یک تست جالب خودشناسی (طنز)

یک تست جالب خودشناسی (طنز)

یک درخت بسیار بسیار بلند نارگیل بود

و 4 حیوان زیر درخت جمع شده بودند :

 

یک شیر

یک تست جالب خودشناسی (طنز)

 

 
یک میمون

یک تست جالب خودشناسی (طنز)

 

 
یک زرافه

یک تست جالب خودشناسی (طنز)

 

و …

یک سنجاب

یک تست جالب خودشناسی (طنز)

آنها تصمیم گرفتند که مسابقه بدهند تا ببینند که کدامیک برای

برداشتن یک موز از درخت از همه سریعتر است

 
فکر میکنی کدامیک برنده می شود؟

 
جواب سوال بازگو کننده شخصیت توست

 
پس بادقت فکر کن

 
عجله نکن و با دقت فکر کن

 
جواب را در زیر ببینید

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

اگر جوابت:

 

شیر است = خسته و کسل هستی

میمون = خنگ هستی

زرافه = کاملا احمق هستی

 
سنجاب = ناامید هستی

چرا ؟!

براي اينكه :

 
درخت نارگیل که موز ندارد !!!!!

مشخصه که تحت فشارید و زیاد کار کرديد …

باید یه مدتی کار نكنيد و خستگی در كنيد …

 

تهیه و تنظیم : بخش سرگرمی تالاب

جدیدترین مطالب سایت