فروشگاه تماما ساخته شده از مقوا + تصاویر

فروشگاه تماما ساخته شده از مقوا + تصاویر

تمامی اجزا و عناصر این فروشگاه در کمال ناباوری از مقوا ساخته شده اند. پیشرفت معماری به حدی رسیده است که حتی می توان از مقوا هم بناهای بزرگ ساخت.

پروژه Aesop DTLA ،کاری از شرکت Brooks + Scarpa،واقع در محله تاریخی تئاتر لس آنجلس می باشد. تیم طراحی در این پروژه، از مقوای کارتن مدور و در اشکال لوله ای در سراسر این فضا استفاده کرده است.

فروشگاه تماما ساخته شده از مقوا + تصاویر

فروشگاه مقوایی

فروشگاه تماما ساخته شده از مقوا + تصاویر

فروشگاه تماما مقوایی

فروشگاه تماما ساخته شده از مقوا + تصاویر

فروشگاه کاغذی

فروشگاه تماما ساخته شده از مقوا + تصاویر

آموزش درست کردن گیتار با استفاده از مقوا

آموزش ساخت تانک با مقوای موج دار

ساخت گلدان و تزئین آن با پوست پسته

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت