بروزرسانی : 10 اردیبهشت 1394

آپارتمان مخفی که در نوک ایفل جای دارد + عکس

آپارتمان مخفی که در نوک ایفل جای دارد + عکس

شاید برای شما هم دانستن این موضوع جالب باشد. «هنري جيرارد،» هنرمند فرانسوي، در سال 1891 در کتاب خود «برج سيصد متري ايفل» طراحي داخلي اين آپارتمان را «به سبکي محبوب دانشمندان» توصيف کرد.

اين آپارتمان که در ارتفاع 300 متري سطح زمين قرار دارد، «براي گوستاو ايفل» به مکاني با شکوه براي تماشاي شهر پاريس تبديل شد.

اشرافزادگان پاريسي که شيفته اين آپارتمان بودند از ايفل خواستند دست کم يک شب اين آپارتمان را به آنها کرايه دهد.

ايفل ترجيح داد آپارتمان را به مکاني شخصي براي تعمق در دل شهر و درعين حال به دور از دغدغه هاي پاريس تبديل کند.

اما ايفل ميهمانان ويژه خود را به اين آپارتمان دعوت مي کرد. توماس اديسون که يکي از اين ميهمانان ويژه ايفل بود، به ايفل گرامافوني هديه داد که همچنان در آپارتمان باقي مانده است.

آپارتمان مخفی که در نوک ایفل جای دارد + عکس

آپارتمان مخفی

آپارتمان مخفی که در نوک ایفل جای دارد + عکس

آپارتمان مخفی در نوک برج ایفل

آپارتمان مخفی که در نوک ایفل جای دارد + عکس

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت