زندگی و جهانگردی پسری با یک ون + تصاویر

زندگی و جهانگردی پسری با یک ون + تصاویر

 

زندگی تکراری و مدام کار کردن برای خیلی از انسان ها آزار دهنده است.

 

یک پسر 26 ساله که از کار و زندگی یکنواخت خود به شدت خسته شده بود دست به اقدام جالبی زده است.

 

مانند بسیاری دیگر از مردم جهان مایک هادسون هم دوست دارد از زندگی یکنواخت خود خارج شود و دور تا دور جهان را بگردد و با همه جهانیان اشنا شود و او این زندگی را با کمک یک ماشین ون قدیمی ایجاد کرده و به صورت ماهرانه و جالبی این خود رو را به یک خانه کوچک سیار تبدیل کرده است که همه امکانات یک خانه را دارد و برای او که هر جایی از این جهان امکان مسافرت را دارد.

 

زندگی و جهانگردی پسری با یک ون + تصاویر

زندگی پسر در ون

 

زندگی و جهانگردی پسری با یک ون + تصاویر

ون قدیمی

 

زندگی و جهانگردی پسری با یک ون + تصاویر

زندگی یک پسر در ون قدیمی

 

زندگی و جهانگردی پسری با یک ون + تصاویر

زندگی و مسافرت در ون

 

زندگی و جهانگردی پسری با یک ون + تصاویر

زندگی یک پسر در ون قدیمی

 

زندگی و جهانگردی پسری با یک ون + تصاویر

زندگی و مسافرت با ون

 

زندگی و جهانگردی پسری با یک ون + تصاویر

مایک هادسون

 

زندگی و جهانگردی پسری با یک ون + تصاویر

mike hudson

 

زندگی و جهانگردی پسری با یک ون + تصاویر

mike hudson van

 

زندگی و جهانگردی پسری با یک ون + تصاویر

مسافرت های mike hudson

 

زندگی و جهانگردی پسری با یک ون + تصاویر

زندگی مایک هادسون در ون

 

زندگی و جهانگردی پسری با یک ون + تصاویر

مسافرت های مایک هادسون

 

زندگی و جهانگردی پسری با یک ون + تصاویر

مسافرت و زندگی در ون قدیمی

 

زندگی و جهانگردی پسری با یک ون + تصاویر

زندگی متفاوت و آرام

 

زندگی و جهانگردی پسری با یک ون + تصاویر

زندگی به دور از مشغله

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

 

جدیدترین مطالب سایت