ببینید این زن لاغر اندام چه غذایی میخوره (عکس)

ببینید این زن لاغر اندام چه غذایی میخوره (عکس)

شاید باورکردنی نباشد اما این زن لاغر اندام ژاپنی در عرض 3 دقیقه رکورد رشته خوری را می شکند.

 

کینوشیتا یوکا، زنی ژاپنی با قد کوتاه و اندام باریک، در مسابقه خوردن رشته سرخ شده، در سه دقیقه و بیست ثانیه، حدود 3.9 کیلو رشته را خورد و قهرمان این مسابقه شد.

 

در حقیقت، این نتیجه بسیار تعجب آور است که یک زن با جثه ای کوچک، توانست در مدت زمان کوتاه این قدر رشته بخورد.

 

ببینید این زن لاغر اندام چه غذایی میخوره (عکس)

مسابقه رشته خوری

 ببینید این زن لاغر اندام چه غذایی میخوره (عکس)

رکورد زن لاغر

ببینید این زن لاغر اندام چه غذایی میخوره (عکس)

رشته خوری زن لاغر ژاپنی

ببینید این زن لاغر اندام چه غذایی میخوره (عکس)

غذا خوردن زن ژاپنی

ببینید این زن لاغر اندام چه غذایی میخوره (عکس)

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب