می تواند در دمای -۹ تا -۱۸ درجه به راحتی زندگی کند.

 

یکی از شگفت انگیزترین موجودات دنیا

قورباغه شگفت انگیز

یکی از شگفت انگیزترین موجودات دنیا

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب